m

Enterprise-instellingen

Enterprise-functie: Neem contact op met de afdeling Sales als u geïnteresseerd bent in een Enterprise-abonnement.
De instellingen Verificatie van respondent en Anonieme reacties zijn beschikbaar voor alle Enterprise-klanten. De andere functies in dit artikel zijn add-ons voor Enterprise. Neem contact op met uw Customer Success Manager om deze toe te voegen voor uw team.

Als u de primaire beheerder bent van een Enterprise-team, hebt u toegang tot de sectie Instellingen in Mijn team. Hier kunt u de standaardinstellingen en -machtigingen instellen voor uw hele team.

Ga naar...

 

Verzamelprogramma's en verzamelprogramma-instellingen beheren

U kunt standaard verzamelprogrammatypen en verzamelprogrammaopties instellen voor uw hele Enterprise-team, kiezen of mensen deze standaardselecties kunnen wijzigen, en instellen of beperken welke typen verzamelprogramma's het team kan gebruiken om enquêtes te verzenden.

De standaardinstellingen worden toegepast op alle toekomstige verzamelprogramma's die uw team maakt. Bestaande verzamelprogramma's (waaronder terugkerende enquêtes) worden niet gewijzigd, maar kunnen worden bewerkt om overeen te komen met de standaardinstellingen.

Typen verzamelprogramma's

Typen verzamelprogramma's beperken

Met deze instelling kunt u de typen verzamelprogramma's kiezen die uw team kan gebruiken voor het verzenden van enquêtes. Als een type verzamelprogramma is uitgeschakeld, wordt dit grijs weergegeven in de sectie Reacties verzamelen.

Eventuele bestaande en open verzamelprogramma's die zijn gemaakt voordat de standaardinstellingen zijn ingesteld, kunnen worden gebruikt totdat ze worden gesloten.

Verzamelprogrammatypen beperken die uw team kan gebruiken:

 1. Selecteer Mijn team in het bovenste navigatiemenu.
 2. Selecteer Instellingen.
 3. Klik op Verzamelprogramma's.
 4. Schuif naar de sectie Typen verzamelprogramma's beperken.
 5. Schakel de typen verzamelprogramma's uit die uw team niet mag gebruiken.
 6. Selecteer de typen verzamelprogramma's die uw team mag gebruiken. Er moet ten minste één type verzamelprogramma worden geselecteerd.

U kunt het verzamelprogramma Doelgroep niet uitschakelen.

Toestaan dat mensen enquêtes per sms kunnen verzenden

De primaire beheerder bepaalt of mensen in uw team enquêtes per sms kunnen verzenden. Deze optie is standaard uitgeschakeld.

Instellen dat mensen enquêtes per sms kunnen verzenden:

 1. Selecteer Mijn team in het bovenste navigatiemenu.
 2. Selecteer Instellingen.
 3. Klik op de tegel Verzamelprogramma.
 4. Klik onder Verzamelprogramma voor sms-berichten op de schakeloptie Toestaan of mensen enquêtes kunnen verzenden via sms-berichten.
 5. Selecteer of het hele team of specifieke personen enquêtes per sms kunnen verzenden.

Teamleden bij wie u dit toestaat, kunnen verzamelprogramma's voor sms-berichten maken. Als dit later uitschakelt, kunnen teamleden geen nieuw verzamelprogramma voor sms-berichten meer maken of gebruiken om deze te verzenden. Ze kunnen hun bestaande verzamelprogramma nog wel bekijken.

Instellingen voor verzamelprogramma's

Of teamleden deze instellingen kunnen wijzigen in individuele verzamelprogramma's, hangt af van of de standaardinstellingen zijn vergrendeld in Instellingen of tot problemen leiden met een verzamelprogramma voor webkoppeling.

Respondentverificatie

De instelling Verificatie van respondent voor het verzamelprogramma voor webkoppeling is beschikbaar voor teams die SSO (eenmalige aanmelding) hebben ingeschakeld. Wanneer Verificatie van respondent is ingeschakeld, kan van invullers van enquêtes worden vereist dat ze zich aanmelden via SSO (eenmalige aanmelding) om de enquête te openen, en hun reacties worden bijgehouden via de SSO-metagegevens.

