m

Enquêtes verzenden via Uitnodiging per e-mail

Met het verzamelprogramma voor e-mailuitnodigingen kunt u aangepaste e-mailuitnodigingen verzenden voor uw enquêtes en bijhouden wie heeft gereageerd. U kunt ook aangepaste vervolgberichten plannen voor herinneringen en bedankjes aan geadresseerden.

Als u een verzamelprogramma voor e-mailuitnodigingen wilt toevoegen, gaat u naar de sectie Reacties verzamelen van uw enquête en kiest u Via e-mail verzenden.

Ga naar...

 

Video-overzicht

 

Uw bericht opstellen

Contactpersonen importeren

Alle nieuwe e-mailadressen die u invoert, worden opgeslagen in Contactpersonen. Er zijn meerdere manieren om geadresseerden aan uw bericht toe te voegen:

TIP! U kunt slechts één enquêtereactie per e-mailadres verzamelen in het verzamelprogramma. In plaats van een e-mailuitnodiging naar een listserv of een e-mailalias te verzenden, maakt u een webkoppeling die u kunt delen.

Uw uitnodiging bewerken

Klik rechts boven in de hoek van het berichtvoorbeeld op Bericht bewerken om uw e-mailbericht op te stellen. U kunt kiezen uit drie berichtindelingen, u kunt een eerder gebruikt bericht kopiëren en u kunt een vraag insluiten in het e-mailbericht.

Neem alle vereiste gegevens op.

Later hervatten

Tijdens het opstellen van uw bericht, het bewerken van uw verzamelprogrammaopties of het plannen van uw bericht kunt u op Later hervatten klikken om uw bericht als concept op te slaan. De verzamelprogrammastatus blijft Concept of Niet geconfigureerd tot u ten minste één bericht hebt verzonden of gepland.

Een voorbeeld van een bericht weergeven

Nadat u uw bericht hebt opgesteld, klikt u op Opslaan om een voorbeeld weer te geven. Het is ook mogelijk om uzelf een testbericht te sturen. Het is niet mogelijk aangepaste HTML weer te geven in SurveyMonkey, maar u kunt wel de HTML kopiëren en plakken in een gratis online HTML-previewer om uw opmaak te controleren.

 

Verzamelprogrammaopties kiezen

E-mailadres van afzender

Kies het e-mailadres dat wordt weergegeven in het veld Van van uw e-mailuitnodiging. Het veld Van wordt bij geadresseerden weergegeven als:

[E-mailadres van afzender] via surveymonkey.com

Eventuele reacties op uw e-mailberichten worden naar dit afzenderadres verzonden. U moet mogelijk een afzendermailadres verifiëren voordat u een e-mailuitnodiging kunt verzenden.

Anonieme reacties

Standaard worden IP-adressen en e-mailadressen opgeslagen in enquêteresultaten. Als u de voornaam, achternaam of andere aangepaste gegevens van geadresseerden hebt toegevoegd, worden deze gegevens eveneens opgeslagen. Maak reacties anoniem als u wilt stoppen met het opslaan van informatie.

Uitnodigingen bijhouden

Betaalde functie: De functie voor het bijhouden van uitnodigingen is alleen beschikbaar bij sommige betaalde plannen. Controleer of dat bij uw abonnement het geval is.

Als u Uitnodigingen bijhouden hebt ingeschakeld, kunt u zien hoeveel personen uw e-mailuitnodiging hebben geopend en hebben doorgeklikt.

Geavanceerde opties

Klik op Geavanceerde opties weergeven om alle verzamelprogrammaopties weer te geven.

 

Uw uitnodiging plannen

Nu verzenden

Verzend de uitnodiging onmiddellijk. Het bericht wordt circa 5 minuten nadat u op de knop hebt geklikt ingepland voor verzending. Zie: Een e-mailuitnodiging wordt niet ontvangen

Plannen

Kies een datum en tijd waarop u de uitnodiging naar uw geadresseerden wilt verzenden. U kunt op . rechts naast een gepland bericht op het tabblad Overzicht klikken om het plannen van het bericht ongedaan te maken of om dit opnieuw te plannen.

Een testbericht verzenden

Controleer hoe het bericht wordt weergegeven in uw e-mailclient. Het testbericht wordt verzonden naar het e-mailadres van de afzender.

