SurveyMonkey

Enquêtetoegang beperken via een wachtwoord of IP-adres

U kunt de toegang tot uw enquête beperken vanuit de verzamelprogrammaopties. Als u wachtwoordbeveiliging inschakelt, moeten respondenten een wachtwoord opgeven om deel te nemen aan een enquête. Als u IP-beperkingen inschakelt, kunt u een lijst met IP-adressen toestaan of blokkeren.

Tip: met verzamelprogramma’s kunt u uw enquête verzenden. Elk type verzamelprogramma werkt een beetje anders. U kunt dus uit verschillende opties kiezen wanneer u ze instelt. Als u deze optie niet ziet in het type verzamelprogramma dat u gebruikt, lees dan de informatie op deze pagina samen met het help-artikel over het type verzamelprogramma.

Als u wachtwoordbeveiliging inschakelt, worden respondenten gevraagd om een wachtwoord in te voeren om de enquête te openen wanneer ze op de enquêtekoppeling klikken. Er is geen manier om een uniek wachtwoord te maken voor elke respondent.

Een wachtwoord aan uw enquête toevoegen:

 1. Ga naar de sectie Reacties verzamelen van uw enquête.
 2. Klik op de naam van het verzamelprogramma en open de verzamelprogrammaopties. Mogelijk moet u klikken op Geavanceerde opties weergeven.
 3. Schakel Wachtwoordbeveiliging in.
 4. Voer het gewenste wachtwoord in.
 5. Pas het bericht voor het vereisen van het wachtwoord aan samen met de foutmelding die wordt weergegeven als respondenten een onjuist wachtwoord invoeren.

Wachtwoordbeveiliging is niet beschikbaar wanneer Registratie van reacties in e-mail ingeschakeld is. U kunt wachtwoordbeveiliging inschakelen door Registratie van reacties in e-mail uit te schakelen in de instellingen van uw verzamelprogramma.

Toegang tot uw enquête beperken op basis van de IP-adressen van uw respondenten:

 1. Ga naar de sectie Reacties verzamelen van uw enquête.
 2. Klik op de naam van het verzamelprogramma en open de verzamelprogrammaopties. Mogelijk moet u klikken op Geavanceerde opties weergeven.
 3. Schakel IP-beperkingen in.
 4. Kies of u alleen een specifieke lijst met IP-adressen wilt toestaan uw enquête in te vullen of dat wilt voorkomen dat een specifieke lijst met IP-adressen uw enquête invult.
 5. Voer de IP-adressen in. U kunt maximaal 4096 tekens invoeren.
 6. Klik op Bericht voor gesloten enquête bewerken. Als iemands IP-adres geblokkeerd is, ziet deze persoon dit bericht over gesloten enquête.

Voor IP-adressen wordt een notatie met punten en decimalen gebruiken: vier verschillende getallen van 0 tot en met 255, gescheiden door decimaalpunten. Elk getal staat voor 8 bits (een octet) van het IP-adres. Hier volgt een voorbeeld van elk van de vier octetten in een verschillende kleur: 172.16.254.1

U kunt een asterisk (*) als jokerteken gebruiken om een bepaald bereik met IP-adressen toe te staan of te blokkeren per octet. Enkele voorbeelden:

Voorbeeldindelingen
Beschrijving
192.*Inclusief IP-adressen die beginnen met het eerste octet. Het tweede, derde en vierde octet kan elk getal zijn tussen 0 en 255.
192.0.*Inclusief IP-adressen die beginnen met de eerste twee octetten. Het derde en vierde octet kan elk getal zijn tussen 0 en 255.
192.0.2.*Inclusief IP-adressen die beginnen met de eerste drie octetten. Het vierde octet kan elk getal zijn tussen 0 en 255.
192.0.*.2Inclusief IP-adressen die beginnen met de eerste twee octetten en eindigen met het vierde octet. Het derde octet kan elk getal zijn tussen 0 en 255.
192.*.2Inclusief alle IP-adressen die het eerste en derde octet bevatten. Het tweede en vierde octet kan elk getal zijn tussen 0 en 255. Dit is equivalent aan 192.*.2.*, alleen hoeft u de laatste asterisk niet te gebruiken.

Tip: als u wilt dat een bepaalde groep mensen toegang krijgt tot uw enquête en u niet alle IP-adressen kent die u daarvoor moet toestaan of blokkeren, raden we aan dat u in plaats van adressen een wachtwoord voor uw enquête gebruikt.

Als u deel uitmaakt van een team, kunt u een enquête delen met medewerkers en machtigingen instellen die beperken wat ze met de enquête kunnen doen. U kunt iemand bijvoorbeeld alleen toegang verlenen voor het weergeven van het enquêteontwerp en geen toegang voor het analyseren van resultaten.