U kunt de standaard verzamelprogrammaoptie Verificatie van respondent instellen voor alle nieuwe verzamelprogramma's voor webkoppeling.

Als u de standaardinstelling hebt geselecteerd, kunt u deze vergrendelen, zodat niemand in het team deze kan wijzigen.

De teamstandaardinstelling instellen:

 1. Selecteer Mijn team in het bovenste navigatiemenu.
 2. Selecteer Instellingen.
 3. Klik op Verzamelprogramma's.
 4. Schakel onder Verificatie van respondenten (alleen verzamelprogramma voor webkoppeling) de optie Standaardwaarden voor het team instellen in/uit.
 5. Schakel Verificatie van respondenten standaard in- of uitschakelen in/uit.
 6. (Optioneel) Schakel Standaardinstelling vergrendelen in, zodat niemand in uw team uw voorkeursinstelling kan wijzigen.
Als de standaardinstellingen Verificatie van respondent en Anonieme reacties beide zijn ingeschakeld, worden de standaardopties voor verzamelprogramma's voor webkoppeling bijgewerkt.
Anonieme reacties

Met de instelling Anonieme reacties kunt u het niveau van anonimiteit voor een verzamelprogrammatype beheren. Door het inschakelen van deze standaardinstelling kan bedrijfsbeleid worden afgedwongen of kan worden voorkomen dat gebruikers in het team persoonlijke informatie (zoals persoonsgegevens) registreren.

U kunt de teamstandaardinstelling voor Anonieme reacties instellen op een van de volgende waarden:

 • Niet anoniem: alle beschikbare respondentinformatie wordt opgenomen in resultaten.
 • Gedeeltelijk anoniem: is alleen van toepassing op Uitnodiging per e-mail. Aangepaste gegevens worden doorgegeven aan resultaten, maar alle andere respondentinformatie wordt uitgesloten. Andere typen verzamelprogramma's worden standaard ingesteld op volledig anoniem.
 • Volledig anoniem: er wordt geen respondentinformatie opgenomen in resultaten.

Als u de standaardinstelling hebt geselecteerd, kunt u deze vergrendelen, zodat niemand in het team deze kan wijzigen.

Een teamstandaardinstelling instellen:

 1. Selecteer Mijn team in het bovenste navigatiemenu.
 2. Selecteer Instellingen.
 3. Klik op Verzamelprogramma's.
 4. Schakel onder Anonieme reacties de optie Standaardwaarden voor het team instellen in/uit.
 5. Selecteer een standaardinstelling voor anonimiteit: Niet anoniem, Gedeeltelijk anoniem of Volledig anoniem.
 6. (Optioneel) Schakel Standaardinstelling vergrendelen in, zodat niemand in uw team uw voorkeursinstelling kan wijzigen.
Als de standaardinstellingen Verificatie van respondent en Anonieme reacties beide zijn ingeschakeld, worden de standaardopties voor verzamelprogramma's voor webkoppeling bijgewerkt.
Hoe Verificatie van respondent en Anonieme reacties samengaan

Omdat de functie Verificatie van respondent altijd de SSO-profielinformatie registreert van iedereen die de enquête invult, kunnen reacties niet anoniem zijn als Verificatie van respondent is ingeschakeld.

Hoewel u dus zowel Verificatie van respondent als Anonieme reacties standaard kunt inschakelen in de algemene instellingen, worden deze beide instellingen niet daadwerkelijk weerspiegeld in de nieuwe verzamelprogramma's voor webkoppeling die uw team maakt. In plaats daarvan blijft Verificatie van respondent ingeschakeld en zijn reacties niet anoniem.

Als Verificatie van respondent is uitgeschakeld en Anonieme reacties is vergrendeld, kunnen mensen in het team Verificatie van respondent uitschakelen. De instelling Anonieme reacties wordt automatisch bijgewerkt, zodat deze overeenkomt met de vergrendelde standaardinstelling.

Wat bij uw team wordt weergegeven

Verzamelprogrammaopties

De standaardinstellingen van het team worden automatisch toegepast op nieuwe verzamelprogramma's. Als de standaardinstelling is vergrendeld, kunnen teamleden de instelling niet wijzigen. Is deze ontgrendeld, dan kunnen teamleden deze wijzigen, maar aangeraden wordt om de standaardinstelling te houden die uw beheerder heeft geselecteerd.

