m

Ontwerprichtlijnen voor SurveyMonkey Audience

Als u enquêtereacties koopt via SurveyMonkey Audience, moet u onze ontwerpvereisten en aanbevolen procedures volgen om van uw project een succes te maken.

TIP! Bekijk onze SurveyMonkey Audience-videozelfstudies om een beter idee te krijgen van hoe het is om uw eigen project te starten.

Vereisten voor enquêteontwerp

We hebben enkele ontwerpvereisten voor enquêtes die worden verzonden via SurveyMonkey Audience om de kans op succes te vergroten. Als uw enquête niet aan de vereisten voldoet, kunt u mogelijk geen reacties kopen of kan uw project worden onderbroken.

Neem ook het SurveyMonkey Audience-beleid door om zeker te weten dat uw project voldoet aan ons beleid voor enquête-inhoud.

Stel 50 vragen of minder

Uit onderzoek blijkt dat respondenten bij hele lange of ingewikkelde enquêtes vaak niet lang nadenken over hun antwoorden. Ze haasten zich door enquêtes om zo snel mogelijk het einde te bereiken. Enquêtes mogen maximaal 50 vragen bevatten. Zo weten we zeker dat onze respondenten de enquêtes zo goed mogelijk invullen.

Elk vraagtype in de enquête telt als één vraag, met één belangrijke uitzondering: elke rij in een vraag van het type matrix/beoordelingsschaal en matrix van vervolgkeuzemenu's die u gebruikt, telt als een afzonderlijke vraag. Tekst- en afbeeldingselementen die aan de enquête worden toegevoegd, tellen niet als vragen.

Voeg geen quotum toe

Aangezien een quotum invloed kan hebben op de instellingen voor het ontvangen van alle volledige reacties die u hebt gekocht, kunt u geen quotum opnemen in uw enquêteontwerp. Gebruik in plaats daarvan meerdere Audience-verzamelprogramma's om de benodigde steekproefgrootte voor respondenten te bereiken.

Controleer altijd de paden van logica voor overslaan

Als u logica voor overslaan of geavanceerd vertakken gebruikt, moet u controleren of alle paden naar behoren werken. Is dat niet het geval, dan wordt er een waarschuwing weergegeven wanneer u reacties probeert te kopen. Controleer of de vraaglogica of paginalogica nauwkeurig zijn en plaats vragen met logica voor overslaan op een eigen pagina of als laatste vraag op een enquêtepagina.

Kies de juiste enquêtetaal

Als u reacties koopt van ons mondiale panel, moet uw enquête zijn geschreven in een van de ondersteunde talen voor het land waarop u zich richt.

Stel ten minste één vraag in als vereist

U moet ten minste één vereiste vraag opnemen in uw enquêteontwerp.

Meestal is het een goed idee om alle vragen vereist te maken, omdat respondenten alle getoonde vragen dan moeten beantwoorden. U kunt met logica voor overslaan respondenten vragen laten overslaan die mogelijk niet relevant of toepasselijk zijn.

Gebruik geen vragen van het type bestandsupload

U kunt het vraagtype bestandsupload niet aan uw enquête toevoegen als u enquêtereacties koopt. Hebt u dit type vraag opgenomen in uw enquête, dan kunt u niet afrekenen.

Verwijder vragen waarin wordt gevraagd om contactinformatie of persoonlijke informatie

In overeenstemming met ons inhoudbeleid mag u geen namen, e-mailadressen, telefoonnummers, andere contactgegevens, gevoelige informatie of andere tot personen herleidbare informatie verzamelen.

Voeg geen koppelingen toe die mensen naar buiten de enquête leiden

In overeenstemming met ons inhoudbeleid mag u geen koppelingen toevoegen die respondenten naar materiaal buiten de enquête leiden. U kunt in plaats daarvan afbeeldingen of video's gebruiken in uw enquêteontwerp.

TIP! Bekijk altijd een voorbeeld van een enquête op een desktop-, tablet- en mobiele apparaatresoluties en in verschillende browsers, zodat u weet hoe de enquête bij respondenten wordt weergegeven.

Aanbevolen procedures voor enquêteontwerp

Wij hebben duizenden projecten gedraaid en weten wat wel en niet werkt bij het ontwerpen van enquêtes die u naar het publiek van SurveyMonkey Audience stuurt. Uit onderzoek blijkt dat respondenten bij hele lange of ingewikkelde enquêtes vaak niet lang nadenken over hun antwoorden. Ze haasten zich door enquêtes om zo snel mogelijk het einde te bereiken. Als u deze aanbevolen procedures volgt, bent u al een stuk op weg om van uw project een succes te maken.

