SurveyMonkey

Handleiding voor het toewijzen van Salesforce-velden

Beperking: De SurveyMonkey voor Salesforce-integratie is uitsluitend beschikbaar in het Engels.

Zo kunnen SurveyMonkey-vragen en -metagegevens worden toegewezen aan Salesforce-objectvelden.

Vraag of metagegevens van SurveyMonkeySalesforce-veld
MeerkeuzevraagKeuzelijst of tekst
SelectievakjevraagKeuzelijst of tekst voor meerdere selecties
VervolgkeuzemenuvraagKeuzelijst of tekst
Sterrenwaarderingsvraag Maak 2 velden:
 • Keuzelijst of tekst voor antwoordkeuzelabel
 • Nummer voor gewicht
Matrix/beoordelingsschaalvraagMaak voor elke matrixrij 2 velden:
 • Keuzelijst of tekst voor antwoordkeuzelabel
 • Getal voor vraaggewicht
Matrix van vervolgkeuzemenu’sMaak voor elk vervolgkeuzemenu een keuzelijst of tekst
BestandsuploadvraagBestanden worden niet overgedragen naar Salesforce. Als u Bestandsuploads wilt bekijken, gaat u naar de sectie Reacties analyseren in SurveyMonkey.
KlikoverzichtvraagKlikoverzichtgegevens worden niet overgedragen naar Salesforce. Als u klikoverzichtgegevens wilt bekijken, gaat u naar de sectie Reacties analyseren in SurveyMonkey.
RangschikkingsvraagMaak voor elke antwoordkeuze een nummer
NPS-vraag (maak drie velden):
 • Reactie (0 - 10)
 • Genormaliseerd (1, 0 of -1)
 • Label (promotor, passief, criticaster)
 • Reactie (Helemaal niet waarschijnlijk - 0, 1 - 9, Zeer waarschijnlijk - 10) - Tekst
 • Nummer (1 cijfer)
 • Onbeperkte keuzelijst of tekst
Bijschriften van afbeeldingskeuzeKeuzelijst of tekst
SchuifregelaarvraagGetal

Enkel tekstvakvraag (houd rekening met uw input):

 • Tekst
 • Heel of decimaal getal
 • Datum
 • Email

 • Tekst
 • Getal
 • Datum
 • E-mailadres
Meerdere tekstvakkenvraag1 tekstveld per rij
CommentaarvakvraagTekstgebied lang of Tekstgebied uitgebreid
Contactinformatievraag (demografische gegevens)1 tekst per rij

Datum/tijd-vraag

 • Datumgegevens
 • Tijdgegevens
 • Datum
 • Datum/tijd
QuizscoreGetal
EnquêtetitelKeuzelijst of tekst
Enquête-idNummer (15 cijfers)
VerzamelprogrammanaamKeuzelijst of tekst
Verzamelprogramma-idNummer (15 cijfers)
Geadresseerde-idNummer (15 cijfers)
Respondent-idNummer (15 cijfers)
ReactiestatusTekst (20)
ReactieduurGetal
ReactiecreatiedatumDatum
Wijzigingsdatum reactieDatum
URL reacties bewerkenURL
URL reactie analyserenURL
IP-adres reactieTekst
Voornaam geadresseerde (alleen beschikbaar met het e-mailverzamelprogramma)Tekst
Achternaam geadresseerde (alleen beschikbaar met het e-mailverzamelprogramma)Tekst
E-mail geadresseerde (alleen beschikbaar met het e-mailverzamelprogramma)Tekst
RespondenttaalTekst