m

Waarom hebben sommige vragen vierkante knoppen terwijl de knoppen van andere vragen cirkelvormig zijn?

Gesloten vraagtypen hebben ronde keuzerondjes of vierkante selectievakjes, afhankelijk van de vraaginstellingen. De vorm van de knop bepaalt hoeveel antwoordkeuzen een respondent mag selecteren.

Keuzerondjes:

Keuzerondjes geven aan dat respondenten slechts één antwoord kunnen selecteren uit de lijst met keuzen. Als een respondent een antwoordkeuze selecteert, worden alle andere antwoordkeuzen automatisch uitgeschakeld.

Selectievakjes:

Selectievakjes geven aan dat respondenten meerdere antwoorden mogen selecteren uit de lijst met keuzen.

Bij vragen die meerdere antwoorden toestaan, kunt u een bereik of een limiet instellen voor het aantal keuzen dat de respondent moet doen. Voor meer informatie: Beantwoording van enquêtevragen verplicht stellen

De vorm van de knop bepaalt hoeveel antwoordkeuzen een respondent mag selecteren.

Ontvang antwoorden