Beperk matrix-/beoordelingsschaalvragen, classificatievragen en vragen met een open einde

Het is slim om verschillende vraagtypen te gebruiken.

Vermijd te veel vragen met een open einde, zoals tekstvakken en commentaarvakken. Respondenten gaan hierbij vaak gehaast te werk.

Wees voorzichtig als u vragen van het type matrix/beoordelingsschaal en matrix van vervolgkeuzemenu's gebruikt. Kies voor maximaal 5 matrixvragen per enquête met hoogstens 5 kolommen en 5 rijen per vraag. Onthoud dat elke rij in een vraag van het type matrix/beoordelingsschaal en matrix van vervolgkeuzemenu's telt als een afzonderlijke vraag. In onze methodologische richtlijnen staat te lezen dat u deze vraagtypen beter op kunt delen in afzonderlijke meerkeuzevragen.

Ook raden we aan om classificatievragen te vermijden. Respondenten vinden deze vaak moeilijk, vooral als er veel classificatieopties zijn.

Houd inleidingen en instemmingsverklaringen kort

We raden aan om enquête-inleidingen of instemmingsformulieren te beperken tot maximaal 250 tekens.

Gebruik minder dan 10 enquêtepagina's met 5-10 vragen per pagina

We hebben geconstateerd dat korte, eenvoudige enquêtes die via SurveyMonkey Audience worden verzonden tot hogere reactiepercentages leiden. We raden aan om lange enquêtepagina's op te delen in meerdere pagina's, zodat respondenten de enquête niet zat worden.

Respondenten kunnen geïntimideerd raken door lange pagina's met veel vragen. Ook duurt het lang om ze te laden. Het is daarom verstandig om hoogstens 5-10 vragen per pagina op te nemen. Groepeer vragen op basis van een logisch thema of onderwerp, zodat respondenten zich goed kunnen concentreren de enquête snel kunnen doorlopen.

Voeg Andere toe als een antwoordoptie

Zorg ervoor dat respondenten een antwoordoptie kunnen kiezen als de andere antwoorden niet van toepassing zijn. Als u Andere toevoegt als een vereiste vraag, moet u deze optie weergeven als een antwoordkeuze (en niet als een commentaarveld). Zo dwingt u respondenten niet om een onnauwkeurige antwoordkeuze te kiezen als ze door willen gaan met de enquête.

Houd video's kort en pas de grootte van afbeeldingen aan

Probeer om hoogstens één video van maximaal 90 seconden in uw enquête op te nemen. Bij langere video's kunnen respondenten soms afhaken of slaan ze de video over bij het beantwoorden van de vragen.

Afbeeldingen zijn een fantastische manier om voorbeelden te geven. Of gebruik een A/B-test voor verschillende concepten. Als u afbeeldingen toevoegt aan uw enquête, moet het formaat juist zijn. U controleert dit door een voorbeeld weer te geven op desktop-, tablet- en mobiele apparaatresoluties in verschillende browsers.

Gebruik screenings- of kwalificatievragen

U kunt een screeningsvraag aan uw enquête toevoegen om uw doelgroep te verfijnen en respondenten te diskwalificeren die niet in uw ideale publiek passen.

En u mag gediskwalificeerde respondenten best meer vragen stellen. Waarom zou u deze respondenten niet een aantal aanvullende vragen voorschotelen voordat ze de enquête afsluiten? Als ze niet aan uw enquêtecriteria voldoen, kunt met een paar aanvullende vragen toch meer over ze te weten komen. Achterhalen waarom iemand een bepaald product niet gebruikt, kan even nuttig zijn als weten waarom iemand dat wel doet.

Voeg demografisch vragen toe, zodat u uw resultaten kunt filteren

Sta stil bij hoe u uw resultaten wilt filteren. Wilt u twee verschillende demografische gegevens vergelijken?

Als u reacties koopt via SurveyMonkey Audience, nemen we voor iedere respondent wat demografische gegevens op in uw enquêteresultaten. De exacte informatie is afhankelijk van of u reacties ontvangt via SurveyMonkey Contribute of SurveyMonkey Rewards, of dat u Global-reacties ontvangt.

