SurveyMonkey

İngilizce olarak kullanılabilen iki Google eklentimiz bulunuyor:

Bu eklenti, ücretsiz paket de dahil olmak üzere tüm SurveyMonkey abonelik paketleri için mevcuttur.

Google Formu bir ankete aktarmak için:

 1. Ücretsiz Google Formlar için SurveyMonkey eklentisini edinin.
 2. Google Formlar'ı açın.
 3. Araç çubuğundan Eklentiler öğesini tıklayın.
 4. SurveyMonkey eklentisini açın. Uygulamayı yetkilendirmek ve açmak için SurveyMonkey bilgilerinizi kullanarak oturum açmalısınız.
 5. Uygulama penceresi açıldıktan sonra ankete dahil etmek istediğiniz form sorularını seçin. Gri renkli sorular içe aktarılamaz.
 6. Ankete Dönüştür öğesini tıklayın.
 7. Anketinizin tasarımını tamamlamak için SurveyMonkey'de oturum açın.

Bu eklenti tüm SurveyMonkey ücretli abonelik paketlerinde mevcuttur.

Anket sonuçlarınızı Google E-Tablolar'a içe aktarmak için:

 1. Ücretsiz Google E-Tablolar için SurveyMonkey eklentisini edinin.
 2. Google hesabınızda yeni bir elektronik tablo oluşturun.
 3. Araç çubuğundan Eklentiler öğesini tıklayın.
 4. SurveyMonkey eklentisini açın. Uygulamayı yetkilendirmek ve açmak için SurveyMonkey bilgilerinizi kullanarak oturum açmalısınız.
 5. Anket listesi açıldıktan sonra sonuçlarını içe aktarmak istediğiniz anketi tıklayın.
 6. Sonuçlarını içe aktarmak istediğiniz toplayıcıyı seçin. Yeşil ve gri noktalar, toplayıcının sırasıyla açık ve kapalı olduğunu gösterir.
 7. Anket verilerini içe aktarmak için anket başlığının sağındaki İçe Aktar öğesini tıklayın.
 • Elektronik Tablo Düzeni
 • Verilerinizi Yenileme
 • Sınırlamalar

Google hesabınızı aynı anda yalnızca bir SurveyMonkey hesabı ile ilişkilendirebilirsiniz.

Eklentide kullandığınız SurveyMonkey hesabını değiştirmek için:

 1. SurveyMonkey uygulama penceresinin altındaki  Oturumu Kapat  öğesini tıklayın.
 2. Aynı penceredeki  Başlayın  öğesini tıklayın.
 3. Yetkilendirme sayfasındaki  Başka bir Hesap Kullanın  öğesini tıklayarak oturum açın.

Hesaplarınızın bağlantısını tamamen kaldırmak için:

 1.  SurveyMonkey Hesabım sayfanıza gidin. İlişkili Hesaplar bölümünden Google Dokümanlar veya Google Formlar uygulamalarının yanındaki  Bağlantıyı Kaldır  öğesini tıklayın.
 2.  Google Hesabım sayfanıza gidin. Bağlantılı uygulamalarınızı ve sitelerinizi bulun ve SurveyMonkey erişimini kaldırın.