Artikel

Enquêteresultaten vergelijken

Bij vergelijkingsregels kunt u twee of meer antwoordopties kiezen uit één vraag en deze naast elkaar weergeven. Als u mensen in uw enquête bijvoorbeeld naar hun leeftijd vraagt, kunt u een vergelijkingsregel maken om enquêteresultaten per leeftijdsbereik weer te geven. U kunt zo bekijken hoe leeftijdsgroepen reageren op vragen in uw enquête.

TIP! Maak een kruistabelrapport als u complexere vergelijkingen wilt uitvoeren met antwoordkeuzen uit meerkeuzevragen.

Vergelijkingsregels opstellen

U kunt een vergelijkingsregel maken met behulp van de volgende typen gesloten vragen: meerkeuzevragen, selectievakjes, sterrenwaardering, vervolgkeuzemenu, matrix/beoordelingsschaal, afbeeldingskeuze of rangschikking.

Als u een vergelijkingsregel opstelt op basis van een matrixvraag, is het niet mogelijk om de antwoorden te combineren of verbergen.

Een vergelijkingsregel opstellen:

  1. Ga naar de sectie Resultaten analyseren van uw enquête.
  2. Klik in de sectie Regels van de linkerzijbalk op + Vergelijken.
  3. Selecteer een type vergelijkingsregel.
  4. Kies de criteria waarop u zich wilt richten.
  5. Klik op Toepassen. Bovenaan de pagina ziet u het aantal reacties voor uw filter in verhouding tot het totale aantal enquêtereacties dat u hebt ontvangen.

TIP! Schakel statistische significantie in om automatisch te berekenen wanneer resultaten verschillen laten zien die statistisch onwaarschijnlijk zijn.

Typen vergelijkingsregels

Regeltype
Description
Vraag en antwoordRicht u op mensen die een vraag met een specifieke antwoordkeuze hebben beantwoord.
A/B-testAls u een A/B-test hebt gebruikt in uw enquête, kunt u reacties vergelijken van mensen die elke variabele hebben bekeken.
VerzamelprogrammaAls u meerdere verzamelprogramma's hebt gebruikt, kunt u vergelijken hoe mensen uit verschillende verzamelprogramma's hebben gereageerd op uw enquête.
TijdsperiodeVergelijk reacties tussen datumbereiken.

Vergelijkingsregels beheren

Klik in de sectie ø Regels van de linkerzijbalk op het pictogram Meer naast de filterregel om deze te deactiveren, bewerken, hernoemen, kopiëren of verwijderen.

Een groen vinkje 2 naast een filter betekent dat de regel actief is. Klik op de naam van de regel om deze in of uit te schakelen.

Regels exporteren en delen

U kunt uw resultaten exporteren met een toegepast filter of delen met anderen.

U kunt meerdere regels samen opslaan als een weergave. Zo hebt u meteen toegang tot verschillende secties van uw gegevens.