Vraag naar andere demografische informatie over respondenten die u nodig hebt. U kunt vooraf geschreven enquêtevragen toevoegen uit de categorie Demografische gegevens van onze vragenbank. We hebben enkele vragen die zeer geschikt zijn voor SurveyMonkey Audience-klanten. Blader eens door de categorie Marktonderzoek om aan de slag te gaan. U kunt filteren op merkonderzoek, consumentenonderzoek, ontwerpfeedback, investeringsonderzoek, online en mobiel, aankoopintentie en meer.

Bewerk de enquête niet nadat u reacties hebt gekocht

Als u het enquête-ontwerp bewerkt nadat u reacties hebt gekocht, kan dit problemen opleveren voor respondenten en uw resultaten. Respondenten die uw enquête invullen nadat u wijzigingen hebt aangebracht, zien de bijgewerkte versie van de enquête. Deze sluit mogelijk niet helemaal goed aan op de oorspronkelijke versie. En respondenten die bezig zijn met het invullen van uw enquête terwijl u wijzigingen aanbrengt, worden gedwongen weer opnieuw met de enquête te beginnen.

Bekijk dus een voorbeeld van uw enquête voordat u deze verstuurt, of overweeg een kleinere doelgroep te kopen om een idee te krijgen van de reacties die u ontvangt. Besluit pas daarna of u wijzigingen wilt aanbrengen aan het ontwerp voordat u een groter publiek koopt.

Sterretjes voor verplichte vragen, titels en voortgangsbalk verbergen

Wij raden aan om in de ontwerpopties de sterretjes voor verplichte vragen, de titel van de enquête en pagina's, en de voortgangsbalk te verbergen. Zo vermindert u eventuele vertekening en vermijdt u haastwerk bij respondenten.

Kies één duidelijk doel en een paar kleinere doelen voor uw enquête

Denk goed na over wat u te weten wilt komen en maak hiermee de doelstellingen van uw enquête relevanter. Wij raden één enquêtedoel samen met een paar kleine doelen aan, zodat u uw enquête probleemloos kunt maken en gemakkelijker kunt analyseren.

Ziet u door de bomen het bos niet meer? Lees de tips in onze SurveyMonkey Audience-gids voor het schrijven van enquêtes die van pas komen bij het opstellen van een enquête en het hanteren van een methode. Als u student of docent bent, bent u mogelijk ook geïnteresseerd in SurveyMonkey Audience voor academici.

Vertrouwelijkheid handhaven

Mogelijk gebruikt u SurveyMonkey Audience om nieuwe concepten of producten te testen voor uw bedrijf. Wij begrijpen dat deze informatie zeer vertrouwelijk van aard kan zijn. Hoewel wij niet kunnen garanderen dat respondenten de informatie in uw enquête niet met anderen delen, raden wij de volgende ontwerptips aan. Hiermee zorgt u ervoor dat de informatie in uw enquête (1) niet kan worden teruggeleid naar uw merk en (2) niet in handen van uw concurrenten valt.

Verwijder alle rechtstreekse verwijzingen naar uw merk

Gebruik geen bedrijfslogo, motto, website, slogans, productafbeeldingen of andere elementen waaraan uw respondenten uw merk kunnen herkennen en de enquête naar uw bedrijf of productaanbod kunnen herleiden.

Bij tests van nieuwe ontwerpen of concepten kunt u kiezen voor een niet-bestaande merknaam. Op die manier krijgt u feedback op nieuwe visuele elementen terwijl u de naam van uw bedrijf niet doorgeeft.

Diskwalificeer uw concurrenten

Laat een respondent in een screeningsvraag aan het begin van uw enquête selecteren in welke bedrijfstak of functie hij of zij werkt. Voeg logica voor overslaan van vragen toe om respondenten te diskwalificeren die rechtstreekse concurrenten van uw bedrijf zijn. Zo kunt u zich meer concentreren op de meningen van uw doelgroep.

Gebruik geen vertrouwelijksverklaring

Als u respondenten vertelt dat er in uw enquête vertrouwelijke informatie staat, zijn ze misschien eerder geneigd om in de enquête op die informatie te letten en die met anderen te delen.

Klaar om uw nieuwe project te starten? U kunt in een paar minuten reacties kopen om de resultaten vervolgens te zien binnenstromen.
Wij hebben duizenden projecten gedraaid en weten wat wel en niet werkt bij het ontwerpen van enquêtes die u naar het publiek van SurveyMonkey Audience stuurt. Als u deze vereisten en aanbevolen procedures volgt, bent u al een stuk op weg om van uw project een succes te maken.

Ontvang antwoorden