SurveyMonkey

Zolang u een SurveyMonkey-account hebt, bewaren we de gegevens die aan uw account zijn gekoppeld. Dit betreft enquêtegegevens en accountgegevens.

Bij SurveyMonkey Basis-accounts (gratis) kunnen we gegevens die betrekking hebben op uw account en uw enquêtes verwijderen in overeenstemming met ons beleid inzake het bewaren van gegevens. Daarnaast kunnen we enquêtereacties die de reactielimiet van uw account overschrijden 60 dagen na ontvangst of op een ander moment dat we aan u bekendmaken verwijderen.

Wilt u al uw reacties kunnen weergeven en toegang tot al deze reacties houden, upgrade dan naar een betaald abonnement voordat ze verwijderd worden. Wilt u upgraden naar een betaald abonnement, ga dan naar Mijn enquêtes of de nieuwe startpagina (bèta) om te bekijken voor welke enquêtes de reactielimiet van uw abonnement wordt overschreden.

Voor een betaald SurveyMonkey-account of een gratis SurveyMonkey Basis-account kunnen we de gegevens die betrekking hebben op uw account langer bewaren dan vereist door de wet.

Hieronder vindt u meer informatie over wie gegevens kan verwijderen, hoelang deze worden bewaard en of u ze kunt herstellen.

  • Enquêtegegevens uit uw account verwijderen
  • Uw account verwijderen
  • Een account verwijderen uit een team

Sommige overgebleven exemplaren van verwijderde gegevens kunnen tot 90 dagen na de verwijdering worden bewaard op back-upmedia. Daarna worden ze overschreven.

In het algemeen gebruiken we de verwijderde enquêtegegevens niet voor andere doelen. In bepaalde gevallen kunnen we echter gegevens bewaren om de volgende redenen:

  • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
  • Om onze overeenkomsten na te leven
  • Om geschillen op te lossen
  • Om analyses uit te voeren

In deze gevallen zorgen wij ervoor dat de toegang tot dergelijke gegevens geblokkeerd is voor alle doeleinden behalve degene waarvoor de informatie moet worden bewaard. De gegevens worden verwijderd als het doeleinde niet langer bestaat. We bewaren ook samengevoegde anonieme gebruiksgegevens en metadata waarmee u of uw respondenten niet kunnen worden geïdentificeerd.

We begrijpen dat enquêtereacties een brede reeks van informatie kunnen bevatten. Soms is deze informatie gevoelig, vertrouwelijk of gepatenteerd voor zowel de accounteigenaar als de deelnemer aan de enquête. SurveyMonkey waardeert het vertrouwen dat onze klanten (particulieren én grote organisaties) in ons stellen door ons het beheer van hun enquêtegegevens toe te vertrouwen.

In onze privacymelding beschrijven we hoe wij omgaan met uw enquêtegegevens. Wij willen transparant zijn over onze privacyprocedures zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Wij maken op geen enkele andere wijze gebruik van uw enquêtes of de informatie die is verzameld via uw enquêtes dan is beschreven in onze privacymelding.

Wij beschrijven de beveiligingsmaatregelen die worden gebruikt om uw gegevens veilig te houden in de beveiligingsverklaring en deze whitepaper. Wij spannen ons tot het uiterste in om te garanderen dat uw gegevens op een veilige manier worden behandeld en opgeslagen.

Wij vereisen van u, als maker van enquêtes, verantwoordelijkheid voor goede privacyprocedures voor de mensen die uw enquête invullen. Dit kan helpen de reactiepercentages en de ervaring bij het invullen van de enquête te verbeteren. Meer info over gegevensverzameling en aanbevolen privacyprocedures en een instemmingsverklaring of privacymelding toevoegen aan uw enquête.

Als een mondiaal bedrijf hebben we datacenters in de Verenigde Staten, Canada en Ierland. Afhankelijk van uw abonnementstype en uw regio hebt u de optie om uw enquête- en reactiegegevens op te slaan in een regionaal datacenter. Welk datacenter u ook gebruikt, we hebben toegang tot onze andere datacenters om onze services voor onze klanten te implementeren, onderhouden, herstellen of upgraden.

Als uw gegevens worden opgeslagen in een regionaal datacenter, wordt de locatie weergegeven in de sectie Accountgegevens van de pagina Mijn account. Als er niets wordt vermeld, worden uw enquêtegegevens opgeslagen op servers die zich in de Verenigde Staten bevinden.

Als uw gegevens worden opgeslagen in een regionaal datacenter, vouw dan de sectie voor uw regio uit voor meer informatie.

  • Canada
  • Europese Unie (EU)