m

Thema's (Nederlands)

De vormgeving van uw enquête kan wordt gewijzigd door de kleuren en/of lettertypen te veranderen, een thema toe te passen of andere opties te wijzigen, zoals het logo of de voettekst.

Een thema toepassen

Een bestaand thema toepassen op uw enquête:

 1. Ga naar het tabblad Enquête ontwerpen van een enquête.
 2. Klik in de linkerzijbalk op ¿ Vormgeving.
 3. Klik op het tabblad Thema's.
 4. Selecteer een thema dat u wilt toepassen op uw enquête.

Bij het maken van een enquête kunt u altijd met de RTF-editor de opmaak van specifieke tekst wijzigen en de thema-instellingen vervangen.

Er zijn drie typen thema's:

Thematype
Beschrijving
Standaardthema'sStandaardthema's zijn vooraf ontworpen basisthema's waarmee u de vormgeving van uw enquête kunt wijzigen. U kunt bij elk abonnement een standaardthema toepassen op uw enquête, maar u hebt een betaald abonnement nodig om thema's aan te passen.
Mijn thema'sDit zijn standaardthema's die u hebt aangepast, zodat ze aansluiten op uw voorkeuren, merk of website. Aangepaste thema's worden opgeslagen in uw account, zodat u ze later opnieuw kunt gebruiken voor uw andere enquêtes.
Premium thema'sPremium thema's zijn vooraf ontworpen thema's die gebruikmaken van geavanceerde aanpassingsfuncties.
Teamthema'sTeamthema's zijn aangepaste thema's voor de bibliotheek van uw team. Deze zijn beschikbaar voor alle teamleden. Beheerders en primaire beheerders kunnen een thema toevoegen aan de bibliotheek en het dan met het hele team delen.
Themakleuren worden toegepast in uitnodigingen per e-mail Als u uw enquête verzendt via uitnodiging per e-mail en de HTML-sjabloon gebruikt, komen de kop en de knop voor het starten van de enquête in uw e-mailsjabloon overeen met de achtergrondkleur voor de enquêtetitel van uw thema.

 

Een aangepast thema maken

Een aangepast thema maken:

 1. Ga naar de sectie Enquête ontwerpen van een enquête.
 2. Klik in de linkerzijbalk op ¿ Vormgeving.
 3. Klik op het tabblad Thema's.
 4. Zoek in de sectie Standaardthema een thema dat zoveel mogelijk op het gewenste eindthema lijkt. U gebruikt dit thema als een beginpunt voor uw aangepaste thema.
 5. Klik op . naast het thema en selecteer Bewerken. Er wordt een kopie van het thema gemaakt en het tabblad Instellingen wordt geopend. Op dit tabblad kunt u verschillende elementen van het thema aanpassen.

Een aangepast thema bewerken

Wijzigingen in een aangepast thema zijn van toepassing op alle enquêtes waarop het thema is toegepast. Als u een bestaand aangepast thema moet bewerken dat al wordt gebruikt bij andere enquêtes, klikt u op . naast het thema en selecteert u Dupliceren. Zo wijzigt u uw bestaande enquêtes niet.

Deelt u een enquête met een aangepast thema, dan kan alleen de eigenaar van de enquête het aangepaste thema bewerken.

Thema-instellingen

Dit zijn de secties van het menu Instellingen als u uw thema aanpast. Logo- en voettekstinstellingen worden niet overgenomen wanneer u uw aangepaste thema toepast op een andere enquête.

Bijnaam

Voer een naam in voor uw thema. Respondenten zien de naam niet.

Logo

Voeg een logo toe om uw enquête aan te passen.

Voettekst

U kunt de SurveyMonkey-branding onder aan uw enquête-ontwerp verbergen.

Lettertypen

Het lettertype, de stijl en de grootte van de enquêtetitel, vragen en antwoordkeuzes kunnen worden gewijzigd.

Lay-out

Er kunnen verschillende lay-outs worden gebruikt om te bepalen hoe en waar uw achtergrondkleur en -afbeelding worden weergegeven.

Achtergrondafbeelding en -video

 

Bètafunctie: Omdat het toevoegen van achtergrondvideo's nog een bètafunctie is, kunnen maar enkele klanten dit doen.

U kunt uw eigen achtergrondafbeelding toevoegen of een afbeelding of video selecteren uit duizenden exemplaren in uw galerij. Het is niet mogelijk om uw eigen achtergrondvideo te uploaden.

