m

Reacties kopen met SurveyMonkey Audience

Ga naar...

 

Aan de slag

U kun een SurveyMonkey Audience-panel aanschaffen als u mensen nodig heeft die uw enquête invullen. Richt u op het type mensen dat u wilt bereiken op basis van specifieke kenmerken, zoals land, geslacht, leeftijd, inkomen, werkstatus en meer.

Het starten van uw eigen SurveyMonkey Audience-project omvat drie hoofdstappen:

2 Uw enquête ontwerpen in SurveyMonkey en ervoor zorgen dat uw enquête aan de ontwerprichtlijnen voldoet.

2 Reacties kopen door een enquêteverzamelprogramma te maken en uw afstemmingscriteria te kiezen.

2 Inkomende reacties weergeven en uw resultaten analyseren.

TIP! Bekijk onze SurveyMonkey Audience-zelfstudies als u een voorbeeldproject van het begin tot het eind wilt weergeven.

 

Planvereisten

U kunt SurveyMonkey Audience kopen in elk land waarin we SurveyMonkey aanbieden. Als uw factureringsland echter Brazilië of Rusland is, is het vanwege technische factureringsbeperkingen niet mogelijk om Audience weer te geven of te kopen.

Audience-reacties zijn een eenmalige aankoop die u doet vanuit uw account, deze zijn niet opgenomen in de kosten van uw planabonnement. Enkele plannen omvatten echter aanvullend Audience-tegoed wanneer u zich registreert.

We raden aan om een jaarplan te nemen, zodat u enquêtes kunt maken met behulp van onze populairste betaalde functies, zoals enquêtelogica en mogelijkheden voor het aanpassen van uw enquêtethema.

Als u niet over een jaarplan beschikt, is er een aantal zaken waarmee u rekening moet houden: Met een gratis plan kunt u slecht 100 Audience-reacties per enquête kopen (aangezien u met een gratis plan slechts 100 reacties per enquête kunt weergeven), en het is niet mogelijk om uw resultaten te exporteren of te downloaden.

Als u een maandplan heeft en binnen een maandelijkse factureringscyclus meer dan 1000 reacties verzamelt, worden er mogelijk kosten in rekening gebracht voor factureerbare reacties die u naast uw Audience-reacties ontvangt.

 

Wie vult uw enquête in

Of u nu koopt via ons Amerikaanse panel via SurveyMonkey Contribute of een mondiaal panel via onze partners, u verkrijgt de reacties die u nodig heeft voor uw project.

Contribute-panel

Ons SurveyMonkey Contribute-panel kent een diverse populatie die bestaat uit miljoenen mensen vanuit de Verenigde Staten. Dit is ons standaard Amerikaanse panel. Dus wanneer u de Verenigde Staten kiest in het verzamelprogramma, ontvangt u reacties van ons Contribute-panel.

Contribute-leden vullen enquêtes in voor liefdadigheidsdoeleinden en een kans om een sweepstakesprijs te winnen. We zijn ervan overtuigd dat door deze niet aan geld gebonden stimulansen te bieden, we problemen beperken, zodat we respondenten tevredenstellen en aanmoedigen om eerlijke, weloverwogen meningen te verstrekken.

Na het registreren vullen leden een profiel in, dat ons in staat stelt om een grote verscheidenheid aan profielkenmerken te verzamelen, zoals demografische gegevens (zoals geslacht, leeftijd en regio) en enkele andere kenmerken die voor u van belang kunnen zijn (zoals het mobiele telefoongebruik en functietype).

Mondiaal panel

Als u een land buiten de Verenigde Staten kiest, ontvangt u reacties van ons mondiale paneel. Zie de lijst met landen waaruit u respondenten kunt benaderen. We werken samen met vertrouwde partners om toegang te bieden tot panelleden van over de gehele wereld.

De respondenten die enquêtes invullen, hebben aangegeven dat ze enquêtes willen invullen en dat ze willen deelnemen aan programma's van onze partners. Ze zijn grondig door onze partners onderzocht om te waarborgen dat de kwaliteit en activiteiten van de respondent van een toereikend niveau zijn. Als ze onder dit niveau uitkomen, kunnen ze uit het programma worden verwijderd. Dit waarborgt dat alleen kwalitatief hoogwaardige respondenten enquêtes invullen.

Balans en regionale vertegenwoordiging

Onze panels vertegenwoordigen een diverse groep respondenten. Ze zijn echter niet representatief voor de algemene bevolking. Zoals bij de meeste online steekproeven, beschikken respondenten over internettoegang en hebben ze zich vrijwillig in geschreven voor een programma om enquêtes in te vullen. Ze zijn dus representatief voor een online bevolking.

