SurveyMonkey

Enquêteresultaten vergelijken

Bij vergelijkingsregels kunt u twee of meer antwoordopties kiezen uit één vraag en deze naast elkaar weergeven. Als u mensen in uw enquête bijvoorbeeld naar hun leeftijd vraagt, kunt u een vergelijkingsregel maken om enquêteresultaten per leeftijdsbereik weer te geven. U kunt zo bekijken hoe leeftijdsgroepen reageren op vragen in uw enquête.

TIP! Maak een kruistabelrapport als u complexere vergelijkingen wilt uitvoeren met antwoordkeuzen uit meerkeuzevragen.

U kunt een vergelijkingsregel maken met behulp van de volgende typen gesloten vragen: meerkeuzevragen, selectievakjes, sterrenscore, vervolgkeuzemenu, matrix/beoordelingsschaal, afbeeldingskeuze of rangschikking.

Als u een vergelijkingsregel opstelt op basis van een matrixvraag, is het niet mogelijk om de antwoorden te combineren of verbergen.

Een vergelijkingsregel opstellen:

  1. Ga naar de sectie Resultaten analyseren van uw enquête.
  2. Klik in de sectie Regels van de linkerzijbalk op + Vergelijken.
  3. Selecteer een type vergelijkingsregel.
  4. Kies de criteria waarop u zich wilt richten.
  5. Klik op Toepassen. Bovenaan de pagina ziet u het aantal reacties voor uw filter in verhouding tot het totale aantal enquêtereacties dat u hebt ontvangen.

U kunt statistische significantie inschakelen om automatisch te berekenen wanneer resultaten verschillen laten zien die statistisch onwaarschijnlijk zijn.

Regeltype
Beschrijving
Vraag en antwoordRicht u op mensen die een vraag met een specifieke antwoordkeuze hebben beantwoord.
A/B-testAls u een A/B-test hebt gebruikt in uw enquête, kunt u reacties vergelijken van mensen die elke variabele hebben bekeken.
VerzamelprogrammaAls u meerdere verzamelprogramma's hebt gebruikt, kunt u vergelijken hoe mensen uit verschillende verzamelprogramma's hebben gereageerd op uw enquête.
TijdsperiodeVergelijk reacties tussen datumbereiken.

Klik in de sectie Regels van de linkerzijbalk op het pictogram Meer (...) naast een filterregel om deze te deactiveren, bewerken, hernoemen, kopiëren of verwijderen.

Een groen vinkje ✅ naast een filter betekent dat de regel actief is. Klik op de naam van de regel om deze in of uit te schakelen.

U kunt uw resultaten exporteren met een toegepast filter of delen met anderen.

U kunt meerdere regels samen opslaan als een weergave. Zo hebt u meteen toegang tot verschillende secties van uw gegevens.