De achtergrondafbeelding of -video wijzigen:

 1. Klik op Vervangen.
 2. Kies Van computer, Van afbeeldingengalerij of Video.
 3. Klik op Gereed.

Als respondenten uw enquête openen op een tablet of een mobiel apparaat, verdwijnt de achtergrondafbeelding of video. Zo wordt de ruimte op kleinere schermen optimaal benut. Ze zien in plaats daarvan alleen de achtergrondkleur van de pagina.

Tip! Als u een achtergrondafbeelding selecteert, wordt die automatisch gebruikt als uw miniatuurafbeelding. De miniatuurabeelding en tekst kunnen worden aangepast in de verzamelprogrammaopties.
Kleuren

U kunt met de kleurenkiezer de kleur van de onderdelen in de tabel hieronder wijzigen of uw eigen hexcodes invoeren.

Element
Beschrijving
TiteltekstDe tekstkleur van uw enquêtetitel.
Tekst van vraagDe tekstkleur van uw enquêtevragen.
AntwoordkeuzetekstDe tekskleur van antwoordopties van een vraag.
AccentenAccenten zijn zaken als knoppen, voortgangsbalken en ingeschakelde selectievakjes.
AccenttekstDe tekstkleur voor accenten, zoals knoppen, voortgangsbalken en ingeschakelde selectievakjes. Deze kleur wordt altijd over de accentkleur heen weergegeven, zodat er voldoende contrast is voor een goede leesbaarheid.
Enquête-achtergrondDe achtergrondkleur wordt weergegeven achter de vragen in uw enquête. Als u een achtergrondafbeelding gebruikt, wordt deze kleur verborgen.
Secundaire achtergrondAls u een achtergrondafbeelding gebruikt, wordt deze kleur over de achtergrondafbeelding geplaatst. De transparantie van deze kleur kan worden ingesteld in de achtergrondinstellingen om de tekst in uw enquête beter leesbaar te maken.

Als u een gesplitste achtergrondlay-out gebruikt, is dit de achtergrondkleur van een derde, de helft of het bannergedeelte van de lay-out.

Opmerking: De achtergrondkleur van de enquête wordt alleen weergegeven als u geen achtergrondafbeelding hebt toegevoegd.

 

Een voorbeeld weergeven van uw thema

Als u uw thema aanpast, staan de wijzigingen aan de rechterzijde van de pagina. Wilt u echter de achtergrondafbeelding zien, dan moet u uw enquête vooraf bekijken en testen.

 

Klassieke thema's

In het begin van 2019 hebben we nieuwe thema's en aanpassingsfuncties voor nieuwe enquêtes geïntroduceerd. De volgende thema's worden nu als klassieke thema's beschouwd: Jungle, Lucht, Oceaan, Zeeschuim, Middernacht, Lente, Herfst, Houtskool, Mos, Aqua, Verlichte stad, Boulevard, Schelp.

Tip! Als u een klassiek thema wilt gebruiken in een nieuwe enquête, maakt u een kopie van een bestaande enquête waarop het thema is toegepast. Daarna wordt de vormgeving overgenomen.
Lettertypen

Lettertype

U kunt kiezen uit verschillende populaire lettertypen voor uw enquête. Kiest u een lettertype in het menu Lettertype, dan wordt het op elk tekstelement in uw enquête toegepast.

U kunt het basislettertype voor Enquêtetitel of Paginatitel vervangen door in deze specifieke onderdelen een ander lettertype te kiezen.

Tekengrootte en stijl

U kunt voor de volgende tekstelementen in uw enquête de tekengrootte (1-5), de stijl (vet, cursief of onderstreept) of beide bewerken, afhankelijk van het element.

Element
Tekstgrootte
Stijl
Enquêtetitel33
Paginatitel33
Paginabeschrijvingå3
Voortgangsbalk3å
Tekst van vraag33
Antwoordtekst33
Afsluitkoppeling33
Fouttekst33

 

Kleuren

U kunt met de kleurenkiezer de kleur van de onderdelen in de tabel hieronder wijzigen of uw eigen hexcodes invoeren.

