SurveyMonkey

SurveyMonkey for Salesforce gebruiken

Salesforce

Betaalde functie
Meld u aan om te zien of deze functie onderdeel is van uw abonnement.

Haal de integratie! SurveyMonkey for Salesforce is een Enterprise-add-on. Neem contact op met de verkoopafdeling of met uw Customer Success Manager (CSM). Beperking: de integratieconfiguratie is alleen beschikbaar in het Engels.

Met SurveyMonkey for Salesforce kunt u automatisering bouwen om enquêtes te activeren en gegevens terug te sturen naar Salesforce-records voor contextuele analyse. Maak rapporten en dashboards en automatiseer andere procesregels voor activiteiten die op basis van feedback worden uitgevoerd.

Wanneer u enquêtegegevens integreert met Salesforce, kunt u verschillende klantinteracties beter begrijpen en meten, en kunt u erop reageren om de algehele gezondheid van uw zakelijke relaties te verbeteren.

Maak uw enquête en stel uw Salesforce-object in voordat u uw toewijzingen maakt. Meer informatie vindt u in onze Introductiegids.

 • Als uw SurveyMonkey-abonnement Power- en Casual-licenties heeft, hebt u een Enterprise Power-licentie nodig om toegang te krijgen tot de integratie. Meer info over teamrollen en machtigingen.
 • Om machtigingsproblemen te vermijden, kunt u het beste een Salesforce-account met een profiel als 'systeembeheerder' gebruiken. Lees meer over aanbevolen Salesforce-machtigingen.

U kunt meerdere accounts koppelen, waaronder sandbox-omgevingen. Bij dit proces wordt OAuth 2.0 gebruikt voor een veilige integratie. Bij dit proces wordt OAuth 2.0 gebruikt voor een veilige integratie.

De integratie openen:

 1. Meld u aan bij de Salesforce-account die u wilt koppelen aan SurveyMonkey.
 2. Selecteer in SurveyMonkey het pictogram Producten en selecteer Apps en integraties.
 3. Selecteer Salesforce.
 4. Selecteer Verbinden of Sandbox verbinden om uw Salesforce-account te koppelen. Als u zich hebt aangemeld bij Salesforce, maken wij automatisch verbinding met uw aangemelde account.

Sandbox-omgevingen vernieuwen: uw Salesforce-koppeling wordt verbroken wanneer u uw sandbox-omgeving vernieuwt. Als u uw toewijzingen wilt behouden, maakt u opnieuw verbinding met uw sandbox-omgeving en vervolgens kopieert u de toewijzingen van uw oude koppeling naar de nieuwe.

De enquête die u wilt toewijzen aan Salesforce koppelen:

 1. Nadat u uw koppeling hebt toegevoegd, selecteert u uw gebruikersnaam.
 2. Selecteer op de pagina Mijn toewijzingen de optie Enquête koppelen.
 3. Selecteer een enquêtetitel in het vervolgkeuzemenu. U kunt elke enquête koppelen waarvan u eigenaar bent of die met u is gedeeld met volledige toegang. Enquêtes zijn gerangschikt op titel, niet op bijnaam.
 4. Selecteer Volgende.

Met toewijzingen worden uw enquêtegegevens teruggestuurd naar Salesforce. U gaat toewijzingen maken om specifieke gegevens, zoals een reactie of enquêtemetagegevens, naar een Salesforce-object te verzenden. U kunt uit twee toewijzingstypen kiezen:

 • Beheerd pakket: deze handige, kant-en-klare optie stelt de toewijzing van objecten voor u in, zodat u geen aangepast object of aangepaste velden hoeft te bouwen in Salesforce om uw reactiegegevens op te slaan. Bij de toewijzing wordt er een aparte SurveyMonkey-reactierecord gemaakt voor elke beantwoorde vraag. Als uw enquête 5 vragen heeft, worden er dus 5 SurveyMonkey-reactierecords gemaakt. Lees meer over ons beheerde pakket.
 • Toewijzing van aangepaste objecten: als u meer aangepaste toewijzingen nodig hebt, kunt u ervoor kiezen om reacties toe te wijzen aan een aangepast of standaardobject. U kunt drie verschillende toewijzingsacties uitvoeren: een nieuwe record maken, een bestaande record bijwerken of een record bijwerken of maken.

