m

Reacties kopen met SurveyMonkey Audience

Ga naar...

 

Hoe werkt het

Als u geen eigen lijst met enquêtedeelnemers hebt om de benodigde feedback te krijgen, kunt u reacties kopen bij SurveyMonkey Audience via het verzamelprogramma Doelgroep.

2 Uw enquête maken volgens onze ontwerprichtlijnen

2 Uw publiek kiezen en reacties kopen

2 De reacties ontvangen en uw resultaten analyseren

 

Abonnementsvereisten

U kunt reacties kopen in landen waarin we SurveyMonkey aanbieden. Accounts in bepaalde factureringslanden kunnen SurveyMonkey Audience niet aanschaffen vanwege technische beperkingen.

SurveyMonkey Audience-bestellingen zijn eenmalige aankopen. Deze zijn niet opgenomen in de kosten van uw abonnement.

Als u reacties koopt via SurveyMonkey Audience, krijgt u toegang tot de premium functies uit onze betaalde abonnementen. Deze premium functies zijn alleen beschikbaar bij enquêtes die u start via Audience. Als u deze functies wilt gebruiken in aanvullende enquêtes, moet u een upgrade uitvoeren van uw abonnement.

Premium functies die beschikbaar zijn bij SurveyMonkey Audience

 

Wie vult uw enquête in

Onze panels zijn representatief voor een diverse online populatie die vrijwillig is toegetreden tot een programma voor het invullen van enquêtes.

Als u de Verenigde Staten kiest als uw land, koop u reacties van ons Contribute- of Rewards-panel. Als u een ander land kiest dan de Verenigde Staten, koopt u reacties van ons mondiale panel.

Contribute- en Rewards-panels

SurveyMonkey Contribute-panelleden vullen enquêtes in voor liefdadigheidsdoeleinden en maken kans op prijzen.

Rewards-leden verdienen tegoed voor het invullen van enquêtes dat ze kunnen inwisselen voor geschenkenbonnen of dat ze kunnen doneren aan liefdadigheidsinstellingen.

Alle panelleden delen demografische gegevens over zichzelf, zoals geslacht, leeftijd, regio en andere afstemmingskenmerken waarin u mogelijk geïnteresseerd bent. Hierbij moet u denken aan zaken als mobiele-telefoongebruik of functietype.

We stemmen Contribute- en Rewards-panels af op basis van landelijke gemiddelden voor leeftijd en geslacht.

Mondiaal panel

Mondiale panelleden worden beheerd door onze vertrouwde partners. Dit betekent dat de kwaliteit en activiteiten van respondenten van een toereikend niveau moeten zijn omdat panelleden anders uit het programma worden verwijderd.

Hoewel ons mondiaal panel niet automatisch wordt afgestemd op leeftijd of geslacht, kunt u afstemmen op specifieke regio's in landen. U kunt bovendien de verdeling selecteren van reacties die u wilt voor afzonderlijke regio's, leeftijden en geslachten.

Tip! Kies uw mondiale doelgroep in deze ondersteunde landen.

 

Uw enquête ontwerpen

Maak uw enquête in SurveyMonkey en volg de ontwerprichtlijnen van SurveyMonkey Audience om van uw bestelling een succes te maken.

Demografische informatie

Uw enquêteresultaten bevatten automatisch de leeftijd en het geslacht van respondenten en het apparaattype dat is gebruikt voor het invullen. Als u Contribute- of Rewards-reacties hebt gekocht, nemen we ook het jaarinkomen en de regio van afzonderlijke respondenten op.

Als u aanvullende demografische gegevens wilt, moet u vragen in uw enquête opnemen om deze te verzamelen. U kunt vooraf opgestelde vragen toevoegen uit de categorie Demografische gegevens van onze vragenbank.

