m
 • Uw resultaten begrijpen ÿ
 • Individuele reacties ÿ
 • Diagrammen en gegevenstabellen ÿ
 • Filters en rapporten ÿ
 • Resultaten exporteren en delen ÿ
 • Benchmarks ÿ
 • Enquêtereacties analyseren

  Bekijk uw resultaten in het gedeelte Resultaten analyseren van een enquête. U kunt een overzichtsweergave van uw gegevens bekijken; individuele reacties doorbladeren; aangepaste diagrammen maken; filters gebruiken om specifieke gegevensweergaven en -segmenten te analyseren; en op eenvoudige wijze uw resultaten downloaden in meerdere indelingen.

 • Tekstantwoorden analyseren

  Ontdek inzichten en trends in uw tekstantwoorden door tags toe te voegen, een woordcloud te maken of automatisch de stemming achter elke reactie te detecteren.

 • Stemmingsanalyse

  Stemmingsanalyse categoriseert automatisch tekstantwoorden om de emotie achter de mening van mensen aan het licht te brengen.

 • Quizzen

  U kunt elke enquête wijzigen in een quiz door quizvragen toe te voegen. Wanneer mensen een quizvraag beantwoorden, kunt u weergeven of ze de vraag juist hebben beantwoord, of de scores voor uzelf houden. Wanneer u uw resultaten analyseert, worden er algehele scorestatistieken en individuele scores weergegeven voor iedere persoon die de quiz heeft ingevuld.

 • Hoe worden mijn gegevens gerapporteerd?

  In het gedeelte Resultaten analyseren van een enquête worden de onbewerkte enquêtereacties weergegeven, samen met overzichtsinformatie met diagrammen en trends. De wijze waarop uw enquêtereacties worden weergegeven, is afhankelijk van de typen vragen die u stelt in uw enquête.

 • Individuele reacties weergeven

  Als u wilt weergeven hoe een specifieke respondent uw enquête heeft beantwoord, klikt u op het tabblad Individuele reacties in uw enquêteresultaten. Bovenaan elke reactie worden enkele metagegevens over elke respondent weergeven. Deze worden nader beschreven in dit artikel.

 • Statussen van enquêtereacties

  Een enquêtereactie is de inzending van een enquête door één respondent, ongeacht of deze de enquête heeft voltooid of alleen gedeeltelijk ingevuld. Op het tabblad Afzonderlijke reacties van uw enquêteresultaten heeft elke reactie een van de volgende statussen: Volledig, Gedeeltelijk, Gediskwalificeerd of Overschreden quotum.

 • Wordt aan elke respondent een reactie-id toegewezen?

  Ons systeem wijst een unieke reactie-id toe aan elke reactie op een enquête.

 • Respondenten hebben vereiste vragen overgeslagen

  Als u uw resultaten analyseert, ziet u mogelijk dat sommige respondenten verplichte vragen hebben overgeslagen. De respondent heeft de enquête mogelijk vroegtijdig verlaten, de respondent is mogelijk aan de vraag voorbij gegaan door het gebruik van logica voor overslaan of de respondent heeft mogelijk de enquête ingevuld voordat u de verplichte vraag hebt toegevoegd.

 • Ik ben enquêtereacties kwijt. Waar zijn ze?

  Reacties worden vastgelegd in het gedeelte Resultaten analyseren van uw enquête. Lees deze tips als u denkt dat u een aantal reacties kwijt bent.

 • Reacties anoniem maken

  Als u anoniem reacties wilt verzamelen, schakelt u de opties voor het uitschakelen van het bijhouden van IP-adressen en e-mailadressen uit in de verzamelprogrammaopties voordat u uw enquête verzendt. Als u ervoor wilt zorgen dat al uw enquêteresultaten anoniem zijn, moet u elk van de verzamelprogramma's die u voor de enquête hebt, apart bewerken.

 • Een specifieke opmerking in de analyse weergeven

  Ga naar het tabblad Afzonderlijke reacties en bekijk de specifieke opmerkingen van een respondent. Klik op het tabblad Vragenoverzicht op Reacties om een lijst met open opmerkingen te bekijken.

 • Respondenten traceren

  Er zijn verschillende manier om respondenten bij te houden. Bepaal voordat u uw enquête verzendt of u wilt bijhouden wie uw enquête wel of niet hebben ingevuld en of u reacties anoniem wilt houden.

 • Diagramtypen

  U kunt kiezen uit verschillende diagramtypen voor elk van uw vragen en het diagram en de gegevenstabel voor een vraag aanpassen. Welke diagramtypen beschikbaar zijn, is afhankelijk van het vraagtype.

 • Diagrammen en gegevenstabellen aanpassen

  Er kunnen diagrammen, gegevenstabellen en basisstatistieken worden gegenereerd voor alle enquêtevragen met een gesloten einde. Bewerk de weergaveopties om aan te passen hoe uw gegevens worden weergegeven: combineer of verberg antwoordkeuzen of bewerk diagramkleuren of -labels.

