m

Ontwerprichtlijnen voor SurveyMonkey Audience

Koopt u reacties via SurveyMonkey Audience? Volg terwijl u uw enquête samenstelt de volgende richtlijnen om ervoor te zorgen dat uw bestelling slaagt. U moet bovendien het SurveyMonkey Audience-beleid lezen om na te gaan of uw enquête voldoet aan ons beleid inzake aanvaardbaar gebruik.

Ga naar...

 

Enquêtevereisten

Uw enquête moet voldoen aan de volgende vereisten en onze gebruiksvoorwaarden opvolgen als u reacties via SurveyMonkey Audience wilt kopen. Als uw enquête niet aan deze vereisten voldoet, moet u uw enquêteontwerp aanpassen voordat u reacties kunt kopen.

Stel ten minste één vraag in als vereist

Stel ten minste één vraag in als vereiste vraag. Als een vraag vereist is, weet u zeker dat enquêtedeelnemers de vraag beantwoorden en verdergaan in de enquête.

Stel minder dan 50 vragen

Uw enquête mag niet meer dan 50 vragen hebben. Onderzoek heeft aangetoond dat lange enquêtes leiden tot tevreden stellen, waarbij enquêtedeelnemers de enquête afraffelen om het einde te bereiken.

Elk vraagtype telt als één vraag, met uitzondering van matrix/beoordelingsschaalvragen, vragen van het type matrix van vervolgkeuzemenu's, tekstelementen en afbeeldingselementen.

Elke rij in een vraag van het type matrix/beoordelingsschaal of matrix van vervolgkeuzemenu's telt als een afzonderlijke vraag. Tekst- en afbeeldingselementen tellen niet mee voor de limiet van 50 vragen.

Voeg geen quotum toe

Als u een quotum aan uw enquête-ontwerp toevoegt, bereikt u niet altijd het aantal voltooide reacties dat u hebt gekocht. Gebruik in plaats daarvan meerdere Audience-verzamelprogramma's om de benodigde steekproefgrootte te bereiken.

Controleer de paden van logica voor overslaan

Als u logica voor overslaan of geavanceerd vertakken gebruikt, zijn er enkele zaken waarmee u rekening moet houden:

  • Leid uw enquêtedeelnemers in voorwaartse richting door uw enquête. Stuur mensen niet terug naar een vorige pagina. Dit zou ertoe kunnen leiden dat ze uw enquête niet kunnen voltooien.
  • Voeg pagina-einden toe tussen elk stukje logica. Logica wordt geactiveerd wanneer mensen op de knop Volgende klikken op een enquêtepagina.
  • Controleer of u zowel pagina- als vraaglogica op dezelfde pagina toegepast. Vraaglogica heft paginalogica op en regels voor geavanceerd vertakken werken enigszins anders.
  • Als u een screeningsvraag gebruikt, moet u ervoor zorgen dat mensen doorgaan naar een diskwalificatiepagina. Voorkom dat mensen worden doorgestuurd naar het einde van uw enquête, aangezien deze reacties meetellen voor uw aantal voltooide reacties.

U kunt uw enquêtelogica testen in de sectie Voorbeeld en score bekijken om te controleren of alles op de verwachte manier werkt.

Kies de juiste enquêtetaal

Als u reacties koopt van ons mondiale panel, moet uw enquête zijn geschreven in een van de ondersteunde talen voor het land waarop u zich richt.

Vraag niet om contactinformatie of persoonlijke informatie

Het verzamelen van persoonlijke informatie, zoals namen, e-mailadressen, telefoonnummers of andere contactgegevens, gevoelige informatie of andere tot personen herleidbare informatie, wordt door onze gebruiksvoorwaarden niet toegestaan.

Voeg geen vragen van het type bestandsupload toe

Omdat we willen voorkomen dat u persoonlijke informatie verzamelt, kunt u geen bestandsuploadvragen toevoegen aan een enquête die wordt verzonden via een verzamelprogramma's voor Audience-doelgroepen.

