SurveyMonkey

Enquêtes verzenden via Uitnodiging per e-mail

Uitnodiging per e-mail

Betaalde functie
Meld u aan om te zien of deze functie onderdeel is van uw abonnement.

Met het verzamelprogramma voor uitnodiging per e-mail kunt u e-mailuitnodigingen voor uw enquêtes aanpassen, een herinnering of dankwoord verzenden, e-mailanalysegegevens controleren en bijhouden wie heeft gereageerd.

Ga naar de sectie Reacties verzamelen en kies Verzenden via e-mail om een e-mailuitnodiging te verzenden.

Het scherm Bericht opstellen voor het verzamelprogramma voor uitnodiging per e-mail.

Er zijn meerdere manieren om contactpersonen (geadresseerden) aan uw uitnodiging per e-mail toe te voegen:

Alle nieuwe e-mailadressen die u invoert, worden opgeslagen in Contactpersonen.

U kunt het standaardbericht gebruiken of een aangepast bericht maken. Meer informatie over het opstellen van e-mailuitnodigingen .

Als u het bericht bewerkt, moet u wel alle vereiste gegevens opnemen.

Nadat u uw bericht hebt opgesteld, klikt u op Volgende om het op te slaan.

 • Uw voortgang opslaan
De koptekst "Uitnodiging per e-mail" in de linkerbovenhoek en een lijst met verzamelprogrammaopties: E-mailadres van de afzender, Uitnodiging volgen, Quizresultaten via e-mail verzenden, Aangepaste URL, Reacties bewerken, Anonieme reacties en Geavanceerde opties weergeven. Een knop Terug in de linkerbenedenhoek en de knoppen Later hervatten en Volgende in de rechterbenedenhoek.

Stel met de verzamelprogrammaopties in hoe gegevens worden verzameld. Ook kunt u zo de invulervaring op maat maken. Klik op Geavanceerde opties weergeven voor alle beschikbare verzamelprogrammaopties.

Kies het e-mailadres van de afzender.Dit is ook het antwoordadres.Voordat u een uitnodiging per e-mail kunt verzenden, moet u het e-mailadres van de afzender verifiëren.

Als een geadresseerde uw e-mail ontvangt, wordt het veld Van bijvoorbeeld weergegeven als:

uwe-mail@e-mail.com via surveymonkey.com

Betaalde functie: de functie voor het bijhouden van uitnodigingen is alleen beschikbaar bij sommige betaalde abonnementen. Controleer of dat bij uw abonnement het geval is.

Als u Uitnodigingen bijhouden hebt ingeschakeld, kunt u zien hoeveel personen uw e-mailuitnodiging hebben geopend en daarna hebben doorgeklikt.

Standaard worden IP-adressen en e-mailadressen opgeslagen in enquêteresultaten. Als u de voornaam, achternaam of andere aangepaste gegevens van geadresseerden hebt toegevoegd, worden deze gegevens ook opgeslagen. Als u deze informatie buiten uw resultaten wilt laten, moet u reacties anoniem maken.

29-10-2020 in het datumveld met een tijdplanner en tijdzone. De sectie Overzicht heeft vijf geadresseerden. Een knop Terug in de linkerbenedenhoek en de knoppen Later hervatten, Testbericht en Eenmalig verzenden in de rechterbenedenhoek.

Als standaard worden de huidige datum en tijd (binnen 15 minuten) automatisch voor u ingesteld.

Schakel Nu verzenden in om uw uitnodiging meteen te sturen en de mogelijkheid om het bericht te plannen uit te schakelen. Het bericht wordt na ongeveer vijf minuten verzonden.

Update de datum- en tijdvelden om uw uitnodiging op een latere datum en tijd te plannen.

Als u het plannen van het bericht wilt opheffen of als u dit opnieuw wilt plannen, gaat u naar het tabblad Overzicht en klikt u op . rechts van het geplande bericht dat u wilt bijwerken.

Alleen Enterprise: Het verzenden van terugkerende e-mails is alleen beschikbaar voor Enterprise-klanten. Neem contact op met Verkoop (mogelijk in het Engels) als u geïnteresseerd bent.

Selecteer Terugkerende e-mail als u de enquête meer dan een keer automatisch naar dezelfde groep wilt verzenden. Kies daarna hoe vaak de e-mail wordt herhaald, de datums en het tijdstip waarop de enquête moet worden verzonden en zorg voor een herinneringe-mailadres waar meldingen naartoe worden verzonden. Het daadwerkelijke tijdstip waarop uw terugkerende e-mails worden verzonden wordt bepaald door de tijdzone die is geselecteerd in Mijn account.

Als u een terugkerende e-mail gebruikt, wordt er een nieuw bericht gemaakt in hetzelfde verzamelprogramma telkens wanneer de enquête naar dezelfde groep wordt verzonden. Als u mensen toevoegt aan of verwijdert uit uw lijst met contactpersonen, worden er nieuwe berichten verzonden naar de meest recente lijst. Het totale aantal reacties van het verzamelprogramma op de overzichtspagina en de reactiestatus van de geadresseerde worden dan ook opnieuw ingesteld. Een enquêtedeelnemer die een terugkerende uitnodiging ontvangt, wordt bijvoorbeeld gemarkeerd met het label 'niet gereageerd' totdat de betreffende deelnemer uw enquête opnieuw invult. Ga naar de pagina Resultaten analyseren om alle reacties te bekijken.

