m

Algemene Enterprise-instellingen

ENTERPRISE-FUNCTIE: Neem contact op met de afdeling Sales als u geïnteresseerd bent in een Enterprise-abonnement.

Ga naar...

 

Overzicht

Met algemene instellingen kunnen primaire beheerders standaard verzamelprogrammaopties instellen voor hun gehele Enterprise-team, bepalen of mensen deze standaardselecties kunnen wijzigen en bepalen welke typen verzamelprogramma's hun team kan gebruiken voor het verzenden van enquêtes.

De standaardinstellingen worden toegepast op alle toekomstige verzamelprogramma's die het team maakt. Bestaande verzamelprogramma's—waaronder terugkerende enquêtes—worden niet gewijzigd, maar kunnen wordt bewerkt zodat ze overeenkomen met de standaardinstellingen.

Of teamleden deze instellingen kunnen wijzigen in individuele verzamelprogramma's, hangt ervanaf of de standaardinstellingen zijn vergrendeld in Instellingen of conflicteren binnen een verzamelprogramma voor webkoppeling.

 

Respondentverificatie

De instelling Verificatie van respondent voor het verzamelprogramma voor webkoppeling is beschikbaar voor teams die SSO (eenmalige aanmelding) hebben ingeschakeld. Wanneer Verificatie van respondent is ingeschakeld, kan van invullers van enquêtes worden vereist dat ze zich aanmelden via SSO (eenmalige aanmelding) om de enquête te openen, en hun reacties worden bijgehouden via de SSO-metagegevens.

De teamstandaardinstelling instellen

Primaire beheerders kunnen de standaard verzamelprogrammaoptie Verificatie van respondent instellen voor alle nieuwe verzamelprogramma's voor webkoppeling. SSO (eenmalige aanmelding) moet zijn ingeschakeld om Verificatie van respondent in te schakelen.

Als de standaardinstelling eenmaal is geselecteerd, kunt u ervoor kiezen om deze te vergrendelen, zodat niemand in het team deze kan wijzigen.

De teamstandaardinstelling instellen:

 1. Klik rechts boven in de hoek op uw gebruikersnaam en selecteer Mijn team.
 2. Selecteer het tabblad Instellingen.
 3. Schakel onder Verificatie van respondenten (alleen verzamelprogramma voor webkoppeling) de optie Standaardwaarden voor het team instellen in/uit.
 4. Schakel Verificatie van respondenten standaard in- of uitschakelen in/uit.
 5. (Optioneel) Schakel Standaardinstelling vergrendelen in, zodat niemand in uw team uw voorkeursinstelling kan wijzigen.

 

Anonieme reacties

Met de instelling Anonieme reacties kunt u het niveau van anonimiteit voor een verzamelprogrammatype beheren. Door het inschakelen van deze standaardinstelling kan bedrijfsbeleid worden afgedwongen of kan worden voorkomen dat gebruikers in het team persoonlijke informatie, zoals persoonsgegevens registreren.

De teamstandaardinstelling instellen

Primaire beheerders kunnen de teamstandaardinstelling voor Anonieme reacties instellen op een van de volgende waarden:

 • Niet anoniem—alle beschikbare respondentinformatie wordt opgenomen in resultaten.
 • Gedeeltelijk anoniem—is alleen van toepassing op Uitnodiging per e-mail. Aangepaste gegevens worden doorgegeven aan resultaten, maar alle andere respondentinformatie wordt uitgesloten. Andere typen verzamelprogramma's worden standaard ingesteld op volledig anoniem.
 • Volledig anoniem—er wordt geen respondentinformatie opgenomen in resultaten.

Als de standaardinstelling eenmaal is geselecteerd, kunt u ervoor kiezen om deze te vergrendelden, zodat niemand in het team deze kan wijzigen.

Een teamstandaardinstelling instellen:

 1. Klik rechts boven in de hoek op uw gebruikersnaam en selecteer Mijn team.
 2. Selecteer het tabblad Instellingen.
 3. Schakel onder Anonieme reacties de optie Standaardwaarden voor het team instellen in/uit.
 4. Selecteer een standaardinstelling voor anonimiteit—Niet anoniem, Gedeeltelijk anoniem of Volledig anoniem.
 5. (Optioneel) Schakel Standaardinstelling vergrendelen in, zodat niemand in uw team uw voorkeursinstelling kan wijzigen.