Voeg geen koppelingen toe en vraag mensen niet om een enquête te verlaten

De enquête moet voldoen aan ons beleid inzake aanvaardbaar gebruik. U mag geen koppelingen naar externe websites gebruiken. Als u aanvullende context voor enquêtedeelnemers moet weergeven, voegt u afbeeldingen of video's toe aan uw enquête-ontwerp.

Foutberichten voor enquêtevereisten

U krijgt mogelijk een foutbericht te zien als uw enquête niet voldoet aan onze vereisten. Volg de instructies om de enquête te bewerken, zodat deze wel voldoet aan de vereisten. Verzend de enquête dan via SurveyMonkey Audience.

 

Aanbevolen procedures

Hoewel deze richtlijnen niet vereist zijn, hebben we geconstateerd dat enquêtes die deze volgen, deelnemers vaker betrekken en hogere reactiepercentages hebben.

Stel een duidelijk doel vast voor uw enquête

Bij een enquête met één enquêtedoel en maar een paar subonderwerpen kunt u het maken van de enquête stroomlijnen en de analysefase vereenvoudigen.

Beperk matrix-/beoordelingsschaalvragen, classificatievragen en vragen met een open einde

We raden aan om veel verschillende vraagtypen te gebruiken. Vermijd echter open vragen zoals vragen van het type tekstvak, opmerking en beoordelingsvragen. Beperk verder het gebruik van vragen van het type matrix/beoordelingsschaal en matrix van vervolgkeuzemenu's.

Als u matrixvragen gebruikt, kies dan voor maximaal vijf matrixvragen per enquête met hoogstens vijf kolommen en vijf rijen per vraag. Overweeg om matrixrijen op te splitsen in individuele meerkeuzevragen.

Maak een korte, eenvoudige enquête

Gebruik minder dan tien enquêtepagina's met maximaal tien vragen per pagina. Korte, eenvoudige enquêtes die via SurveyMonkey Audience worden verzonden, kennen hogere reactiepercentages. Splits lange enquêtepagina's op in meerdere pagina's met minder dan tien vragen om enquêtevermoeidheid te voorkomen

Daarnaast kan het groeperen van vragen op thema of onderwerp enquêtedeelnemers helpen hun aandacht te richten en snel voortgang te boeken door uw enquête.

Houd inleidingen en instemmingsverklaringen kort

Als u een enquête-inleiding of instemmingsformulier toevoegt, beperk deze dan tot maximaal 500 tekens.

Houd video's kort

Neem niet meer dan één video op in uw enquête van maximaal 90 seconden.

Bij langere video's kunnen enquêtedeelnemers afhaken of slaan ze de video over bij het beantwoorden van de vragen.

Geef een voorbeeld weer van uw enquête

Afbeeldingen zijn een fantastische manier om voorbeelden te geven. Of gebruik een A/B-test voor verschillende concepten. Als u afbeeldingen toevoegt aan uw enquête, controleer dan of het formaat juist is. U doet dit door een voorbeeld weer te geven in pc-, tablet- en mobiele resoluties in verschillende browsers.

Voeg Andere toe als een antwoordoptie

Neem de antwoordkeuze "Overige" op, zodat enquêtedeelnemers niet verplicht worden een onnauwkeurige antwoordkeuze te selecteren. Zorg ervoor dat de optie "Overige" wordt weergegeven als een antwoordkeuze (in plaats van een commentaarveld).

Vermijd een te groot aantal antwoordkeuzen

Meerkeuzevragen en selectievakjevragen dienen hoogstens tien antwoordkeuzen te hebben. Als u meer dan tien antwoordkeuzen biedt, wijzig dan de lay-out om antwoordkeuzen weer te geven in meerdere kolommen. Zo is de vraag niet intimiderend voor respondenten.

Verberg sterretjes, titels en voortgangsbalken

U kunt de ontwerpopties bijwerken om sterretjes voor verplichte vragen, de titel van de enquête en pagina's, en de voortgangsbalk te verbergen. Als u deze ontwerpopties verbergt, reduceert u de vooringenomenheid en haasten deelnemers zich minder vaak door de enquête.

Schakel Eén vraag per keer uit

Schakel de enquête-indeling Eén vraag per keer uit.