U kunt zien hoe een bericht wordt weergegeven in uw e-mailprogramma door een testbericht te sturen naar het e-mailadres van de afzender.

Via de enquêtekoppeling in het testbericht kunt u een voorbeeld van de enquête bekijken zonder dat er een reactie wordt geregistreerd.

 • Beperkingen van het testbericht

Nadat u uw uitnodiging per e-mail hebt verzonden, kunt u follow-upberichten instellen voor het verzenden van herinneringen en e-mails met dankwoord.Verzend een herinneringsbericht per e-mail naar mensen die niet hebben gereageerd en verzend een bedankbericht naar mensen die dat wel hebben gedaan.

Verzend een uitnodiging aan nieuwe contactpersonen die zijn toegevoegd aan het verzamelprogramma, maar aan wie nog geen uitnodiging is verzonden. Open uw verzamelprograma en klik op Meer uitnodigen op het tabblad Overzicht van een uitnodiging per e-mail.

Als u een contactpersoon die al een uitnodiging heeft gehad van het verzamelprogramma een uitnodiging stuurt, wordt deze automatisch verwijderd uit de lijst met contactpersonen voordat uw nieuwe bericht wordt verzonden. U kunt hoogstens één uitnodiging verzenden per e-mailadres per verzamelprogramma, tenzij u dubbele uitnodigingen toestaat.

 • Dubbele uitnodigingen toestaan (alleen Enterprise)

Het is niet mogelijk om een uitnodiging opnieuw naar bepaalde contactpersonen te verzenden. U kunt wel een herinnering sturen.

 • Opnieuw verzenden als herinnering per e-mail

De sectie Berichtgeschiedenis van het tabblad Overzicht houdt alle geplande en verzonden uitnodigingen per e-mail bij. Als u verzonden berichten of geadresseerden van een bericht wilt weergeven, klikt u op de drie stippen (...) rechts van een gepland of verzonden bericht.

Klik in de sectie Berichtgeschiedenis op Hervatten om een conceptbericht te bewerken of om de lijst met contactpersonen aan te passen. U kunt tijdens het bewerken van een lijst met contactpersonen maximaal 1000 contactpersonen verwijderen. U kunt er ook voor kiezen om het recentste concept uit de lijst met verzamelprogramma's te hervatten.

Als u een e-mailuitnodiging kopieert, wordt er een nieuw verzamelprogramma gemaakt waarmee u een eerdere enquête op een ander tijdstip of met nieuwe respondenten kunt delen.

Een kopie maken van een verzamelprogramma voor e-mailuitnodigingen:

 1. Ga naar de sectie Reacties verzamelen van uw enquête.
 2. Klik op de drie stippen naast het verzamelprogramma voor e-mailuitnodigingen dat u wilt kopiëren.
 3. Selecteer Verzamelprogramma kopiëren.

Een nieuwe e-mailuitnodiging die begint met Kopie van, wordt toegevoegd aan de sectie Reacties verzamelen van uw enquête.

Uw geadresseerden, het onderwerp, de koptekst, het bericht en de meeste van uw aangepaste verzamelprogrammaopties zijn van toepassing op de gekopieerde e-mailuitnodiging, maar u moet wel uw e-mail- en verzamelprogrammaopties controleren en bewerken voordat u uw enquête verzendt. 

 • Gekopieerde verzamelprogrammaopties
Het tabblad Overzicht gemarkeerd met Uitnodigingen aan de linkerkant met percentages en een cirkeldiagram en Reacties aan de rechterkant met in totaal 28 reacties.

U kunt het aantal verzonden uitnodigingen en het aantal ontvangen reacties bekijken op het tabblad Overzicht.

Als u Uitnodigingen volgen hebt ingeschakeld, wordt in de secties Uitnodigingen en Reacties weergegeven hoeveel personen uw uitnodiging hebben geopend, hoeveel personen hebben doorgeklikt naar de enquête en hoeveel personen op uw enquête hebben gereageerd.

Ga naar het onderdeel Resultaten analyseren van uw enquête als u individuele reacties wilt bekijken.

Geef op het tabblad Geadresseerden een lijst weer met alle geadresseerden die zijn toegevoegd aan het verzamelprogramma en hun individuele reactiestatus. Klik op Alle berichten of Alle geadresseerden om geadresseerden te filteren. Hoewel het niet mogelijk is om de gegevens van geadresseerden te bewerken in een verzamelprogramma, kunt u wel bewerkingen uitvoeren in Contactpersonen.

U kunt een spreadsheet exporteren met alle geadresseerden in het verzamelprogramma. Klik in het verzamelprogramma op Alles exporteren (.csv). U kunt alleen de complete lijst met geadresseerden exporteren. De exportoptie is uitgeschakeld als u geadresseerden of berichten hebt gefilterd.

 • Waarom kan ik het verzamelprogramma niet bewerken?
 • Hoe kan ik dezelfde contactpersonen toevoegen die ik eerder heb gebruikt?
 • Hoe kan ik reacties bewerken?
 • Hoe kan ik contactpersonen verwijderen?