U kunt voor elk toewijzingstype ook de volgende opties selecteren:

 • Gedeeltelijke reacties synchroniseren met Salesforce: telkens als een enquêtedeelnemer op Volgende klikt om verder te gaan in de enquête, wordt elke beantwoorde vraag op die pagina gesynchroniseerd in plaats van pas te synchroniseren als de hele enquête ingevuld is
 • Actieve toewijzingsregels uitschakelen bij het maken of bijwerken van Salesforce-records: actieve toewijzingsregels worden niet opnieuw toegepast wanneer records voor accounts, dossiers of leads worden gemaakt of bijgewerkt.

In de onderstaande tabel worden de toewijzingsacties beschreven die u kunt gebruiken in uw aangepaste objecttoewijzingen.

ToewijzingsactieWat het doet
Nieuwe makenMaak een nieuwe record in het Salesforce-object dat u kiest voor elke enquêtereactie. Bij deze optie wordt niet gecontroleerd of de record al bestaat. Er wordt alleen elke keer een nieuwe record gemaakt.
Bestaande bijwerkenGebruik een querytoewijzing om bestaande objectrecords te zoeken. Als een object bestaat, wordt dit bijgewerkt. Als de record niet bestaat, wordt er een item toegevoegd aan uw foutenlogboek.
Als u deze optie selecteert, kunt u recordvelden met bestaande waarden overschrijven. Hiermee worden bestaande gegevens voor uw object vervangen. Dit kan u helpen de gegevens actueel te houden. Als u deze wijzigingen echter ongedaan wilt maken, moet u de gegevens mogelijk later handmatig bijwerken.
Bijwerken of makenGebruik een querytoewijzing om bestaande objectrecords te zoeken. Als een object bestaat, wordt dit bijgewerkt. Als het niet bestaat, wordt er een nieuwe record gemaakt.

Nadat u uw toewijzingsactie hebt gekozen, kunt u uw toewijzing instellen. Er zijn 3 toewijzingstypen die u kunt gebruiken om gegevens aan Salesforce toe te wijzen.

ToewijzingstypeWat het doetBeschikbaar voor
QuerytoewijzingenMet querytoewijzingen kunt u instellen hoe de integratie zoekt naar bestaande records. U kunt een aangepaste variabele gebruiken om items toe te wijzen aan een specifieke Salesforce-record-ID.❌ Een nieuwe record maken
✅ Bestaande records bijwerken
✅ Records bijwerken of maken
Enquête-inhoud of -gegevensWijs uw SurveyMonkey-reactie en andere metagegevens toe aan de juiste Salesforce-objectvelden.
U kunt elk reactieveld toewijzen aan een of meer objecten in Salesforce. Als de gegevens niet kunnen worden toegewezen, wordt er een item toegevoegd aan uw foutenlogboek.
✅ Een nieuwe record maken
✅ Bestaande records bijwerken
✅ Records bijwerken of maken
Meer gegevensVoeg meer gegevens toe om statische waarden door te geven aan een objectveld telkens wanneer er een enquêtereactie binnenkomt. U kunt bijvoorbeeld een recordtype-ID verzenden om aan te geven met welk recordtype een enquête moet worden gesynchroniseerd als er meerdere bestaan voor uw object. U kunt ook een waarde voor een ingevulde enquête verzenden, zoals tekst of een selectievakje, om bij te houden welke mensen uw enquête hebben ingevuld.✅ Een nieuwe record maken
✅ Bestaande records bijwerken
✅ Records bijwerken of maken

Bouw toewijzingen voor uw enquête.