Gebruik screenings- of kwalificatievragen

U kunt screeningsvragen aan uw enquête toevoegen om uw doelgroep te verfijnen en voor enquêtedeelnemers een diskwalificatiepagina openen als ze niet aansluiten op uw gewenste doelgroep.

U kunt gediskwalificeerde enquêtedeelnemers aanvullende vragen stellen voordat u ze de enquête verlaten als u meer over hen te weten wilt komen. Gegevens verzamelen over waarom iemand een bepaald product niet gebruikt, kan even nuttig zijn als weten waarom iemand dat wel doet.

Voeg demografisch vragen toe, zodat u uw resultaten kunt filteren

Sta, voordat u uw enquête verzendt, stil bij hoe u gegevens wilt analyseren en hoe u resultaten wilt filteren.

SurveyMonkey Audience neemt voor elke enquêtedeelnemer algemene demografische gegevens op in uw enquêteresultaten. Als u andere demografische gegevens nodig hebt van uw enquêtedeelnemers, vraagt u hiernaar in uw enquête.

Overweeg om vooraf geschreven enquêtevragen toe te voegen uit de categorie Demografische gegevens van onze vragenbank. U kunt ook bladeren door de categorieën Marketonderzoek, Merkonderzoek, Consumentenonderzoek, Ontwerpfeedback en Aankoopintentie om inspiratie op te doen.

Geef een voorbeeld weer en test uw enquête

Bekijk een voorbeeld van uw enquête om na te gaan of alles er goed uitziet en uw logica correct werkt. U kunt schakelen tussen een pc-, tablet-, en telefoonweergave om te bekijken hoe uw enquête er uitziet op verschillende apparaten.

U kunt zelfs een voorbeeld van uw enquête verzenden naar vrienden of collega’s en ze om feedback vragen.

Bewerk uw enquête niet nadat u hebt afgerekend

Als u het enquête-ontwerp bewerkt nadat u reacties hebt gekocht, kan dit problemen opleveren voor enquêtedeelnemers en tegenstrijdigheden in uw resultaten veroorzaken. Als u een actieve enquête bewerkt, worden enquêtedeelnemers teruggeleid naar het begin van de enquête. Dit kan ertoe leiden dat hun resultaten niet overeenkomen met uw oorspronkelijke enquête.

Vertrouwelijkheid handhaven

Test u nieuwe concepten of ideeën die u vertrouwelijk wilt houden? Hoewel we niet kunnen garanderen dat enquêtedeelnemers informatie uit uw enquête niet delen, kunt u door deze richtlijnen te volgen ervoor zorgen dat informatie uit uw enquête niet kan worden herleid tot uw merk.

Verwijder alle rechtstreekse verwijzingen naar uw merk

Gebruik geen bedrijfslogo, motto, website, slogans, productafbeeldingen of andere elementen waaraan uw enquêtedeelnemers uw merk kunnen herkennen of waarmee ze de enquête tot uw bedrijf of productaanbod kunnen herleiden.

Bij tests van nieuwe ontwerpen of concepten kunt u kiezen voor een niet-bestaande merknaam. U krijgt zo feedback op nieuwe visuele elementen terwijl u de naam van uw bedrijf niet doorgeeft.

Diskwalificeer potentiële concurrenten

Laat een respondent in een screeningsvraag aan het begin van uw enquête selecteren in welke bedrijfstak of functie hij of zij werkt. Voeg logica voor het overslaan van vragen toe om enquêtedeelnemers te diskwalificeren die mogelijk werken voor concurrenten van uw bedrijf. Zo kunt u zich meer concentreren op de meningen van uw doelgroep.

Gebruik geen vertrouwelijksverklaring

Als u enquêtedeelnemers vertelt dat er in uw enquête vertrouwelijke informatie staat, zijn ze misschien eerder geneigd om in de enquête op die informatie te letten en die met anderen te delen.

 

Volg deze enquêtevereisten en aanbevolen procedures voor het uitvoeren van een geslaagd SurveyMonkey Audience-project.

Ontvang antwoorden