m

Enquêtes verzenden via Uitnodiging per e-mail

Met het verzamelprogramma voor uitnodiging per e-mail kunt u e-mailuitnodigingen voor uw enquêtes aanpassen, een herinnering of dankwoord verzenden, e-mailanalysegegevens controleren en bijhouden wie heeft gereageerd.

Ga naar de sectie Reacties verzamelen en kies Verzenden via e-mail om een e-mailuitnodiging te verzenden.

Ga naar...

 

Video-overzicht

 

Uw bericht opstellen

Geadresseerden toevoegen

Er zijn meerdere manieren om geadresseerden aan uw uitnodiging per e-mail toe te voegen:

Alle nieuwe e-mailadressen die u invoert, worden opgeslagen in Contactpersonen.

E-mailaliassen voor een groep en lijstservers worden niet ondersteund Stuur uitnodigingen per e-mail aan personen met individuele e-mailadressen, omdat er maar één reactie per e-mailadres kan worden verzameld. Als u uw enquête wilt delen met groepsaliassen of lijstservers, maakt u een webkoppeling.

Uw bericht bewerken

U kunt het standaardbericht gebruiken of klikken op Bericht bewerken om uw eigen bericht te maken.
Meer info » Uitnodigingen per e-mail opstellen

Als u het bericht bewerkt, moet u wel alle vereiste gegevens opnemen.

Nadat u uw bericht hebt opgesteld, klikt u op Opslaan om een voorbeeld weer te geven. Klik op de pictogrammen voor desktops en mobiele apparaten om te zien hoe uw bericht wordt weergegeven op verschillende apparaten.

Uw voortgang opslaan

U kunt bij het instellen van uw uitnodiging per e-mail altijd op Later hervatten klikken om uw voortgang op te slaan als een concept. Tot u een bericht hebt verzonden of gepland, blijft de verzamelprogrammastatus staan op Niet geconfigureerd.

 

Verzamelprogrammaopties kiezen

Stel met de verzamelprogrammaopties in hoe gegevens worden verzameld. Ook kunt u zo de invulervaring op maat maken. Klik op Geavanceerde opties weergeven voor alle beschikbare verzamelprogrammaopties.

E-mailadres van afzender

Kies het e-mailadres van de afzender. Dit is ook het antwoordadres.

Wanneer een geadresseerde uw e-mail ontvangt, wordt het veld Van bijvoorbeeld weergegeven als:

uwe-mail@e-mail.com via surveymonkey.com

Voordat u een uitnodiging per e-mail kunt verzenden, moet u het e-mailadres van de afzender verifiëren.

Uitnodigingen bijhouden

Betaalde functie: De functie voor het bijhouden van uitnodigingen is alleen beschikbaar bij sommige betaalde abonnementen. Controleer of dat bij uw abonnement het geval is.

Als u Uitnodigingen bijhouden hebt ingeschakeld, kunt u zien hoeveel personen uw e-mailuitnodiging hebben geopend en daarna hebben doorgeklikt.

Anonieme reacties

Standaard worden IP-adressen en e-mailadressen opgeslagen in enquêteresultaten. Als u de voornaam, achternaam of andere aangepaste gegevens van geadresseerden hebt toegevoegd, worden deze gegevens eveneens opgeslagen. Als u deze informatie buiten uw resultaten wilt laten, moet u reacties anoniem maken.

 

Uw uitnodiging verzenden of plannen

Nu verzenden

U kunt uw uitnodiging onmiddellijk verzenden. Het bericht wordt circa vijf minuten nadat u op de knop Nu verzenden hebt geklikt, ingepland voor verzending.

Plannen

U kunt uw uitnodiging plannen voor een latere datum en tijd.

Als u het plannen van het bericht wilt opheffen of als u dit opnieuw wilt plannen, gaat u naar het tabblad Overzicht en klikt u op . rechts van het geplande bericht dat u wilt bijwerken.

Een testbericht verzenden

U kunt zien hoe een bericht wordt weergegeven in uw e-mailprogramma door een testbericht te sturen naar het e-mailadres van de afzender.

Via de enquêtekoppeling in het testbericht kunt u een voorbeeld van de enquête bekijken zonder dat er een reactie wordt geregistreerd.

Beperkingen van het testbericht

Testberichten kennen enkele beperkingen:

  • Als u de eerste vraag insluit, wordt de reactie niet vooraf ingevuld in het enquêtevoorbeeld, aangezien we geen reacties verzamelen in enquêtevoorbeelden.
  • Maakt u gebruik van aangepaste gegevens, dan haalt het testbericht gegevens op van een willekeurige geadresseerde in uw verzamelprogramma. Als deze contactpersoon geen aangepaste gegevens heeft, wordt er een lege ruimte weergegeven in de e-mail.

 

Meer berichten verzenden

Herinnering of dankwoord

Nadat u uw uitnodiging per e-mail hebt verzonden, kunt u follow-upberichten instellen. Stuur een herinnering aan mensen die niet hebben gereageerd en stuur een dankwoord aan mensen die dat juist wel hebben gedaan.
Meer info » Berichten met herinneringen en een dankwoord verzenden

Meer uitnodigen

Verzend een uitnodiging aan nieuwe geadresseerden die zijn toegevoegd aan het verzamelprogramma, maar aan wie nog geen uitnodiging is verzonden. Klik in uw lijst met verzamelprogramma's op . rechts van het verzamelprogramma en selecteer Nieuwe geadresseerden uitnodigen. U kunt ook Meer uitnodigen op het tabblad Overzicht van een uitnodiging per e-mail gebruiken.

