m

Enquêtemachtigingen voor gedeelde enquêtes

Wanneer een enquête wordt gedeeld, krijgen mensen een toegangsniveau voor elke sectie van een enquête. Het standaard toegangsniveau van teamleden wordt bepaald door hun licentietype, maar u kunt iemands machtigingsniveau bewerken. Het hoogste toegangsniveau voor mensen buiten uw team is Alleen weergeven.

Ga naar...

Standaard toegangsniveaus

Elke persoon met wie u deelt, krijgt standaard het hoogste toegangsniveau op basis van de machtigingen van zijn of haar licentietype.

LicentietypeStandaard toegangsniveaus
Enterprise-gebruiker of licenties met volledige toegang
(de rollen Primaire beheerder en Volledige gebruiker)
Enquêtes ontwerpen: Volledige toegang
Reacties verzamelen: Volledige toegang
Resultaten analyseren: Volledige toegang
Licenties voor deelgebruikers
(Analist)
Enquêtes ontwerpen: Alleen weergeven
Reacties verzamelen: Alleen weergeven
Resultaten analyseren: Volledige toegang
Mensen buiten uw teamEnquêtes ontwerpen: Alleen weergeven
Reacties verzamelen: Alleen weergeven
Resultaten analyseren: Alleen weergeven

Als u een enquête deelt, kunt u op het pictogram p Machtigingen bewerken klikken om de standaard toegangsniveaus bij te werken voor afzonderlijke secties van de enquête voor volledige gebruikers en beheerders of analisten die u hebt geselecteerd.

Als u geen analisten hebt geselecteerd om mee te delen en u andere toegangsniveaus wilt toewijzen aan elke licentie met volledige toegang, selecteert u Individuele machtigingen instellen en klikt u op het pictogram p Machtigingen bewerken. Deze optie wordt niet weergegeven als u analisten hebt geselecteerd voor het delen van een enquête. Maar u kunt altijd later nog de machtigingen bewerken.

 

Machtigingen beheren

Afhankelijk van uw abonnementstype kunt u mogelijk het toegangsniveau bewerken dat andere teamleden hebben voor afzonderlijke secties van de enquête.

 

Toegangsniveaus: Enquête ontwerpen

Toegangsniveau
Beschrijving
Volledige toegangVolledige toegangsmachtiging voor het weergeven, maken, bewerken of verwijderen van alle onderdelen in de sectie Enquête ontwerpen.
Alleen weergevenMensen met een machtiging voor alleen lezen kunnen de sectie Enquête ontwerpen weergeven, maar kunnen de meeste enquête-instellingen niet zien, zoals opties, logica of vraaginstellingen. Ze kunnen bovendien niets in de sectie Enquête ontwerpen bewerken of verwijderen.

Bewerkingen in gedeelde enquêtes weergeven

U moet de pagina Enquête ontwerpen vernieuwen om de wijzigingen van andere mensen te zien die aan de enquête werken.

U kunt wijzigingen niet bijhouden, geen bewerkingen via samenwerken rechtstreeks weergeven, geen wijzigingen ongedaan maken en niet zien wie er momenteel aan de enquête werkt.

Feedback ontvangen zonder toegang. Nodig iemand uit om te reageren op uw enquêteontwerp als u feedback wilt ontvangen zonder hem of haar toegang te geven tot uw enquête in zijn of haar account.

 

Toegangsniveaus: Reacties verzamelen

Toegangsniveau
Beschrijving
Volledige toegang*Volledige machtiging voor het weergeven, maken, bewerken of verwijderen van alle onderdelen in de sectie Reacties verzamelen.

Dit toegangsniveau is alleen beschikbaar als Resultaten analyseren ook is ingesteld op Volledige toegang.
Alleen weergeven*Personen kunnen de lijst met verzamelprogramma's en een deel van de informatie in elk verzamelprogramma weergeven. Ze kunnen de verzamelprogrammaopties echter niet bewerken of de enquête verzenden om reacties te verzamelen.
Geen toegangGeen toegang tot de sectie Reacties verzamelen.

* Mensen met wie u uw enquête deelt, lopen mogelijk tegen toegangsbeperkingen aan vanwege uitzonderingen bij bepaalde typen verzamelprogramma's.

