SurveyMonkey

Als u uw enquête verzendt via een uitnodiging per e-mail, kunt u op het tabblad Overzicht in het verzamelprogramma zien hoeveel personen uw uitnodiging hebben geopend, hoeveel personen hebben doorgeklikt naar de enquête of hoeveel personen uw enquête niet wilden invullen.

Tip: voer de volgende stappen uit om uw verzamelprogramma voor uitnodiging per e-mail in te stellen voordat u uw enquête verzendt, zodat u reacties kunt bijhouden.

Door de openings- en doorklikpercentages van uw uitnodigingen per e-mail bij te houden, weet u op welke punten respondenten hulp nodig hebben en kunt u doeltreffende opvolgingsberichten per e-mail verzenden.

 • Openingspercentage
 • Doorklikpercentage
 • Klik-om-te-openen-percentage

Uitnodigingen bijhouden

Betaalde functie
Meld u aan om te zien of deze functie onderdeel is van uw abonnement.

Op het tabblad Overzicht van het verzamelprogramma kunt u bijhouden hoeveel personen uw uitnodiging hebben geopend en hebben doorgeklikt naar uw enquête. U moet Uitnodiging bijhouden wel inschakelen. Deze functie is standaard ingeschakeld in de verzamelprogrammaopties.

De functie Uitnodiging bijhouden kent twee instellingen:

 • Aan: weergeven hoeveel mensen uw uitnodiging per e-mail hebben geopend en hebben doorgeklikt naar uw enquête
 • Uit: niet weergeven hoeveel mensen uw uitnodiging per e-mail hebben geopend en hebben doorgeklikt naar uw enquête

Openings- en doorklikratio's

Betaalde functie
Meld u aan om te zien of deze functie onderdeel is van uw abonnement.

Het diagram voor uitnodigingen houdt bij wat geadresseerden doen met uw e-mail. Dit diagram bevat nuttige gegevens, zoals hoeveel geadresseerden de e-mailuitnodiging hebben geopend en hoeveel er hebben doorgeklikt naar uw enquête.

Diagram met het aantal geopende, ongeopende en onbezorgbare uitnodigingen. Er is een doorklikpercentage en het aantal personen dat zich heeft uitgeschreven.
Label
Beschrijving
Totaal uitnodigingenHet totale aantal e-mailuitnodigingen dat in het verzamelprogramma naar afzonderlijke e-mailadressen is verzonden. Dit is ook het totale aantal geadresseerden dat aan het verzamelprogramma is toegevoegd.
Geopend

Het minimumaantal geadresseerden dat de uitnodiging per e-mail heeft geopend in hun e-mailprogramma. Het aantal mensen dat de uitnodiging per e-mail heeft geopend ligt mogelijk hoger, want:

 • Openingsgegevens kunnen niet worden bijgehouden als geadresseerden geen afbeeldingen downloaden in hun e-mailprogramma.
 • Openingsgegevens kunnen niet worden bijgehouden als u hebt gekozen voor verzending van tekst zonder opmaak. Geadresseerden waaraan u berichten zonder opmaak verzendt, worden geteld als ongeopend, tenzij er wordt doorgeklikt. Als ze doorklikken, worden ze aangemerkt als Geopend en Doorgeklikt.
OngeopendHet maximale aantal geadresseerden dat de e-mailuitnodiging niet heeft geopend. Soms hebben meer geadresseerden de uitnodiging geopend, maar zijn ze niet geteld (zie de informatie in de rij Geopend hierboven).
OnbezorgbaarGeadresseerden bij wie de e-mailuitnodiging is geweigerd, zodat deze niet kon worden bezorgd.
DoorgekliktGeadresseerden die hebben doorgeklikt naar de enquête door op de knop voor het starten van de enquête te klikken (of die op de enquêtekoppeling hebben geklikt).
UitgeschrevenGeadresseerden die zich hebben uitgeschreven voor de ontvangst van enquêtes die via uw SurveyMonkey-account zijn verzonden.

Het diagram voor reacties houdt bij hoe geadresseerden reageren op uw enquête. Dit diagram bevat nuttige gegevens, zoals hoeveel personen op uw enquête hebben gereageerd, hoeveel personen uw enquête hebben ingevuld en hoeveel personen uw enquête slechts gedeeltelijk hebben ingevuld.

Diagram met het aantal voltooide en gedeeltelijk voltooide reacties.
Label
Beschrijving
Totaal reactiesHet totale aantal geadresseerden dat heeft doorgeklikt EN dat op de enquête heeft gereageerd. Dit aantal bestaat uit volledig ingevulde en gedeeltelijk ingevulde enquêtes. Niet alle geadresseerden die hebben doorgeklikt, reageren op de enquête.
VolledigGeadresseerden die uw enquête hebben voltooid. Deze geadresseerden hebben op de knop Gereed geklikt aan het einde van de enquête. Dit aantal bestaat uit volledige, gediskwalificeerde en overschreden quotumreacties.
GedeeltelijkRespondenten die aan de enquête zijn begonnen. Zij hebben ten minste één antwoord ingevoerd en hebben op ten minste één enquêtepagina op Volgende geklikt. Ze hebben echter niet op Gereed geklikt op de laatste pagina van de enquête.
Niet gereageerdGeadresseerden die geen enquêtereactie hebben ingediend. Als u het aantal geadresseerden wilt berekenen dat niet heeft gereageerd, trekt u het totale aantal reacties af van het totale aantal uitnodigingen. Deze informatie wordt ook weergegeven op het tabblad Geadresseerden.

Tip: u kunt het reactiepercentage van uw enquête berekenen door het totale aantal uitnodigingen te delen door het totale aantal reacties. Over het algemeen kunt u een laag reactiepercentage verwachten als uw enquête lang is, u ingewikkelde taal gebruikt of als u uw enquête naar de verkeerde doelgroep stuurt. Lees onze tips om zoveel mogelijk reacties te ontvangen.

 • Hoe kan ik afzonderlijke reacties weergeven?
 • Wat als een geadresseerde zich uitschrijft?
 • Wat als één geadresseerde meerdere berichten verzendt?
 • Waarom worden Geopend of Doorgeklikt niet weergegeven in mijn diagram?
 • Kan ik uitnodigingen bijhouden en de bijhorende reacties toch anoniem houden?