Als u toewijzingen maakt voor een gedeelde enquête, kan de eigenaar uw toewijzingen niet zien.

Maak een nieuw standaardobject of een aangepaste objectrecord telkens wanneer iemand een enquête indient. Nieuwe objectrecords maken:

 1. Koppel uw enquête aan de Salesforce-integratie.
 2. Selecteer Objecttoewijzing toevoegen of het pictogram Bewerken om uw toewijzingsselecties te controleren.
 3. Selecteer in het eerste vervolgkeuzemenu Nieuwe maken.
 4. Klik op Object selecteren om het object te kiezen waaraan u uw reacties wilt toewijzen.
 5. Selecteer enquête-inhoud of -gegevens om aan Salesforce toe te wijzen. Wijs enquêtevragen en -gegevens toe aan uw object in Salesforce. U kunt een bestaande of een nieuwe aangepaste variabele selecteren om bekende informatie over een enquêtedeelnemer door te geven via uw enquête (zoals een account-ID of zaaknummer).
  • Bepaalde Salesforce-velden kunnen alleen bepaalde gegevenstypen bevatten. Gebruik onze gids voor veldtoewijzing om ervoor te zorgen dat u gegevens aan compatibele velden toewijst in Salesforce.
  • Als u een pictogram met een uitroepteken ziet, is er mogelijk iets mis met de toewijzing. Plaats de muisaanwijzer op het pictogram om de fout te bekijken.
 6. (Optioneel) Voeg meer gegevens toe om aan Salesforce toe te wijzen. U kunt elke statische waarde laten verwijzen naar Salesforce, zoals de enquêtetaal of landinstelling. Deze waarde wordt telkens opnieuw toegewezen wanneer iemand uw enquête invult.
 7. Selecteer Object opslaan.
 8. (Optioneel) Als u weer terug bent op de pagina Objecttoewijzingen, selecteert u Actieve toewijzingsregels uitschakelen bij het maken of bijwerken van Salesforce-records.
 9. Selecteer Volgende.

Werk een bestaand standaard- of aangepast object bij wanneer iemand een enquête indient. U hebt twee mogelijkheden:

 • Bestaande bijwerken: zoek een bestaande record om bij te werken. Als we geen bestaande record kunnen vinden, wordt er een fout weergegeven in het auditlogboek.
 • Bijwerken of maken: zoek een bestaande record om bij te werken. Als we geen bestaande record kunnen vinden, maken we een nieuwe.

Bestaande records bijwerken:

 1. Koppel uw enquête aan de Salesforce-integratie.
 2. Klik op Objecttoewijzing toevoegen of het pictogram Bewerken om uw toewijzingsselecties te controleren.
 3. Selecteer in het eerste vervolgkeuzemenu of u een bestaande record wilt bijwerken of dat u een record wilt bijwerken of maken.
 4. (Optioneel) Vink het selectievakje Bestaande gegevens in recordvelden vervangen aan. Als u deze optie kiest, overschrijven wij eventuele bestaande waarden in uw Salesforce-velden door de enquêtegegevens die u toewijst.
 5. Klik op Object selecteren om het object te kiezen waaraan u uw reacties wilt toewijzen.
 6. Voeg een querytoewijzing toe. Met querytoewijzingen, zoals een vergelijkingsregel in Salesforce, kan SurveyMonkey zien welke record bijgewerkt moet worden.
  • Selecteer de bron voor uw toewijzing. U kunt een * Nieuwe aangepaste variabele het beste toewijzen aan de juiste record-id in Salesforce.
   Als u geen Salesforce-record-ID kunt gebruiken, kunt u een veld gebruiken uit uw enquête, zoals een e-mailadres, om de overeenkomende record te zoeken. De reactie zal echter niet gesynchroniseerd kunnen worden als er dubbele records gevonden worden.
  • Selecteer het Salesforce-veld waarin u deze gegevens wilt plaatsen.
 7. Selecteer enquête-inhoud of -gegevens om aan Salesforce toe te wijzen. Wijs enquêtevragen en -gegevens toe aan uw object in Salesforce. U kunt een bestaande of een nieuwe aangepaste variabele selecteren om bekende informatie over een enquêtedeelnemer door te geven via uw enquête (zoals een account-ID of zaaknummer).
  • Bepaalde Salesforce-velden kunnen alleen bepaalde gegevenstypen bevatten. Gebruik onze gids voor veldtoewijzing om ervoor te zorgen dat u gegevens aan compatibele velden toewijst in Salesforce.
  • Als u een pictogram met een uitroepteken ziet, is er mogelijk iets mis met de toewijzing. Plaats de muisaanwijzer op het pictogram om de fout te bekijken.
 8. (Optioneel) Voeg meer gegevens toe om aan Salesforce toe te wijzen. U kunt elke statische waarde laten verwijzen naar Salesforce, zoals de enquêtetaal of landinstelling. Deze waarde wordt telkens opnieuw toegewezen wanneer iemand uw enquête invult.
 9. Klik op Object opslaan.
 10. (Optioneel) Als u weer terug bent op de pagina Objecttoewijzingen, klikt u op Actieve toewijzingsregels uitschakelen bij het maken of bijwerken van Salesforce-records.
 11. Klik op Volgende.

