SurveyMonkey

Als u een enquête kopieert, wordt er een duplicaat van een enquête in uw account gemaakt. Zo hoeft u niet een nieuwe enquête te maken of oude, al verzonden enquêtes te bewerken waarvoor u al reacties hebt verzameld.

Een enquête kopiëren:

  1. Ga op de startpagina, Mijn enquêtes of het dashboard naar de enquête waarvan u een kopie wilt maken. 
  2. Klik op de drie stippen (...) rechts naast de enquête en selecteer Een kopie maken. De gekopieerde enquête wordt geopend op het tabblad Enquête ontwerpen. 
  3. Klik op de titel van de enquête om de titel en de bijnaam te bewerken.
  4. Bewerk de enquête. U kunt de gekopieerde versie bewerken zonder dat dit van invloed is op de oorspronkelijke enquête of de reacties.

Houd bij het kopiëren van een enquête rekening met de volgende informatie:

  • Thema's, logo's, logica en andere instellingen voor het enquêteontwerp worden overgenomen door de gekopieerde versie van de enquête.
  • Bij een gratis abonnement is het niet mogelijk om enquêtes met meer dan tien vragen te kopiëren.
  • U kunt enquêtes kopiëren die met u gedeeld zijn.
  • U moet een nieuw verzamelprogramma maken om uw enquête te verzenden.
  • Verzamelprogramma's en eventuele reacties uit de oorspronkelijke enquête worden niet opgenomen in de gekopieerde enquête.