U kunt hoogstens één uitnodiging verzenden per e-mailadres per verzamelprogramma. Als u een geadresseerde die al een uitnodiging heeft gehad van het verzamelprogramma een uitnodiging stuurt, wordt deze automatisch verwijderd uit de lijst met geadresseerden voordat uw nieuwe bericht wordt verzonden.

Een uitnodiging opnieuw verzenden

Het is niet mogelijk om een uitnodiging opnieuw naar bepaalde geadresseerden te verzenden. U kunt wel een herinnering sturen.

Stappen

Een uitnodiging opnieuw als herinnering verzenden:

  1. Klik in het tabblad Overzicht van het verzamelprogramma op Herinnering verzenden.
  2. Klik rechtsboven in de hoek van het veld Verzenden naar op Geadresseerden bewerken.
  3. Verwijder eventuele geadresseerden aan wie u het bericht niet wilt verzenden en klik op Opslaan.
  4. Klik boven het bericht op het pijltje omlaag naast de knop Bericht bewerken en selecteer Een vorig bericht kopiëren.
  5. Klik naast de optie voor het weergeven van het berichttype op het vervolgkeuzemenu en selecteer Uitnodiging.
  6. Klik op een onderwerpregel om de inhoud van het bericht weer te geven. Gebruik de linker- en rechterpijl om door berichten te bladeren.
  7. Zodra u het bericht vindt dat u wilt kopiëren, plaatst u de aanwijzer op het bericht en klikt u op de knop Bericht kopiëren die aan de rechterkant wordt weergegeven.
  8. Klik op Opslaan en vervolgens op Volgende om door te gaan naar de volgende stap en het bericht te verzenden.

Verzonden berichten weergeven

De sectie Berichtgeschiedenis van het tabblad Overzicht houdt alle geplande en verzonden uitnodigingen per e-mail bij. Als u verzonden berichten of geadresseerden van een bericht wilt weergeven, klikt u op . rechts van een gepland of verzonden bericht.

Conceptberichten bewerken

Klik in de sectie Berichtgeschiedenis en op Hervatten om een conceptbericht te bewerken of om de lijst met geadresseerden aan te passen. U kunt tijdens het bewerken van een lijst met geadresseerden maximaal 1000 geadresseerden verwijderen. U kunt er ook voor kiezen om het recentste concept uit de lijst met verzamelprogramma's te hervatten.

 

Enquêtereacties bijhouden

E-mailmeetwaarden bijhouden

U kunt het aantal verzonden uitnodigingen en het aantal ontvangen reacties bekijken op het tabblad Overzicht.

Als u Uitnodigingen bijhouden hebt ingeschakeld, wordt in de secties Uitnodigingen en Reacties weergegeven hoeveel personen uw uitnodiging hebben geopend, hoeveel personen hebben doorgeklikt naar de enquête en hoeveel personen op uw enquête hebben gereageerd.

Ga naar het onderdeel Resultaten analyseren van uw enquête als u individuele reacties wilt bekijken.

Bijhouden wie heeft gereageerd

Geef op het tabblad Geadresseerden een lijst weer met alle geadresseerden die zijn toegevoegd aan het verzamelprogramma en hun individuele reactiestatus. Klik op Alle berichten of Alle geadresseerden om geadresseerden te filteren. Hoewel het niet mogelijk is om de gegevens van geadresseerden te bewerken in een verzamelprogramma, kunt u wel bewerkingen uitvoeren in Contactpersonen.

U kunt een spreadsheet exporteren met alle geadresseerden in het verzamelprogramma. Klik in het verzamelprogramma op Alles exporteren (.csv). U kunt alleen de complete lijst met geadresseerden exporteren. De exportoptie is uitgeschakeld als u geadresseerden of berichten hebt gefilterd.

 

Veelvoorkomende vragen

Waarom kan ik het verzamelprogramma niet bewerken?

Als een enquête met u wordt gedeeld, zijn uitnodigingen per e-mail alleen-lezen (tenzij u het verzamelprogramma hebt gemaakt).

Hoe kan ik dezelfde contactpersonen toevoegen die ik eerder heb gebruikt?

Uitnodiging per e-mail is geïntegreerd in Contactpersonen. Dit is een online adressenlijst met uw enquêterespondenten.

U kunt uw contactpersonen indelen in groepen. Vervolgens kunt u de naam van de groep invoeren in het veld Verzenden aan om deze contactpersonen toe te voegen als geadresseerden van een verzamelprogramma voor uitnodiging die per e-mail worden verzonden.

Hoe kan ik reacties bewerken?

Het is niet mogelijk om in het verzamelprogramma handmatig een enquêtereactie toe te voegen voor een geadresseerde.

Als de geadresseerde echter een reactie heeft ingediend (door de enquête te openen vanuit de e-mailuitnodiging en te klikken op de knop Volgende of Gereed op de eerste pagina van de enquête), kunt u de enquêtereactie van deze geadresseerde bewerken via het gedeelte Resultaten analyseren van de enquête.

Hoe kan ik geadresseerden verwijderen?

U kunt geadresseerden bewerken of verwijderen uit een concept-, gepland of verzonden bericht.
Meer informatie » Geadresseerden bewerken

Stuur uw enquête in een uitnodiging per e-mail en houd bij wie hebben gereageerd. Volg de stappen om uw bericht op te stellen, kies uw verzamelprogrammaopties, plan een bericht, stuur e-mails met een herinnering en een dankwoord, en houd de reacties bij.

Ontvang antwoorden