SurveyMonkey

Bètafunctie: deze functie is alleen voor Enterprise-teams waarvoor eenmalige aanmelding (SSO) ingesteld is.

Als u de SurveyMonkey-accounts van uw team up-to-date wilt houden met informatie die opgeslagen is bij een identiteitsprovider, zoals Azure Active Directory, kunt u de systemen koppelen met behulp van SCIM (System for Cross-Domain Identitiy Management). Zo kan uw IT-afdeling accounts op meerdere platforms bijhouden.

Deze functie is niet beschikbaar als u gegevens hebt opgeslagen in ons Europese datacenter. Bekijk uw accountgegevens om te zien of dit voor u van toepassing is.

Als u accountregistratie instelt met SCIM, veranderen enkele accountbeheerfuncties. Het volgende wordt toegewezen, gesynchroniseerd en beheerd voor elke gebruiker in de identiteitsprovider:

 • Wanneer iemand lid wordt van uw organisatie of deze verlaat
 • Gebruikersnaam
 • Voornaam en achternaam
 • E-mailadres
 • Afdelingen (mits ingesteld voor uw team)

Primaire beheerders en beheerders blijven het volgende beheren binnen SurveyMonkey:

 • Opnieuw toewijzen van accounts
 • Rol- en licentietoewijzingen
 • Accounts waarvoor eenmalige aanmelding niet ingeschakeld is
 • Account verwijderen

Alleen de primaire beheerder kan SCIM-registratie instellen voor uw organisatie. Om te controleren of SCIM geschikt is voor uw identiteitsprovider, moeten primaire beheerders contact opnemen met hun SurveyMonkey Customer Success Manager (CSM) en de IT-afdeling van hun organisatie.

Als het team afgestemd is, kan de primaire beheerder het volgende:

 1. Ga naar Instellingen.
 2. Selecteer Gebruikersregistratie met SCIM.
 3. Kopieer de SCIM-eindpuntkoppeling en geef deze door aan uw IT-partner.
 4. Selecteer Token genereren. Behandel dit unieke token op dezelfde manier als uw wachtwoord als primaire beheerder en geef dit token alleen door aan uw IT-partner.

De IT-partner van uw organisatie gebruikt de SCIM-eindpuntkoppeling en het toegangstoken tijdens het instellen van de identiteitsprovider. De IT-partner zal ook de standaardtoewijzing moeten aanpassen aan de behoeften van uw team.

 • Toewijzingsgids

Om te controleren of SCIM correct is ingesteld, moet uw IT-partner handmatig één gebruiker inrichten via de identiteitsprovider. Vraag de primaire beheerder vervolgens op de pagina Activiteit van SurveyMonkey te controleren of de registratie daar staat.

Als u de verbinding tussen SurveyMonkey en uw identiteitsprovider wilt verbreken, zodat de systemen niet meer worden gesynchroniseerd, kan de primaire beheerder de SCIM-registratie intrekken. Zolang eenmalige aanmelding ingeschakeld is, is dit niet van invloed op gebruikers die al zijn gesynchroniseerd.

De SCIM-registratie intrekken:

 1. Ga naar Instellingen.
 2. Selecteer Gebruikersregistratie met SCIM.
 3. Selecteer naast het toegangstoken de optie Intrekken.