 

Typen verzamelprogramma's beperken

TOEVOEGING AAN ENTERPRISE: Als u al een Enterprise-abonnement hebt en geïnteresseerd bent in deze functie, kunt u contact opnemen met uw Customer Success Manager.

Met typen verzamelprogramma's beperken kunnen primaire beheerders de typen verzamelprogramma's kiezen die uw team kan gebruiken voor het verzenden van enquêtes. Als een type verzamelprogramma is uitgeschakeld, wordt dit grijs weergegeven in de sectie Reacties verzamelen.

Eventuele bestaande en open verzamelprogramma's die zijn gemaakt voordat de standaardinstellingen zijn ingesteld, kunnen worden gebruikt totdat ze worden gesloten.

De beschikbare typen verzamelprogramma's instellen:

 1. Klik rechts boven in de hoek op uw gebruikersnaam en selecteer Mijn team.
 2. Klik op het tabblad Instellingen.
 3. Schuif naar de sectie Typen verzamelprogramma's beperken.
 4. Schakel de typen verzamelprogramma's uit die uw team niet mag gebruiken.
 5. Selecteer de typen verzamelprogramma's die uw team mag gebruiken. Er moet ten minste één type verzamelprogramma worden geselecteerd.

Het is niet mogelijk om het verzamelprogramma Doelgroep uit te schakelen.

 

Wat bij uw team wordt weergegeven

Verzamelprogrammaopties

De standaardinstellingen van het team worden automatisch toegepast op nieuwe verzamelprogramma's. Als de standaardinstelling is vergrendeld, kunnen teamleden de instelling niet wijzigen. Als deze is ontgrendeld, kunnen teamleden deze wijzigen, maar aangeraden wordt om de standaardinstelling te behouden die uw beheerder heeft geselecteerd.

Iedereen in het team kan bestaande verzamelprogramma's bijwerken, zodat deze overeenkomen met de standaardvoorkeur van het team, maar als de standaardinstelling is vergrendeld, kunnen teamleden deze niet terugzetten.

Als de standaardinstellingen Verificatie van respondent en Anonieme reacties beide zijn ingeschakeld, worden de standaardopties voor verzamelprogramma's voor webkoppeling bijgewerkt.

Beschikbare verzamelprogramma's

Teamleden kunnen alle typen verzamelprogramma's zien in de sectie Reacties verzamelen. Als een type verzamelprogramma grijs wordt weergegeven, kan dit niet worden gebruikt om uw enquête te verzenden omdat de primaire beheerder dit heeft uitgeschakeld.

 

Respondentverificatie en anonimiteit

Omdat de functie Verificatie van respondent altijd de SSO-profielinformatie registreert van iedereen die de enquête invult, kunnen reacties niet anoniem zijn wanneer Verificatie van respondent is ingeschakeld.

Dus, hoewel u zowel Verificatie van respondent als Anonieme reacties standaard kunt inschakelen in de algemene instellingen, worden deze beide instellingen niet daadwerkelijk weerspiegeld in nieuwe verzamelprogramma's voor webkoppeling die uw team maakt. In plaats daarvan blijft Verificatie van respondent ingeschakeld en zijn reacties niet anoniem.

Als Verificatie van respondent is uitgeschakeld en Anonieme reacties is vergrendeld, kunnen mensen in het team Verificatie van respondent uitschakelen, en de instelling Anonieme reacties wordt automatisch bijgewerkt, zodat deze overeenkomt met de vergrendelde standaardinstelling.

 

Met algemene instellingen kunnen primaire beheerders standaard verzamelprogrammaopties instellen voor hun gehele Enterprise-team, bepalen of mensen deze standaardselecties kunnen wijzigen en bepalen welke typen verzamelprogramma's hun team kan gebruiken voor het verzenden van enquêtes.

Ontvang antwoorden