Een live enquête bewerken

Als u het enquêteontwerp bewerkt nadat u reacties koopt, kan dat leiden tot verwarring bij respondenten. Dit kan bovendien problemen in uw enquêteresultaten veroorzaken en een onderbreking van uw bestelling tot gevolg hebben. Wanneer een actieve enquête wordt bewerkt, worden deelnemers teruggeleid naar het begin van de enquête. Dit kan ertoe leiden dat hun resultaten niet overeenkomen met uw oorspronkelijke enquête.

Enquêtetaal

Uw enquête moet in het Engels zijn geschreven als u reacties koopt van ons Contribute- en Rewards-panel.

Als u reacties van ons mondiale panel koopt, moet uw enquête zijn geschreven in een van de ondersteunde talen voor het land waarop u zich richt. Als u bijvoorbeeld een doelgroep in België kiest, moet uw enquête worden vertaald in het Nederlands of het Frans. SurveyMonkey biedt geen vertaalservices, maar we hebben wel enkele tips voor het opstellen van meertalige enquêtes.

 

Reacties kopen

Hoe kunt u reacties kopen

Reacties kopen:

  1. Nadat u uw enquête hebt gemaakt, gaat u naar de sectie Reacties verzamelen van uw enquête.
  2. Kies Reacties kopen.
  3. Selecteer uw doelgroep door Land, Geslacht, Leeftijd en Inkomen in te stellen.
  4. Klik op Meer afstemmingsopties om te bladeren en te kiezen uit honderden andere afstemmingsopties.
  5. Kies Hoeveel voltooide enquêtereacties hebt u nodig.
  6. Optioneel: Wilt u eigen screeningsvragen toevoegen aan uw enquête?
  7. Controleer Uw offerte. Als er niet genoeg panelleden zijn voor uw bestelling, kunt u proberen dit op te lossen door het aantal benodigde reacties te verlagen of door uw afstemmingsopties te verruimen.
  8. Klik op Doorgaan en afrekenen. U kunt betalen met een creditcard, een betaalkaart of Audience-tegoed.

Nadat u uw betaling is afgerond, sturen we een standaard enquête-uitnodiging naar een willekeurige groep respondenten die overeenkomen met uw afstemmingsopties. Deze uitnodiging per e-mail kan niet worden aangepast. Na uw aankoop kan uw bestelling bovendien niet worden bewerkt. Ook kunnen uw afstemmingsopties niet worden aangepast.

Meer reacties ontvangen

Als u zich wilt richten op een ander leeftijdsbereik of aanvullende reacties wilt, kunt u meerdere verzamelprogramma's voor doelgroepen maken. U kunt uw enquête ook verzenden naar uw eigen lijst met respondenten via andere typen verzamelprogramma's, zoals webkoppeling en uitnodiging per e-mail.

Als u koopt via ons Contribute- of Rewards-panel, wordt uw enquête 100 dagen lang niet naar dezelfde personen verzonden. Maar als u voor ons mondiale panel kiest, is het mogelijk dat enkele respondenten opnieuw worden gevraagd de enquête in te vullen.

 

Prijzen

De totale kosten van uw bestelling worden gedetailleerd weergegeven in uw prijsopgave aan de rechterkant van het verzamelprogramma Doelgroep. Uw prijsopgave omvat het aantal volledige reacties dat u koopt, vermenigvuldigd met de prijs per reactie.

De prijs per reactie is afhankelijk van:

Eventuele toepasselijke belastingen worden toegevoegd op de check-outpagina.

Offerte aanvragen Bekijk al onze afstemmingsopties en vraag een offerte aan voor de aanschaf van reacties op de Audience-voorbeeldpagina.

 

Uw enquêteresultaten

Nadat uw aankoop is voltooid, kunt u de status van de bestelling controleren, bekijken hoeveel reacties u hebt en de verwachte voltooiingsdatum weergeven. Dit kan in de sectie Reacties verzamelen van het verzamelprogramma Doelgroep.

Ga naar het onderdeel Resultaten analyseren van uw enquête om uw reacties te bekijken. Er zijn allerlei manieren om uw gegevens te analyseren:

Filteren op demografische gegevens of verzamelprogramma

U kunt regels maken om resultaten op te splitsen op basis van demografische gegevens of verzamelprogramma.