Maak een nieuw SurveyMonkey-reactieobject telkens wanneer iemand een enquête indient. U moet ons beheerde pakket installeren om dit te kunnen doen. Het beheerde pakket maakt het eenvoudig om gegevens naar Salesforce te kunnen sturen en Salesforce-rapporten voor enquêtereacties te bouwen. U kunt ook pagina-indelingen in Salesforce aanpassen om enquêtegegevens beter te kunnen bekijken.pa

U downloadt het beheerde pakket terwijl u SurveyMonkey geopend hebt. U hoeft verder niets te downloaden van de Salesforce App Exchange.

Toewijzen aan het SurveyMonkey-reactieobject:

 1. Koppel uw enquête aan de Salesforce-integratie.
 2. Klik op Alle reacties naar het reactieobject van SurveyMonkey synchroniseren. De eerste keer dat u dit doet, wordt u gevraagd het pakket te installeren in uw Salesforce-programma en ontvangt u een installatielink. We raden aan dat u de optie Voor alle gebruikers selecteert tijdens de installatie.
 3. (Optioneel) Klik op Actieve toewijzingsregels uitschakelen bij het maken of bijwerken van Salesforce-records. Dit is alleen van toepassing als uw toewijzing velden rechtstreeks in het dossierobject bijwerkt.

Voeg een objecttoewijzing toe om SurveyMonkey-reactierecords aan andere records te koppelen. U moet de velden toewijzen aan opzoekvelden in het SurveyMonkey-reactieobject. 

 1. Selecteer Objecttoewijzing toevoegen of Bewerken om uw toewijzingsselecties te controleren.
 2. Klik op Een actie selecteren en selecteer vervolgens Een bestaande bijwerken.
 3. Selecteer een account, dossier, contactpersoon, lead of verkoopkans. Als u uw reacties wilt koppelen aan een ander object, kunt u extra opzoekvelden toevoegen aan het SurveyMonkey-reactieobject in uw Salesforce-configuratie.
 4. Voeg querytoewijzingen toe zodat Salesforce weet hoe het de bijbehorende records kan vinden. Gebruik een aangepaste variabele om de record-ID door te geven vanuit Salesforce.
 5. (Optioneel) Voeg eventueel enquêtevelden toe om enquêtevelden toe te wijzen aan velden voor dit object.
 6. Klik op Object opslaan.
 7. (Optioneel) Als u uw enquêtereacties aan meerdere objecten wilt koppelen, herhaalt u stap 4 – 7.
 8. Wanneer u terug bent op de pagina Objecttoewijzingen, klikt u op Volgende.