 • Diagrammen exporteren

  Maak aangepaste diagrammen van uw gegevens en download deze naar uw computer of deel ze online.

 • Optelsom van percentages komt niet uit op 100%

  De som van alle reactiepercentages bedraagt mogelijk niet 100% vanwege afronding. Reactiepercentages kunnen hoger zijn dan 100% als respondenten meerdere antwoorden voor een vraag kunnen selecteren.

 • Hoe gemiddelden worden berekend

  Vragen van het type classificatievraag, matrixvraag/vraag met beoordelingsschaal, meerkeuzevraag, vraag met meerdere tekstvakken en vraag met schuifregelaar worden berekend op basis van een gemiddelde of gewogen gemiddelde. Zie het artikel over het afzonderlijke vraagtype voor gedetailleerde informatie over hoe de resultaten voor elk vraagtype worden berekend in de sectie Resultaten analyseren.

 • Woordwolk

  Geef met een woordwolk de meestgebruikte woorden en zinsdelen uit uw enquêtereacties visueel weer.

 • Kruistabelrapporten

  Rapporten met kruistabellen bieden u de mogelijkheid vraag- en antwoordkeuzen te selecteren die u wilt weergeven in een tabel om antwoorden gemakkelijk met elkaar te kunnen vergelijken, en deze te delen met anderen.

 • Kan ik numerieke waarden toekennen aan antwoordkeuzen?

  Geef basisstatistieken weer om de minimale, maximale, gemiddelde, mediaan en standaardafwijking voor een vraag te bekijken. U kunt ook numerieke waarden toewijzen aan antwoordkeuzen bij sommige vraagtypen.

 • Statistische significantie

  Schakel Statistische significantie in tijdens het toevoegen van een vergelijkingsregel aan een vraag in uw enquête. Onderzoek de gegevenstabellen voor de vragen in uw enquête om te zien of er statistisch significante verschillen zijn in de wijze waarop verschillende groepen de enquête hebben beantwoord.

 • Tags toevoegen aan reacties

  Maak tags voor het categoriseren van reacties op vragen met een open einde.

 • Gegevenstrends

  Gebruik Gegevenstrends om te beoordelen hoe reacties in de loop van de tijd zijn veranderd. Verstuur dezelfde enquête meerdere keren en bekijk hoe de reacties zich tot elkaar verhouden.

 • Basisstatistieken

  Basisstatistieken laten u minimum, maximum, gemiddelde, mediaan en standaardafwijking voor een gesloten vraag zien. Basisstatistieken worden weergegeven in een aparte gegevenstabel onder het vraagdiagram.

 • Antwoordkeuzen combineren of verbergen

  U kunt antwoordkeuzen combineren of verbergen in een diagram bij gesloten vraagtypen waarbij hoogstens één antwoordkeuze is toegestaan.

 • Enquêteresultaten filteren

  Met filterregels kunt u uw enquêteresultaten opsplitsen en specifieke delen van uw gegevens bekijken.

 • Weergaven maken

  Een weergave is een momentopname van uw gegevens die de filter-, vergelijkings- of weergaveregels omvat die u toepast op de enquêteresultaten. U kunt deze weergaven op elk gewenst moment opslaan, exporteren of ertussen schakelen. Heel geschikt voor aangepaste rapporten.

 • Vergelijkingsregels gebruiken om kruistabellen van resultaten te maken

  Als u kruistabellen van uw enquêteresultaten wilt maken, past u een vergelijkingsregel op een vraag in uw enquête toe en kiest u twee of meer antwoordopties die u met elkaar wilt vergelijken. Hiermee wordt de rest van uw enquêteresultaten opgesplitst per antwoordoptie in een vergelijking naast elkaar.

 • Weergaveregels

  Gebruik weergaveregels om alleen bepaalde vragen weer te geven in het overzicht met resultaten. U kunt telkens één weergaveregel tegelijk toepassen.

 • Respondenten uitsluiten die vragen hebben overgeslagen

  Sluit respondenten uit van enquêteresultaten waarbij specifieke vragen zijn overgeslagen. Maak een filter op vraag en antwoord en selecteer elke antwoordkeuze. Hiermee worden respondenten verwijderd die de vraag niet hebben beantwoord.

 • Stemmingsanalyse

  Stemmingsanalyse categoriseert automatisch tekstantwoorden om de emotie achter de mening van mensen aan het licht te brengen.

 • Filteren op open opmerkingen of tekst

  U kunt filteren op vraag en antwoord om in tekstvakken of commentaarvakken te zoeken naar specifieke woorden of zinnen.

 • Enquêteresultaten exporteren

  Exporteer enquêtegegevens om een offline exemplaar van uw enquêteresultaten te downloaden. Er zijn verschillende exportindelingen beschikbaar: PDF, PPT, XLS, CSV en SPSS

 • Enquêteresultaten delen

  Leer hoe u uw enquêteresultaten kunt delen, afhankelijk van hoeveel toegang u personen wilt geven en in hoeverre u uw presentatie wilt aanpassen.