We nemen demografische gegevens op als vragen aan het einde van uw enquêteresultaten. Filter uw resultaten op vragen en vergelijk resultaten op basis van demografische gegevens.

Er kunnen ook meerdere verzamelprogramma's voor doelgroepen worden gemaakt voor één enquête. U kunt daarna uw resultaten filteren op verzamelprogramma.

Reactiestatus

Op het tabblad Individuele reacties van uw enquêteresultaten is de reactiestatus van afzonderlijke personen te zien.

Status
Beschrijving
Wat wordt in rekening gebracht
Voltooid
(Afgemaakt)

Respondenten die alle weergegeven vereiste vragen hebben beantwoord, die het einde van de enquête hebben bereikt en die op Gereed hebben geklikt.

Een respondent met een voltooide reactie heeft misschien vereiste vragen overgeslagen als gevolg van logica of heeft mogelijk vragen overgeslagen die niet vereist waren.

U betaalt voor het aantal voltooide reacties dat u hebt besteld.

Het kan af en toe voorkomen dat u meer reacties verzamelt dan u hebt aangevraagd. Daarvoor hoeft u niet te betalen.

Gediskwalificeerd

Respondenten die alle vereiste vragen hebben beantwoord, maar die zijn gediskwalificeerd vanwege de logica in het enquêteontwerp.

Gediskwalificeerde reacties tellen niet mee voor het totale aantal voltooide reacties dat u hebt besteld. Deze reacties tellen wel mee in het aantal respondenten naar wie we de enquête verzenden op basis van uw kwalificatiepercentage. Ze worden gewoon weergegeven in uw enquêteresultaten.

U hoeft deze gediskwalificeerde reacties niet apart te betalen. Als u diskwalificatielogica gebruikt, selecteert u een kwalificatiepercentage. Dat is van invloed op de prijs per reactie.

Onvoltooid
(Niet afgemaakt)

Respondenten die aan de enquête zijn begonnen, maar die deze niet hebben afgemaakt.

Onvoltooide reacties tellen niet voor het totale aantal volledige reacties dat is besteld. Maar deze reacties worden wel weergegeven in uw enquêteresultaten.

U hoeft deze onvoltooide reacties niet apart te betalen.

 

Onderbroken bestellingen

Projecten met een bovengemiddeld afbrekingspercentage of een bovengemiddelde taalongelijksoortigheid worden automatisch onderbroken. Uit een hoog afbrekingspercentage (of een laag reactiepercentage) kunt u afleiden dat respondenten uw enquête afsluiten of verlaten nadat ze zijn begonnen. Als uw bestelling wordt onderbroken, stuurt een Audience-specialist een e-mail naar het e-mailadres van uw account met enquêteaanbevelingen. Ook geeft hij of zij u de kans wijzigingen aan te brengen, zodat u de kwaliteit van uw gegevens kunt verbeteren.

Uw bestelling kan onderbroken worden als deze onze ontwerprichtlijnen niet volgt of als u een actieve enquête bewerkt. Bij ingewikkelde matrixvragen, lange of onduidelijke inleidingen en instemmingsverklaringen kunnen enquêtedeelnemers enquêtes voortijdig verlaten. Respondenten kunnen uw enquête ook afbreken als ze het gevoel hebben dat deze niet relevant is. Richt u dus op de juiste mensen.

We kunnen een bestelling niet opnieuw activeren als deze voor een tweede keer wordt onderbroken. Zo garanderen we dat u kwalitatief hoogwaardige gegevens ontvangt en dat onze respondenten enquêtes blijven ontvangen die relevant voor ze zijn.

 

Koop een SurveyMonkey Audience-project als u deelnemers voor uw enquête zoekt. Kies personen die u wilt bereiken op basis van specifieke kenmerken, zoals land, geslacht, leeftijd, inkomen, arbeidsstatus en meer.

Ontvang antwoorden