Via de enquêtekoppeling in het testbericht kunt u een voorbeeld van de enquête weergeven. Als u de optie voor het insluiten van de eerste vraag gebruikt, wordt de reactie niet vooraf ingevuld in het enquêtevoorbeeld, aangezien we geen reacties verzamelen in enquêtevoorbeelden.

Als u aangepaste gegevens gebruikt, haalt het testbericht gegevens op uit een willekeurige geadresseerde in uw verzamelprogramma. Als u voor de desbetreffende contactpersoon niet over aangepaste gegevens beschikt, wordt er een lege ruimte opgenomen in het e-mailbericht.

 

Enquêtereacties bijhouden

Realtime resultaten weergeven

Als u Uitnodigingen bijhouden hebt ingeschakeld, kunt u via diagrammen voor reacties en uitnodigingen bijhouden hoeveel personen uw uitnodiging hebben geopend, hoeveel personen hebben doorgeklikt naar de enquête en hoeveel personen op uw enquête hebben gereageerd. U kunt ook individuele reacties weergeven via de sectie Resultaten analyseren van uw enquête.

Geadresseerden weergeven

U kunt op het tabblad Geadresseerden een lijst weergeven met alle geadresseerden die zijn toegevoegd aan het verzamelprogramma en u kunt de afzonderlijke reactiestatussen weergeven. Klik op Alle berichten of Alle geadresseerden om geadresseerden te filteren.

Het is niet mogelijk gegevens van geadresseerden te bewerken vanuit een verzamelprogramma. Alle bewerkingen met betrekking tot contactgegevens moeten worden uitgevoerd in Contactpersonen.

Geadresseerden exporteren

Klik op het tabblad Geadresseerden op Alles exporteren (.CSV) om een spreadsheet te downloaden met alle geadresseerden in het verzamelprogramma. Het spreadsheet bevat dezelfde informatie als wordt weergegeven op het tabblad Geadresseerden.

U kunt alleen de volledige lijst met geadresseerden exporteren. Dit brengt met zich mee dat de knop Exporteren is uitgeschakeld wanneer u de vervolgkeuzemenu's gebruikt om geadresseerden te filteren.

 

Herinnerings- en bedankberichten verzenden

Verzonden berichten weergeven

Klik in uw berichtgeschiedenis op . rechts naast een verzonden bericht om het bericht of de geadresseerden van dat bericht weer te geven.

Conceptberichten bewerken

Klik in uw berichtgeschiedenis op . rechts van een conceptbericht of een gepland bericht om de lijst met geadresseerden te bewerken, de tekst van het bericht te bewerken of het plannen van het bericht ongedaan te maken. U kunt tijdens het bewerken van een lijst met geadresseerden maximaal 1000 geadresseerden verwijderen.

Meer berichten verzenden

Gebruik de knoppen boven aan uw berichtgeschiedenis om meer berichten te verzenden. U kunt herrineringsberichten en bedankberichten zonder geadresseerden plannen, aangezien geadresseerden automatisch worden toegevoegd aan berichten op basis van de reactiestatus (niet gereageerd, gedeeltelijk ingevuld of volledig ingevuld) op het moment dat het bericht wordt verzonden.

Meer uitnodigen

Verzend een uitnodigingsbericht aan geadresseerden die zijn toegevoegd aan het verzamelprogramma, maar aan wie nog geen uitnodiging is verzonden.

 • U kunt per verzamelprogramma slechts 1 uitnodiging per geadresseerde (of per e-mailadres) verzenden.
 • Geadresseerden aan wie u al een uitnodiging hebt verzonden, verwijderen we automatisch voordat het bericht wordt verzonden.
Herinnering verzenden

Plan een herinneringsbericht voor geadresseerden die niet of gedeeltelijk hebben gereageerd op uw enquête.

 • U kunt een herinneringsbericht verzenden aan geadresseerden die niet hebben gereageerd of die gedeeltelijk hebben gereageerd. Als u herinneringsberichten wilt verzenden naar geadresseerden die niet en die gedeeltelijk hebben gereageerd, moet u twee aparte herinneringsberichten opstellen.
 • De geadresseerden voor herinneringsberichten worden automatisch door ons toegevoegd op basis van de reactiestatus.
 • U kunt rechts boven in het veld Verzenden naar klikken op Geadresseerden bewerken om bepaalde geadresseerden van het bericht te verwijderen. U kunt maximaal 1000 geadresseerden verwijderen.
Bedankbericht verzenden

Verzend bedankberichten aan geadresseerden die hebben deelgenomen aan uw enquête.

