SurveyMonkey

Anketleri Gönderme

  • Diğer Gönderme Yolları
  • E-posta ile Gönderme
  • E-posta Listeleri ve İletişim Bilgileri
  • Takip ve Anonimlik
  • Toplayıcı ve Yanıt Seçenekleri
  • Yanıtlardan Bildirim Alma
  • Yanıtları Toplama