SurveyMonkey

Bir anket kaydedilip daha sonra bitirilebilir mi?

Yanıtlayanların yanıtlarını düzenlemesine olanak tanımak için anket oluşturucusunun Toplayıcı ayarlarını düzenlemesi gerekir. Böylece yanıtlayanlar anketin bir kısmını tamamlayıp daha sonra geri kalanı için dönebilirler. Daha fazla bilgi »