 • U kunt iedereen bedanken die heeft gereageerd, maar u kunt ook alleen de volledige of gedeeltelijke reacties bedanken.
 • De geadresseerden voor bedankberichten worden automatisch door ons toegevoegd op basis van de reactiestatus.
 • U kunt rechts boven in het veld Verzenden naar klikken op Geadresseerden bewerken om bepaalde geadresseerden van het bericht te verwijderen. U kunt maximaal 1000 geadresseerden verwijderen.
Uitnodiging opnieuw verzenden

Het is niet mogelijk om een uitnodigingsbericht opnieuw naar bepaalde geadresseerden te verzenden. U kunt in plaats daarvan echter een herinneringsbericht verzenden.

Een uitnodigingsbericht opnieuw als herinneringsbericht verzenden:

 1. Klik op het tabblad Overzicht van het verzamelprogramma op Herinnering verzenden.
 2. Klik rechts boven in de hoek van het veld Verzenden naar op Geadresseerden bewerken.
 3. Verwijder eventuele geadresseerden aan wie u het bericht niet wilt verzenden en klik op Opslaan.
 4. Klik boven het bericht op het pijltje omlaag naast de knop Bericht bewerken en selecteer Een vorig bericht kopiëren.
 5. Klik, naast de optie voor het weergeven van het berichttype, op het vervolgkeuzemenu en selecteer Uitnodiging.
 6. Klik op een onderwerpregel om de inhoud van het bericht weer te geven. Gebruik de linker- en rechterpijl om door berichten te bladeren.
 7. Als u het bericht vindt dat u wilt kopiëren, plaats de aanwijzer dan op het bericht en klik op de knop Bericht kopiëren die aan de rechterkant wordt weergegeven.
 8. Klik op Opslaan en vervolgens op Volgende om door te gaan naar de volgende stap en het bericht te verzenden.
TIP! Bij gedeelde enquêtes hebben uitnodigingen die per e-mail worden verzonden het kenmerk Alleen-weergeven, tenzij u het verzamelprogramma hebt gemaakt.

 

Veelvoorkomende vragen

Hoe kan ik dezelfde contactpersonen gebruiken die ik eerder hebt gebruikt?

Uitnodiging per e-mail is geïntegreerd in Contactpersonen. Dit is een online adressenlijst met uw enquêterespondenten.

U kunt uw contactpersonen indelen in groepen. Vervolgens kunt u de naam van de groep invoeren in het veld Verzenden aan om deze contactpersonen toe te voegen als geadresseerden van een verzamelprogramma voor uitnodiging die per e-mail worden verzonden.

Hoe kan ik reacties bewerken?

Het is momenteel niet mogelijk om in het verzamelprogramma handmatig een enquêtereactie toe te voegen voor een geadresseerde.

Als de geadresseerde echter een reactie heeft ingediend (door de enquête te openen vanuit de e-mailuitnodiging en te klikken op de knop Volgende of Gereed op de eerste pagina van de enquête), kunt u de enquêtereactie van deze geadresseerde bewerken via het gedeelte Resultaten analyseren van de enquête.

Hoe kan ik geadresseerden verwijderen?

Concept- of geplande uitnodigingsberichten

U kunt als volgt geadresseerden verwijderen:

 1. Hervat het bewerken van het concept van uw bericht op het tabblad Overzicht of klik op . rechts naast een gepland bericht om het bericht te bewerken.
 2. Verwijder de geadresseerden.
 3. Klik op Volgende om de verzamelprogrammaopties te bevestigen en het bericht te plannen.

Herinnerings- en bedankberichten

U kunt herinnerings- en bedankberichten verzenden vanaf het tabblad Overzicht:

 • Wanneer u een herinnerings- of een bedankbericht schrijft, kunt u rechtsboven in het veld Verzenden naar klikken op Lijst met geadresseerden bewerken om bepaalde geadresseerden van het bericht te verwijderen.
 • U kunt maximaal 1000 geadresseerden verwijderen.

Verzonden berichten

Om e-maillogboeken te behouden, is het niet mogelijk om geadresseerden uit een verzamelprogramma te verwijderen naar wie u een bericht hebt verzonden.

Verzend e-mailuitnodigingen voor uw enquêtes en houd bij wie heeft gereageerd. Volg de stappen in deze handleiding om uw berichten op te stellen, verzamelprogrammaopties te kiezen, berichten te plannen, reacties bij te houden en herinnerings- en bedankberichten te verzenden.

Ontvang antwoorden