Kies hoe u uw enquête wilt verzenden. U kunt een weblink gebruiken die u in uw eigen e-mail hebt geplakt of een aangepaste e-mailuitnodiging van SurveyMonkey gebruiken. Er zijn 2 opties die u kunt gebruiken om uw enquête te verzenden.

U kunt geen verzamelprogramma's gebruiken van iemand anders. Wilt u een bestaand verzamelprogramma gebruiken, zorg er dan voor dat u een zelfgemaakt verzamelprogramma kiest.

 • Weblink: maak een weblink die kunt verzenden in een e-mailbericht vanuit Salesforce of een andere provider. Weblinks zijn gemakkelijk in te stellen en stellen u in staat om geavanceerde logica en het overnemen van vragen en antwoorden te gebruiken om uw enquêtevragen aan te passen met Salesforce-gegevens. U moet echter uw eigen e-mailsjabloon opstellen in Salesforce of een andere e-mailprovider.
 • E-mailuitnodiging: activeer een e-mailuitnodiging van SurveyMonkey met behulp van een Salesforce-processtroom. U kunt bijvoorbeeld een enquête-uitnodiging verzenden nadat u een dossier hebt gesloten in Salesforce. U moet uw eigen uitgaand bericht en processtroom maken in Salesforce.

Als u gebruikmaakt van het overnemen van vragen en antwoorden of geavanceerd vertakken met aangepaste variabelen, gebruikt u de implementatieoptie Weblink. Met een weblink kunt u uw Salesforce-gegevens gebruiken als basis voor uw enquêtelogica of uw enquêtevragen aanpassen.

Een weblink gebruiken:

 1. Selecteer een bestaand verzamelprogramma voor weblinks of selecteer Nieuwe weblink.
 2. Kies het object dat uw enquête activeert. Salesforce kan uw enquête verzenden wanneer wijzigingen in een object aan bepaalde criteria voldoen (bijvoorbeeld wanneer een dossier gesloten wordt of als een contact 90 dagen oud is). U gebruikt dit object later wanneer u uw Salesforce-processtroom maakt.
  Als u uw enquête niet vanuit Salesforce verzendt, selecteert u Geen. Ik gebruik geen Salesforce-processen om mijn enquête te activeren.
 3. Selecteer Volgende.
 4. Selecteer de Salesforce-objecten die u wilt toewijzen aan eventuele aangepaste variabelen die u hebt toegevoegd. Als u de enquête verzendt vanuit Salesforce, halen we gegevens op uit deze velden in uw weblink. We synchroniseren deze gegevens ook met SurveyMonkey, zodat u reacties kunt filteren en gegevens kunt opnemen in uw enquête.  
 5. (Optioneel) Selecteer Gegevens toevoegen om meer velden aan uw enquêtekoppeling toe te voegen. 
  • Klik op Gegevens selecteren om uw Salesforce-veld te kiezen. Kies het object met het gewenste veld en selecteer vervolgens het veld. Selecteer vervolgens Opslaan.
  • Selecteer Nieuwe aangepaste variabele om het veld toe te wijzen aan SurveyMonkey. Voer een variabele-ID in (deze is zichtbaar in de URL van de enquête). Voer vervolgens een variabelelabel in (een naam voor de variabele, zodat u deze later kunt herkennen). Selecteer vervolgens Opslaan.
 6. Selecteer Link genereren als u klaar bent.
 7. Kopieer de URL. Deze bevat de aangepaste variabelen die u hebt gekozen om aan het object toe te wijzen.
 8. Ga naar Salesforce om het instellen te voltooien. Bekijk de onderstaande instructies voor hulp.

Als u uw enquête verzendt vanuit Salesforce, maakt u een e-mailsjabloon en -processtroom. Mogelijk moet u contact opnemen met uw Salesforce-beheerder voor hulp.