Iedereen in het team kan bestaande verzamelprogramma's bijwerken, zodat deze overeenkomen met de standaardvoorkeur van het team. Maar als de standaardinstelling is vergrendeld, kunnen teamleden deze niet terugzetten.

Als de standaardinstellingen Verificatie van respondent en Anonieme reacties beide zijn ingeschakeld, worden de standaardopties voor verzamelprogramma's voor webkoppeling bijgewerkt.
Beschikbare verzamelprogramma's

Teamleden kunnen alle typen verzamelprogramma's zien in de sectie Reacties verzamelen. Als een type verzamelprogramma grijs wordt weergegeven, kan dit niet worden gebruikt om uw enquête te verzenden omdat de primaire beheerder dit heeft uitgeschakeld.

 

Enquêtereacties beheren

Als een respondent u of iemand in uw team vraagt reactiegegevens te wissen, kunt u binnen het hele team zoeken en filteren op metagegevens voor het zoeken naar en verwijderen van toepasselijke reacties. Afhankelijk van waar uw respondenten zich bevinden, bent u mogelijk verplicht om te reageren op aanvragen van mensen die gebruik willen maken van hun gegevensprivacyrechten.

Enquêtereacties zoeken en verwijderen:

 1. Selecteer Mijn team in het bovenste navigatiemenu.
 2. Selecteer Instellingen.
 3. Klik op Enquêtereacties beheren.
 4. Klik op Reacties zoeken.
 5. Filter in het nieuwe tabblad de reacties van uw team op ten minste één van deze criteria: Het veld E-mailadres, Voornaam, Achternaam of Aangepast.
 6. (Optioneel) U kunt reacties van uw team ook filteren op Datum.
 7. Klik op Filters toepassen.
 8. Klik op Reacties verwijderen.
 9. Bevestig dat u reacties wilt verwijderen.
Met filters kunt u zoeken naar metagegevens van respondenten. Resultaten bevatten geen reacties waarbij een naam of e-mailadres is verzameld als enquêtegegevens.

 

Machtigingen voor het kopen van reacties

U kunt instellen dat gebruikers in uw team alleen SurveyMonkey Audience-reacties kunnen kopen als ze hiervoor uw toestemming hebben ontvangen.

SchakelenBeschrijving
Aan (standaard)Gebruikers kopen SurveyMonkey Audience-reacties zonder uw goedkeuring. Ze schaffen reacties rechtstreeks aan met een creditcard of ze kopen tegoed.
UitGebruikers kopen alleen SurveyMonkey Audience-reacties met uw goedkeuring. Gebruikers moeten Audience-tegoed aanvragen. U kunt tegoed overplaatsen naar gebruikers, zodat ze reacties kunnen kopen.

Als een gebruiker tegoed aanvraagt, ontvangt u een melding per e-mail. U beheert alle tegoedsaldo's via het tabblad Tegoed beheren.

 

Persoonsgegevens

Bij de volgende vraagtypen met een open einde kunnen gebruikers in uw team worden beperkt bij het verzamelen van persoonsgegevens: enkelvoudig tekstvak, meerdere tekstvakken, commentaarvak, contactinformatie of tekst A/B-test.

Beperkte persoonsgegevens

Als deze instelling is ingeschakeld, worden vragen met een open einde gemarkeerd als ze een of meer van de volgende persoonsgegevenstermen bevatten:

 • e-mail
 • e-mailadres
 • telefoon
 • telefoonnummers
 • gebruikersnamen
 • voornamen
 • achternamen
 • volledige namen
 • aanmelding
 • creditcards
 • wachtwoord
 • adres

 

SchakelenBeschrijving
AanGebruikers kunnen geen persoonsgegevens verzamelen in vragen met een open einde.

Als een gebruiker een vraag toevoegt die naar beperkte persoonsgegevens informeert, kan de vraag niet worden opgeslagen. De gebruiker moet de vraag zo bewerken dat deze niet meer om persoonlijke informatie vraagt.
Uit (standaard)Gebruikers kunnen persoonsgegevens verzamelen in enquêtes.

 

Primaire beheerders kunnen via Instellingen standaardopties en machtigingen instellen voor hun hele Enterprise-team.

Ontvang antwoorden