SurveyMonkey

Entegrasyonlar

  • Görevleri Otomatikleştirme

    SurveyMonkey API

    Çeşitli şirketlerle ortaklıklar ve API yetenekleri sunuyoruz.

  • Kişileri Paylaşma ve Anket Gönderme
  • Verileri Senkronize Etme ve Analiz Etme