SurveyMonkey

Enquêtereacties handmatig invoeren

Verzamelprogramma voor handmatige gegevensinvoer

Betaalde functie
Meld u aan om te zien of deze functie onderdeel is van uw abonnement.

U kunt handmatig reacties invoeren die u offline of namens iemand zonder internetverbinding hebt verzameld. Met het verzamelprogramma voor handmatige gegevensinvoer kunt u uw enquête in wezen op dezelfde manier invullen als een enquêtedeelnemer.

Het is niet mogelijk om een spreadsheet met reacties groepsgewijs te uploaden of importeren. U moet elke reactie handmatig één voor één invoeren. Bovendien moet u de enquête in SurveyMonkey maken voordat u een verzamelprogramma kunt maken en reacties kunt invoeren.

Kies handmatige gegevensinvoer voor uw enquête om reacties die offline zijn verzameld, gescheiden te houden van andere verzamelprogramma's.

U kunt als volgt een verzamelprogramma voor handmatige gegevensinvoer maken:

  1. Ga naar de sectie Reacties verzamelen van uw enquête.
  2. Kies Gegevens handmatig toevoegen en klik op Volgende. Als u al een verzamelprogramma voor uw enquête hebt, klikt u op Handmatige gegevensinvoer in de rechterbenedenhoek van de lijst met verzamelprogramma's.
  3. Klik op Nieuwe reactie toevoegen en vul de enquête in.
  4. Vergeet niet op Gereed te klikken op de laatste pagina om de enquêtereactie vast te leggen.

Als u reacties wilt toevoegen aan een bestaand verzamelprogramma voor handmatige gegevensinvoer, volgt u de onderstaande stappen voor webkoppelingen.

Handmatig reacties toevoegen aan een bestaand verzamelprogramma voor webkoppeling of sociale media:

  1. Ga naar de sectie Reacties verzamelen van uw enquête.
  2. Klik op de naam van het verzamelprogramma.
  3. Klik in de rechterbovenhoek van het verzamelprogramma op Handmatige gegevensinvoer .
  4. Klik op Nieuwe reactie toevoegen en vul de enquête in.
  5. Vergeet niet op Gereed te klikken op de laatste pagina om de enquêtereactie vast te leggen.

TIP! Voer meerdere enquêtereacties achter elkaar in door terug te gaan naar het begin van de enquête na voltooiing. Gebruik vervolgens de enquêtekoppeling op de pagina met verzamelprogrammaopties om de enquête te doen in plaats van op + Nieuwe reactie te klikken.

Een enquêtereactie handmatig toevoegen is niet mogelijk voor een contactpersoon wanneer E-mailuitnodiging wordt gebruikt. Contactpersonen moeten op de koppeling klikken vanuit hun e-mailuitnodiging en de enquête indienen. Of u kunt een webkoppeling maken om namens hen de reactie vast te leggen.