Uitzonderingen

Verzamelprogramma's voor uitnodiging per e-mail en sms-berichten

Aangezien een account eigen contactpersonen heeft, kunnen eigenaren van enquêtes bewerkingen uitvoeren in verzamelprogramma's voor uitnodigingen per e-mail en sms-berichten die ze zelf hebben gemaakt. Gedeelde uitnodiging per e-mail of sms-bericht zijn alleen weergeven.

Medewerkers kunnen nog steeds de enquêteresultaten weergeven van alle verzamelprogramma's voor uitnodigingen per e-mail en sms-bericht als ze de juiste machtigingen hebben voor de sectie Resultaten analyseren.

Verzamelprogramma's voor webkoppeling en sociale media

Bij medewerkers met de machtiging Alleen weergeven voor de sectie Reacties verzamelen wordt een voorbeeldversie van een enquêtekoppeling weergegeven, waarin het URL-einde is vervangen door asterisks (*). Dit is om te voorkomen dat personen zonder de machtiging Volledig beheer de koppeling delen om reacties te krijgen.

Verzamelprogramma voor websites

Medewerkers met de machtiging Alleen weergeven voor de sectie Reacties verzamelen kunnen geen verzamelprogramma's voor websites (Pop-upenquête, Pop-upuitnodiging en Ingesloten enquête) weergeven. Mensen moeten de machtiging Volledig toegang hebben om verzamelprogramma's voor websites weer te geven.

 

Toegangsniveaus: Resultaten analyseren

Toegangsniveau
Beschrijving
Volledige toegangVolledige machtigingen voor het weergeven, maken, bewerken of verwijderen van alle onderdelen in de sectie Resultaten analyseren.

Mensen kunnen regels, opgeslagen weergaven, aangepaste diagrammen, pagina's met gedeelde gegevens, exports en tekstanalyses weergeven die door de eigenaar van de enquête of anderen met de machtiging Volledige toegang zijn gemaakt. U moet de pagina Resultaten analyseren vernieuwen om bewerkingen van anderen te kunnen bekijken.

Volledige toegang in Resultaten analyseren is alleen beschikbaar als Reacties verzamelen ook is ingesteld op Volledige toegang.
Alleen weergevenMensen kunnen de enquêteresultaten alleen weergeven in de oorspronkelijke weergave.

Mensen kunnen geen regels, opgeslagen weergaven, aangepaste diagrammen, pagina's met gedeelde gegevens, exports en tekstanalyses weergeven die door de eigenaar van de enquête of andere personen zijn gemaakt. Verder kunnen ze geen wijzigingen aanbrengen.
Geen toegangGeen toegang tot de sectie Resultaten analyseren.

Bij mensen wordt het aantal reacties op de enquête niet weergegeven op de pagina Mijn enquêtes. In plaats daarvan krijgen ze ≥1 te zien.
Resultaten met iedereen delen Als u uw enquêteresultaten wilt delen met een breder publiek, maakt u een pagina met gedeelde gegevens of resultatendashboard en deelt u de koppeling op een gewenste locatie.

 

Toegangsniveaus: Mijn enquêtes

Wat u kunt doen met een gedeelde enquête, is afhankelijk van of u de eigenaar van de enquête bent of dat een enquête met u is gedeeld.

Actie
Eigenaar van enquête
Gedeeld met u
(Elk toegangsniveau)
Een kopie verzenden
3
3
Een enquête overplaatsen
3
å
Reacties wissen
3
å*
Een enquête verwijderen
3
å
Een integratie gebruiken
3
å

* Medewerkers met de machtiging Volledig beheer voor de secties Reacties verzamelen en Resultaten analyseren kunnen reacties uit deze secties verwijderen of wissen, maar kunnen dat niet doen op de pagina Mijn enquêtes.

 

Als een enquête wordt gedeeld, krijgen mensen een toegangsniveau voor elke sectie van een enquête. Het standaard toegangsniveau van een teamlid wordt bepaald door hun rol, maar u kunt iemands machtigingsniveau bewerken. Het hoogste toegangsniveau voor mensen buiten uw team is Alleen weergeven.

Ontvang antwoorden