Contribute-panels worden in balans gebracht op basis van volkstellingsgegevens over leeftijd en geslacht, terwijl de locatie gewoonlijk op een natuurlijke wijze in balans wordt gebracht.

Onze mondiale partners brengen panels gewoonlijk niet in balans op basis van leeftijd of geslacht, en er is geen mogelijkheid om regio's binnen landen te selecteren of om te zorgen voor balans op regionaal niveau.

De balansnauwkeurigheid en het detailniveau worden beter naarmate het aantal reacties hoger wordt. Als u de voorkeur heeft voor een bepaalde balans van leeftijd of geslacht, kunt u het volgende artikel over een aangepaste balans lezen.

TIP! U kun meerdere Audience-panels kopen voor uw enquête, één voor elke specifieke demografische groep die u nodig heeft. Alle resultaten worden op dezelfde locatie geregistreerd, zodat u eenvoudig kunt filteren en vergelijken. Maak bijvoorbeeld een verzamelprogramma en koop alleen reacties van mannen, maak vervolgens een ander verzamelprogramma en koop alleen reacties van vrouwen.

 

Uw enquête ontwerpen

Uw enquête maken

U moet uw enquête maken in een SurveyMonkey-account voordat u reacties koopt. Zorg ervoor dat u onze ontwerprichtlijnen doorneemt voor informatie over vereisten en aanbevolen procedures. Deze waarborgen de kwaliteit van uw enquête en zorgen ervoor dat u de beste resultaten kunt verkrijgen. Als uw enquête niet aan de vereisten voldoet, moet u enkele wijzigingen aanbrengen voordat u reacties kunt kopen.

Demografische informatie

Voor iedere persoon die uw enquête heeft ingevuld, nemen we in de enquêteresultaten de leeftijd, het geslacht en het type apparaat op dat is gebruikt om de enquête in te vullen. We nemen ook het jaarinkomen van het huishouden en de regio op wanneer u Contribute-reacties hebt gekocht.

Als u andere demografische informatie nodig heeft, moet u ervoor zorgen dat u naar deze informatie vraagt in uw enquête. U kunt vooraf geschreven enquêtevragen gebruiken uit de categorie Demografische gegevens van onze vragenbank.

Een live enquête bewerken

U kunt uw enquête bewerken nadat u uw aankoop heeft voltooid, maar de bewerkingsopties worden beperkt nadat u uw enquête heeft verzonden. Als u bewerkingen uitvoert nadat u uw aankoop heeft voltooid, kan dit problemen veroorzaken voor mensen die uw enquête invullen en kan dit enquêteresultaten ingewikkelder maken. De resultaten van mensen die de bijgewerkte enquête invullen, kunnen mogelijk niet goed worden uitgelijnd met resultaten die zijn verzameld op basis van de oorspronkelijke versie die anderen hebben ingevuld.

Enquêtetaal

Als u reacties koopt van ons Contribute-panel, moet uw enquête in het Engels zijn geschreven.

Als u reacties koop van ons mondiale panel, moet uw enquête zijn geschreven in een van de ondersteunde talen voor het land waarop u zich richt. Als u zich bijvoorbeeld richt op België, moet uw enquête worden vertaald in het Nederlands of het Frans. We bieden momenteel geen vertaalservices, maar we hebben enkele tips voor het maken van meertalige enquêtes. Bekijk onze volledige lijst met landen waarop u zich kunt richten en de talen die u kunt gebruiken. Ondersteunde landen en talen weergeven→

 

Reacties kopen

Hoe kunt u reacties kopen

Reacties kopen:

 1. Open uw enquêteontwerp. Klik boven aan de pagina op Reacties verzamelen en kies Reacties kopen.
 2. Voer het aantal volledig ingevulde reacties in dat u nodig heeft.
 3. Klik op Land en type of selecteer het land van waaruit u respondenten wilt kopen.
 4. Selecteer uw basis en geavanceerde demografische gegevens. Als er onvoldoende respondenten zijn voor uw behoeften, kunt u proberen om dit op te lossen door het aantal reacties dat u nodig heeft, te verlagen of door uw afstemmingscriteria te verruimen.
 5. (Optioneel) kies uw incidentiepercentage, aangepaste balans, Hoge prioriteit-status.
 6. Controleer uw order rechts van de pagina. Plaats de aanwijzer op het vraagtekenpictogram rechts van Totale kosten om een gedetailleerde prijsopbouw weer te geven.
 7. Klik op de optie voor doorgaan en afrekenen. U kunt betalen met een creditcard, een betaalkaart of Audience-tegoed.

