SurveyMonkey

Vereiste gegevens in e-mailuitnodigingen

Gebruikt u de berichtindelingen Tekst zonder opmaak of Aangepaste HTML, dan ziet u soms een melding waarin staat dat u de vereiste gegevenstags moet toevoegen voordat u uw bericht kunt verzenden.

Dit zijn tijdelijke aanduidingen die automatisch worden vervangen door de volgende inhoud wanneer het bericht wordt verzonden.

Code
Description
[Enquêtekoppeling]Hiermee voegt u een koppeling naar uw enquête toe. Elke geadresseerde krijgt een unieke enquêtekoppeling, zodat u enquêtereacties kunt bijhouden.
[Koppeling voor beëindiging van deelname]Hiermee voegt u een koppeling toe waarmee geadresseerden zich kunnen uitschrijven voor enquête-uitnodigingen die via uw account worden verzonden. Het beleid inzake aanvaardbaar gebruik vereist dat u een koppeling voor uitschrijving toevoegt.
[Privacykoppeling]Hiermee voegt u een koppeling naar de pagina Basisprincipes van privacy toe. Respondenten kunnen daar lezen hoe SurveyMonkey persoonlijke informatie en gegevens behandelt.
[Voettekstkoppeling]Hiermee wordt de voettekst "Powered by SurveyMonkey" onderaan elk bericht toegevoegd. Bij sommige abonnementen kunt u de voettekst van SurveyMonkey verbergen.
[EersteVraag]

Als de optie Eerste vraag insluiten geselecteerd is, wordt met [Eerste vraag] de eerste vraag van uw enquête ingevoegd in uw e-mailuitnodiging.

[Eerste vraag] is alleen vereist als Eerste vraag insluiten geselecteerd is en vervangt de vereiste om een [Enquêtekoppeling] op te nemen.

Alle vereiste gegevenstags worden toegevoegd aan de conceptberichten van Tekst zonder opmaak of Aangepaste HTML. Maar als u uw eigen aangepaste tekst kopieert, ziet u een melding waarin staat dat een vereiste gegevenstag ontbreekt.

Een vereiste gegevenstag invoegen:

  1. Open de berichteditor.
  2. Plaats uw cursor in het bericht waaraan u de tag wilt toevoegen.
  3. Klik boven aan het berichtveld op Vereiste gegevens invoegen.
  4. Selecteer de tag die u wilt invoegen.

Tip: In de berichtindeling HTML-sjabloon worden tags automatisch opgenomen als onderdeel van het sjabloonontwerp, zodat u ze niet handmatig hoeft in te voegen.

Bij de berichtindeling Aangepaste HTML moet u [Enquêtekoppeling] en [Koppeling voor beëindiging van deelname] gebruiken voor de URL. Deze tags moeten aan de ankertag worden toegevoegd. De enquêtekoppeling en de koppeling voor beëindiging van deelname vervangen automatisch de waarden tussen rechte haken zodra u het bericht verzendt. Bijvoorbeeld:

<a href="[SurveyLink]">Vul de enquête in!</a>

<a href="[OptOutLink]">Verwijder mij uit uw mailinglijst.</a>