Uw e-mail instellen in Salesforce:

 1. Stel in Salesforce uw e-mailsjabloon op en voeg uw weblink toe aan de hoofdtekst van de e-mail. 
 2. Stel een e-mailmelding op met uw e-mailsjabloon. Zorg ervoor dat u het object gebruikt dat u hebt gekozen om uw enquête te activeren toen u uw weblink maakte.
 3. Maak een processtroom die een e-mailwaarschuwing verzendt zodra aan de voorwaarden wordt voldaan. Zorg ervoor dat u het object gebruikt dat u hebt gekozen om uw enquête te activeren toen u uw weblink maakte. 

Voorbeeld: u wilt een enquête activeren wanneer iemand een dossier sluit. Wanneer u uw processtroom maakt, kiest u Dossier als het object om uw enquête te activeren. Selecteer het dossier-object voor uw e-mailmelding. Maak in Salesforce een processtroom die uw e-mailbericht verzendt wanneer de status van een dossier verandert in Gesloten. Wanneer de e-mail wordt verzonden, worden de aangepaste variabelen in de enquêtekoppeling gevuld met gegevens voor de persoon die de e-mail ontvangt.

Een uitnodiging per e-mail verzenden vanuit SurveyMonkey:

 1. Maak uw aangepaste e-mailbericht in SurveyMonkey, als u dat nog niet hebt gedaan. Ga vervolgens terug naar de integratie.
 2. Selecteer tijdens de implementatiestap van uw toewijzing uw verzamelprogramma in het vervolgkeuzemenu. Het krijgt een conceptstatus en geen openstaande status.
 3. Selecteer Bericht aanpassen om uw enquête, bestaande uitnodiging per e-mail en bericht te selecteren. Of selecteer Standaard als u ons standaard e-mailbericht wilt gebruiken.
  Als u geen conceptbericht selecteert, gebruiken we het standaard e-mailbericht van SurveyMonkey.
 4. Als het voorbeeld er goed uitziet, selecteert u Bevestigen.
 5. Selecteer een object dat u wilt controleren (het object dat uw enquête activeert) en het e-mailveld waaruit u het e-mailadres wilt ophalen. Deze Salesforce-velden worden samen met het uitgaande bericht verzonden, dus moeten het beschikbare velden zijn voor het object dat u monitort.
 6. Hebt u aangepaste variabelen geselecteerd in uw objecttoewijzingen, wijs deze dan toe aan de bijbehorende Salesforce-velden. De Salesforce-velden worden samen met het uitgaande bericht verzonden, dus moeten het beschikbare velden zijn voor het object dat u monitort.
 7. Selecteer Toewijzing opslaan.
 8. Kopieer de URL.
 9. Maak een nieuw uitgaand bericht in Salesforce of haal een bestaand bericht op.
  • Plak de URL uit SurveyMonkey als de eindpunt-URL.
  • Voeg in Te verzenden velden het e-mailadres en eventuele andere velden toe die u hebt gebruikt in uw objecttoewijzingen. Deze velden worden meegestuurd in uw uitgaande bericht.

Voorbeeld: stel dat u het dossierobject hebt gemonitord, het e-mailadres van de contactpersoon [voor e-mail] hebt geselecteerd en aangepaste variabelen hebt toegewezen voor dossier-ID en contact-ID. Voeg in uw uitgaande bericht E-mailadres van contactpersoon, (dossier-)ID en Contact-ID toe.

 1. Maak een processtroom in Salesforce voor het verzenden van uw uitgaande bericht. Neem het object dat u wilt controleren op in uw e-mailuitnodiging. Als u bijvoorbeeld het dossierobject hebt gemonitord, maakt u een processtroom voor het dossierobject.
 2. Sla uw processtroom op en test deze. U kunt onmiddellijk in uw verzamelprogramma in SurveyMonkey controleren of er een uitnodiging per e-mail in behandeling is.