Als uw betaling eenmaal is afgerond, sturen we via e-mail een standaard enquête-uitnodiging naar een willekeurige groep respondenten die overeenkomen met uw afstemmingscriteria. Het is daarom niet mogelijk om uw order te bewerken of uw afstemmingscriteria te wijzigen na de aankoop. Het is daarnaast niet mogelijk om het uitnodigingsbericht aan te passen dat via e-mail wordt verzonden.

Meer reacties verkrijgen

U kunt meerdere verzamelprogramma's maken voor een enquête om meer reacties te verkrijgen. Richt u op verschillende demografische groepen door meerdere afgestemde Audience-verzamelprogramma's aan te schaffen of stuur dezelfde enquête gratis naar uw eigen respondenten door andere typen verzamelprogramma's te maken, zoals een verzamelprogramma voor webkoppeling of e-mailuitnodigingen. Alle reacties worden opgeslagen in de sectie resultaten analyseren van uw enquête en u kunt resultaten filteren op de verschillende verzamelprogramma's.

Als u koopt via ons Contribute-panel, wordt uw enquête binnen een periode van 100 dagen niet naar dezelfde personen verzonden. Wanneer u echter via ons mondiale panel koopt, is het mogelijk dat enkelen van dezelfde respondenten opnieuw wordt gevraagd om de enquête in te vullen.

 

Prijzen en ​doelgroepopties

Als u bent aangemeld bij uw account, kunt u alle afstemmingsopties weergeven voor Audience-projecten en een offerte aanvragen door de stappen onder Reacties kopen te volgen. U kunt de opties wijzigen en de totale kosten weergeven, zonder af te rekenen.

Een offerte aanvragen Gebruik de Audience-voorbeeldpagina om een algemeen idee te verkrijgen van de prijzen, zelfs als u geen SurveyMonkey-account of enquête klaar hebt.
Prijsopbouw

We berekenen de kosten van uw project in de sectie Uw order die rechts van het verzamelprogramma wordt weergegeven. Plaats de aanwijzer op het vraagtekenpictogram rechts van Totale kosten om een gedetailleerde prijsopbouw weer te geven.

Contribute-panel
 • De totale kosten is het aantal volledige reacties dat u koopt, vermenigvuldigd met de prijs per reactie.
 • De prijs per reactie omvat het aantal vragen in uw enquête, de afstemmingsopties die u selecteert, het geschatte incidentiepercentage van uw enquête en de eventueel aangepaste balans.
 • Een Hoge prioriteit-status voegt kosten toe aan uw totale kosten.
Mondiaal panel
 • De totale kosten is het aantal volledige reacties dat u koopt, vermenigvuldigd met de prijs per reactie.
 • De prijs per reactie omvat het land, de lengte van het onderhoud (in minuten), de afstemmingsopties die u selecteert, het geschatte incidentiepercentage van uw enquête en de eventueel aangepaste balans.
Aantal vragen en lengte van enquête

Het aantal vragen in een enquête staat rechtstreeks in onderling verband met het aantal mensen dat de enquête voltooit. Het invullen van langere enquêtes vergt meer tijd en dit kan ertoe leiden respondenten de enquête afsluiten of afbreken, zodat we de enquête naar meer respondenten moeten verzenden om ervoor te zorgen dat genoeg mensen de enquête voltooien. Dit de reden waarom langere enquêtes meer kosten per reactie.

Omdat de enquêtelengte van invloed is op het aantal respondenten dat we kunnen vinden, geldt er een maximum van 50 vragen voor SurveyMonkey Audience-enquêtes.

Wanneer u een mondiaal publiek koopt, worden de kosten gebaseerd op de duur die is vereist om een enquête te voltooien. De duur houdt verband met het aantal vragen in de enquête. Er worden ongeveer 4 vragen per minuut beantwoord.

Elk vraagtype in de enquête telt als één vraag, met één belangrijke uitzondering: Elke rij in een vraag van het type matrix/beoordelingsschaal en matrix van vervolgkeuzemenu's die u gebruikt, telt als een afzonderlijke vraag. Tekst- en afbeeldingselementen die aan de enquête worden toegevoegd, tellen niet als vragen.
Afstemmingsopties

Elke afstemmingsoptie die u selecteert (zoals respondentlocatie, geslacht, inkomen enz.) kost een aanvullend bedrag per reactie, afhankelijk van hoe algemeen of hoe moeilijk te vinden deze is onder onze beschikbare respondenten. Afstemmingscriteria worden mogelijk gewijzigd op basis van het land waarvoor u reacties koopt.

 

Uw enquêteresultaten

Uw resultaten bekijken

Nadat u uw aankoop heeft voltooid, kunt u de status van uw project controleren in de sectie Reacties verzamelen van uw enquête. Klik daartoe op het doelgroepverzamelprogramma in de lijst met verzamelprogramma's om weer te geven hoeveel reacties u heeft en wat de geschatte voltooiingsdatum voor uw project is.