 • Voorbeelden van exports

  Wij hebben verschillende exportvoorbeelden beschikbaar als u wilt zien hoe een export er uitziet voordat u gaat downloaden. Op dit moment zijn de voorbeelden uitsluitend beschikbaar in het Engels.

 • XLS-exports (Excel)

  Exporteer uw enquêteresultaten naar een Excel-spreadsheet. De export van overzichtsgegevens omvat gegevenstabellen met aantallen reacties en percentages per vraag. In de export van reactiegegevens worden resultaten opgesplitst per respondent.

 • PDF-exports

  Exporteer uw enquêteresultaten als PDF met diagrammen en gegevenstabellen. PDF-exports zijn ideaal voor afdrukken en delen omdat zij geen aanvullende analyse of bewerking vereisen. Exporteer alle resultaten of de resultaten van een individuele vraag of respondent.

 • PPT-exports (PowerPoint)

  Exporteer uw enquêteresultaten als PowerPoint-presentatie om te delen met vrienden of collega's. De export bevat diagrammen en gegevenstabellen.

 • CSV-exports

  Exporteer uw enquêteresultaten naar een CSV-spreadsheet. De export van Alle overzichtsgegevens omvat gegevenstabellen met aantallen reacties en percentages per vraag.

 • SPSS-exports

  Exporteer uw enquêteresultaten naar een SAV-bestand voor gebruik in SPSS, een populair computerprogramma dat wordt gebruikt voor statistische analyse.

 • Problemen met exports oplossen

  Tal van opmaakproblemen kunnen worden opgelost door gebruik te maken van de wizard Tekst importeren om een CSV-bestand te openen. Maak cellen op om de datum- of getalnotatie te wijzigen.

 • Een afzonderlijke vraag exporteren

  U kunt het diagram en de gegevens van een individuele vraag downloaden. Klik op Exporteren in de rechterbovenhoek van de vraag op het tabblad Vragenoverzicht.

 • Google-add-ons

  Gebruik de add-on SurveyMonkey voor Google Formulieren om formulieren te importeren in een SurveyMonkey-enquête. Gebruik de add-on SurveyMonkey voor Google Spreadsheets om uw enquêteresultaten rechtstreeks in Google Spreadsheets te importeren.

 • Bestandsuploadvraag

  Met een vraag van het type Bestandsupload kunnen respondenten bestanden aan hun reactie toevoegen.

 • Resultatendashboards

  Presenteer uw enquêteresultaten en inzichten met een dashboard dat u aan kunt passen. Voeg diagrammen en tekst toe, en deel dan uw dashboard met anderen.

 • Kruistabelrapporten

  Rapporten met kruistabellen bieden u de mogelijkheid vraag- en antwoordkeuzen te selecteren die u wilt weergeven in een tabel om antwoorden gemakkelijk met elkaar te kunnen vergelijken, en deze te delen met anderen.

 • Waar gaan mijn exports naartoe als ik ze heb gedownload?

  Uw browser plaatst de door u gedownloade exports in de map Downloads van uw computer.

 • Export wordt niet gedownload of geopend

  Lees dit artikel als u problemen hebt met het downloaden of openen van uw export. Mogelijk moet u pop-ups inschakelen, anti-virussoftware uitschakelen of SurveyMonkey-domeinen toevoegen aan uw whitelist zodat deze niet door uw firewall worden geblokkeerd.

 • Pagina's met gedeelde gegevens

  Maak pagina's met gedeelde gegevens om uw enquêteresultaten en diagrammen online te delen. U kunt kiezen wie toegang kan krijgen tot uw pagina met gedeelde gegevens en welke gegevens u wilt opnemen.

 • Net Promoter® Score (NPS)

  Als u onze vooraf opgestelde NPS-sjabloon of ons NPS-vraagtype gebruikt, berekenen wij automatisch uw score, zodat u automatisch kunt zien of u meer promotors dan criticasters hebt.

 • Benchmarkable Questions & Templates

  You can create a survey to benchmark by using Question Bank or our expert-certified templates. The benchmark icon indicates whether a question or template is benchmarkable.

 • Benchmark Data

  Benchmark data comes from SurveyMonkey customers who used Question Bank questions in their surveys. You can opt out or exclude your data from benchmarks.

 • Sjablonen voor werknemerbetrokkenheidsenquêtes

  We bieden voor enquêtes over werknemerbetrokkenheid een speciale sjabloon waarvoor benchmarks beschikbaar zijn. U vindt nog meer werknemersenquêtes door in de categorie Human Resources door enquêtesjablonen te bladeren.

 • Viewing Benchmarks in Survey Results

  Benchmarks stellen u in staat uw resultaten te vergelijken met die van andere gebruikers die dezelfde vragen uit de vragenbank hebben gesteld als u. Het menu Benchmarks wordt weergegeven als er ten minste voor één vraag uit de vragenbank die u hebt gebruikt in uw enquête een benchmark beschikbaar is.

 • Buying Benchmarks

  Benchmarks give context to your survey results by allowing you to compare your results to others who used the same Question Bank questions as you. You can buy benchmarks for specific comparison groups in our benchmarks store.