m

Waarom hebben sommige vragen vierkante knoppen en andere ronde?

Gesloten vragen hebben keuzerondjes of selectievakjes, afhankelijk van de vraaginstellingen. De vorm van de knop bepaalt hoeveel antwoordkeuzes een respondent kan selecteren.

Keuzerondjes:

Keuzerondjes geven aan dat de respondent maar één antwoord kan selecteren uit een lijst met keuzes. Als een respondent antwoordkeuzes selecteert, worden alle andere antwoordkeuzes automatisch gedeselecteerd.

Keuzevakjes:

Keuzevakjes geven aan dat respondenten meerdere antwoorden kunnen selecteren in de lijst met keuzes.

De vorm van de knop bepaalt hoeveel antwoordkeuzes een respondent kan selecteren.

Ontvang antwoorden