Getal
Element
1Enquêtelogo en -achtergrond
2Enquêtetitel
3Enquêtetitel en -achtergrond
4Enquête-achtergrond
5Paginatitel
6Paginatitel en -achtergrond
7Pagina-achtergrond
8Tekst van voortgangsbalk
9Indicator voor voortgangsbalk
10Rand van voortgangsbalk
11Achtergrond van voortgangsbalk
12Paginabeschrijving
13Fouttekst
14Sterretje voor vereiste vraag
15Tekst van vraag
16Antwoordtekst
17Antwoordtekst markeren

Opmerking: De achtergrondkleur van de enquête wordt alleen weergegeven als u geen achtergrondafbeelding hebt toegevoegd.

De kleuren van knoppen

De kleuren van de achtergrond en het lettertype van de knop Volgende komen altijd overeen met de instellingen van Achtergrond enquêtetitel en Enquêtetitel. U kunt deze bewerken in het gedeelte Kleuren van uw thema. Als dit dezelfde kleuren zijn, zijn de knoppen standaard grijs met zwarte tekst.

U kunt de knopkleur niet wijzigen als u het thema Zeeschuim of Herfst gebruikt. In de volgende sectie Beperkingen bij het bewerken is meer informatie te vinden.

Logo

Als u een logo toevoegt, kunt u voor de plaatsing van uw logo kiezen uit: Boven titel, Onder titel of Links van titel

Beperkingen bij het bewerken
 

Afhankelijk van het thema zijn er mogelijk elementen die niet kunnen bewerkt.

Thema
Beperkingen bij het bewerken
Herfst
 • Dit is een thema op volledige breedte. U kunt dus geen achtergrondkleur of achtergrondafbeelding toevoegen.
 • U kunt de vorm en kleur van de knoppen Volgende en Vorige niet bewerken.
 • U kunt de hoogte van de achtergrond van de enquêtetitel niet wijzigen.
 • U kunt de cirkels om de vraagnummers niet bewerken of verwijderen.
Boardwalk
 • U kunt de slagschaduw om de enquête niet wijzigen.
Houtskool
 • U kunt de kleine horizontale lijn onder de enquêtetitel niet verwijderen.
 • De bewerkingsopties zijn beperkt voor matrix/beoordelingsschaal- of matrix- of vervolgkeuzemenuvragen.
 • U kunt het lettertype van antwoordtekst niet bijwerken.
Verlichte stad
 • U kunt de achtergrondafbeelding van de koptekst niet wijzigen of verwijderen.
 • U kunt de transparantie van de achtergrond van de enquêtetitel niet wijzigen.
 • De bewerkingsopties zijn beperkt voor matrix/beoordelingsschaal- of matrix- of vervolgkeuzemenuvragen.
 • U kunt het lettertype van antwoordtekst niet bijwerken.
Jungle
 • Dit is een thema op volledige breedte. U kunt dus geen achtergrondkleur of achtergrondafbeelding toevoegen.
Middernacht
 • De bewerkingsopties zijn beperkt voor matrix/beoordelingsschaal- of matrix- of vervolgkeuzemenuvragen.
Mos
 • U kunt de afgeronde hoeken van de enquête niet wijzigen.
 • De bewerkingsopties zijn beperkt voor matrix/beoordelingsschaal- of matrix- of vervolgkeuzemenuvragen.
Oceaan
 • De bewerkingsopties zijn beperkt voor matrix/beoordelingsschaal- of matrix- of vervolgkeuzemenuvragen.
Zeeschuim
 • Dit is een thema op volledige breedte. U kunt dus geen achtergrondkleur of achtergrondafbeelding toevoegen.
 • U kunt de vorm en kleur van de knoppen Volgende en Vorige niet bewerken.
 • U kunt de hoogte van de achtergrond van de enquêtetitel niet wijzigen.
 • U kunt de kleur van de vraagnummers niet wijzigen.
Lucht
 • U kunt de afgeronde hoeken van de enquête niet wijzigen.
Lente
 • De bewerkingsopties zijn beperkt voor matrix/beoordelingsschaal- of matrix- of vervolgkeuzemenuvragen.

 

 

Toegankelijke enquêtes

U kunt SurveyMonkey gebruiken voor enquêtes die toegankelijk zijn voor personen die schermlezers gebruiken. Meer info: Toegankelijke enquêtes maken

De vormgeving van uw enquête kan wordt gewijzigd door de kleuren en/of lettertypen te veranderen, een thema toe te passen of andere opties te wijzigen, zoals het logo of de voettekst. Bij een betaald abonnement kunt u uw thema aanpassen.

Ontvang antwoorden