Uw e-mailbericht wijzigen nadat uw verzamelprogramma reacties heeft ontvangen:

 1. Ga in SurveyMonkey terug naar het verzamelprogramma voor e-mailuitnodigingen en selecteer Meer uitnodigen.
 2. Bewerk uw e-mailbericht en selecteer vervolgens Later hervatten.
 3. Ga terug naar de implementatiestap van uw toewijzing.
 4. Selecteer Bericht aanpassen.
 5. Selecteer uw enquête, het verzamelprogramma en vervolgens de nieuwe sjabloon.
 6. Selecteer Bevestigen als het voorbeeld er goed uitziet.

Er zijn enkele veelvoorkomende fouten bij uitnodigingen per e-mail. Hier volgen enkele dingen die u kunt proberen om problemen met e-mailuitnodigingen op te lossen.

 • Zorg ervoor dat uw Salesforce-account toestemming heeft om uitgaande berichten te verzenden.
 • Controleer uw uitgaande bericht in Salesforce. Als er een fout wordt weergegeven, controleert u of uw eindpunt-URL correct is. Dit moet de link zijn die u hebt gekregen tijdens de laatste verspreidingsstap in SurveyMonkey.
 • Zorg ervoor dat de juiste velden zijn toegevoegd aan het uitgaande bericht. Sommige velden hebben vergelijkbare namen. Het opnemen van het verkeerde veld kan ertoe leiden dat het proces mislukt.

Vul een testversie van uw enquête in om te controleren of uw toewijzingen correct werken. U kunt toewijzingsfouten bekijken in het auditlogboek.

Selecteer Toewijzingen bovenaan de pagina om de auditlogboeken of fouten van een enquête te bekijken. U kunt het pictogram in het iAudit-logboek selecteren om uw geslaagde synchronisaties te bekijken of het pictogram !Fout om een beschrijving van de fout weer te geven.

Gedeelde toewijzingen geven uw team inzicht in uw enquêtetoewijzingen, zodat ze beter kunnen samenwerken.

Uw team toegang geven tot uw enquête en toewijzingen:

 1. Deel uw toegewezen enquête vanuit SurveyMonkey met uw teamleden. Zorg ervoor dat u machtigingen voor volledige toegang geeft voor de sectie Enquête ontwerpen.
 2. Ga vanuit de SurveyMonkey for Salesforce-integratie naar Mijn toewijzingen en klik op de keuzeoptie Gedeeld voor de enquêtes die u beschikbaar wilt maken.

Wordt de kolom Gedeeld niet weergegeven in Mijn toewijzingen? Neem contact op met uw CSM om deze functie voor uw team te activeren.

Als u de gedeelde toewijzingen van het team wilt bekijken, plaatst u de muisaanwijzer op de pijl omlaag naast Gekoppelde accounts of Mijn toewijzingen en selecteert u Gedeelde toewijzingen.

Er staat een pijl omlaag naast Mijn toewijzingen.

Teamleden kunnen gedeelde toewijzingen bewerken, maar kunnen de pagina met implementatieopties niet weergeven. Teamleden kunnen contact opnemen met de eigenaar van de enquête om de uitnodigings-URL te krijgen.

Als u toewijzingen maakt in een sandbox-account, kunt u deze kopiëren naar een productieaccount. Toewijzingen kopiëren:

 1. Voeg, als u dat nog niet hebt gedaan, een koppeling toe voor uw andere Salesforce-account.
 2. Vink op de pagina Mijn toewijzingen het selectievakje aan voor de enquête die u wilt kopiëren.
 3. Selecteer Kopiëren naar account.
 4. Selecteer de account waarnaar u de toewijzing wilt kopiëren.
 5. Selecteer OK.
 • Hoe koppel ik mijn reacties aan een specifieke record in Salesforce?
 • Worden enquêtereacties die zijn verzameld voordat ik een koppeling gemaakt heb, ingevuld in Salesforce?
 • Hoe houden we de synchronisatie van reacties actief als de gebruiker die de toewijzingen heeft ingesteld, het bedrijf verlaat?