Terwijl uw resultaten binnenkomen, kunt u reacties in realtime weergeven in de sectie Resultaten analyseren van uw enquête. Er zijn tal van manieren om uw gegevens te analyseren:

Filteren op demografische gegevens

Bij een Audience-aankoop bieden we automatisch enige demografische informatie (leeftijdsbereik, geslacht en het type apparaat waarop de enquête wordt ingevuld) in de vorm van aanvullende informatie aan het einde van uw enquêteresultaten. Als u ons Contribute-panel hebt gekocht, worden tevens het jaarinkomen van het huishouden en de regio weergegeven.

U kunt resultaten filteren en vergelijken op basis van demografische informatie ten behoeve van interessante inzichten. U kunt daarnaast de demografische informatie van een bepaalde respondent weergeven aan het einde van zijn of haar reactie via het tabblad Individuele reacties.

Voltooide reacties

Op het tabblad Individuele reacties van uw enquêteresultaten wordt de reactiestatus van afzonderlijke personen weergegeven.

Status
Beschrijving
Wat wordt in rekening gebracht
Volledig
(Voltooid)

Respondenten die alle weergegeven vereiste vragen hebben beantwoord, die het einde van de enquête hebben bereikt en die op de knop Gereed hebben geklikt.

Een respondenten met een volledige reactie heeft mogelijk vereiste vragen overgeslagen in de enquête vanwege logica in uw enquêteontwerp. Bovendien omvatten volledige reacties respondenten die vragen hebben overgeslagen die niet vereist waren.

Er worden bij u kosten in rekening gebracht voor het aantal volledige reacties dat u heeft besteld.

Het kan af en toe voorkomen dat u meer reacties verzamelt dan u heeft aangevraagd. U krijgt deze reacties gratis.

Gediskwalificeerd

Respondenten die alle vereiste vragen die ze zagen, hebben beantwoord, maar die zijn gediskwalificeerd vanwege de logica in het enquêteontwerp.

Gediskwalificeerde reacties tellen niet mee voor het totale aantal volledige reacties dat u heeft besteld, maar deze reacties tellen wel mee in het aantal respondenten naar wie we de enquête verzenden op basis van uw incidentiepercentage en ze worden weergegeven in uw enquêteresultaten.

Er worden geen aparte kosten in rekening gebracht voor gediskwalificeerde reacties. U moet in plaats daarvan wanneer u diskwalificatielogica gebruikt in uw enquêteontwerp, een incidentiepercentage selecteren, dat van invloed is op de prijs per reactie.

Onvolledig
(Onvoltooid)

Respondenten die zijn begonnen met de enquête maar deze hebben afgesloten of afgebroken voordat deze was voltooid. Ze hebben de enquête zelf verlaten.

Onvolledige reacties tellen niet voor het totale aantal volledige reacties dat is besteld, maar deze reacties worden wel weergegeven in uw enquêteresultaten.

Er worden geen aparte kosten in rekening gebracht voor onvolledige reacties.

Onderbroken projecten

Projecten met een boven gemiddeld afbrekingspercentage of een bovengemiddelde taalongelijksoortigheid worden automatisch onderbroken. Een hoog afbrekingspercentage (of een laag reactiepercentage) betekent dat respondenten uw enquête afsluiten of afbreken nadat ze zijn begonnen. Als uw project wordt onderbroken, stuurt een Audience-specialist een e-mailbericht naar de primaire accounthouder met enquêteaanbevelingen en biedt hij of zij u de gelegenheid om de benodigde wijzigingen aan te brengen, zodat u de kwaliteit van uw gegevens kunt verbeteren.

Projecten worden vaak onderbroken als een enquête te lang of te verwarrend is. Gecompliceerde matrixvragen, lange of onduidelijke inleidingen en instemmingsverklaringen kunnen ertoe leiden dat respondenten een enquête afbreken. Respondenten kunnen uw enquête ook afbreken als ze het gevoel hebben dat deze niet relevant is voor ze. Het is daarom belangrijk dat u zich richt op de juiste mensen.

Het is helaas niet mogelijk om een project opnieuw te activeren als het voor een tweede keer wordt onderbroken. Dit is om te waarborgen dat u kwalitatief hoogwaardige gegevens ontvangt en dat onze enquêterespondenten enquêtes blijven ontvangen die relevant voor ze zijn.

Koop een SurveyMonkey Audience-panel als u mensen nodig heeft die uw enquête invullen. U kunt zich richten op het type mensen dat u wilt bereiken op basis van specifieke kenmerken, zoals land, geslacht, leeftijd, inkomen, werkstatus en meer.

Ontvang antwoorden