m

Aangepaste gegevens gebruiken om contactinformatie op te slaan

Met aangepaste gegevens kunt u extra informatie opslaan in Contactpersonen over de mensen die u uitnodigt om uw enquête te maken. Wanneer iemand uw enquête invult via een uitnodiging per e-mail of sms-bericht, worden de aangepaste gegevens van de geadresseerde getoond samen met hun antwoorden zodat u uw resultaten beter kunt analyseren. U kunt aangepaste gegevens ook gebruiken om uw uitnodigingen per e-mail te personaliseren, een beproefde manier om betere reactiepercentages te krijgen.

Ga naar...

 

Overzicht

Met aangepaste gegevens kunt u de voornaam, achternaam en zes aangepaste velden opslaan in Contactpersonen. Aangezien aangepaste gegevens niet specifiek zijn voor één enquête of verzamelprogramma, raden we af om regelmatig aangepaste gegevens bij te werken voor specifieke enquêtes of verzamelprogramma's.

Zo bekijkt u de aangepaste gegevens van uw contactpersoon:

 1. Meld u aan bij SurveyMonkey.
 2. Klik rechtsboven op uw gebruikersnaam.
 3. Selecteer Contactpersonen.
 4. Gebruik de schuifbalk onderaan de lijst met contactpersoon om alle contactpersoonvelden te bekijken.

Aangepaste gegevensvelden worden standaard gelabeld als Aangepast 1, Aangepast 2, etc. Klik op Instellingen om deze labels te bewerken.

 

Contactpersonen met aangepaste gegevens toevoegen en bewerken

Nieuwe contactpersonen

U kunt één of meer contactpersonen rechtstreeks toevoegen aan Contactpersonen. U kunt geadresseerden ook rechtstreeks toevoegen aan een verzamelprogramma voor uitnodiging per e-mail of sms-berichten. De geadresseerden worden automatisch toegevoegd aan Contactpersonen.

Een enkele contactpersoon toevoegen

Zo voegt u een nieuwe contactpersoon met aangepaste gegevens toe:

 1. Klik in Contactpersonen op +Contact.
 2. Selecteer Een enkele contactpersoon toevoegen.
 3. Voer de voornaam, de achternaam, het e-mailadres en telefoonnummer in (het telefoonnummer wordt alleen weergegeven als sms-berichten zijn ingeschakeld voor uw team).
 4. Schakel het vakje aan voor Aangepaste gegevens toevoegen in.
 5. Voeg maximaal 6 velden met aangepaste gegevens toe.
 6. (Optioneel): Schakel het vakje voor Aan een groep toevoegen in. Selecteer een bestaande groep of klik op Nieuwe groep, geef de groep een naam en klik op Groep toevoegen.
 7. Klik op Contactpersonen toevoegen.
Meerdere contactpersonen importeren

Zo voegt u nieuwe contactpersonen met aangepaste gegevens toe:

 1. Klik in Contactpersonen op +Contact.
 2. Selecteer Meerdere contactpersonen importeren.
 3. Selecteer een importmethode. U kunt uw bestaande contactpersonen rechtstreeks importeren vanuit Gmail, Outlook.com, Yahoo! Mail, Apple Mail, Outlook of LinkedIn. U kunt ook een CSV-bestand importeren. U kunt ook handmatig meerdere contactpersonen toevoegen door te typen of door te kopiëren en plakken in contactpersoongegevens.
 4. Maak een spreadsheet met het e-mailadres, telefoonnummer, naam en aangepaste gegevens van uw contactpersoon in een toepassing als Excel, Numbers of Google Sheets en sla deze op als een CSV-bestand. (Het telefoonnummer wordt alleen weergegeven als sms-berichten zijn ingeschakeld voor uw team).
 5. (Optioneel): Schakel het vakje voor Aan een groep toevoegen in. Selecteer een bestaande groep of klik op Nieuwe groep, geef de groep een naam en klik op Groep toevoegen.
 6. Als iemand al in uw Contactpersonen staat, gebruikt u het vervolgkeuzemenu om de contactgegevens bij te werken met de informatie uit uw import, of u negeert de importinformatie, zodat de informatie voor die contactpersoon ongewijzigd blijft.
 7. Klik op Contactpersonen toevoegen.

Bestaande contactpersonen

Als u aangepaste gegevens wilt toevoegen of bewerken voor één enkele bestaande contactpersoon, klikt u op het e-mailadres van de contactpersoon in Contactpersonen en vervolgens op Contactpersoon bewerken.

Zo werkt u meerdere contactpersonen tegelijkertijd bij:

 1. Exporteer uw contactpersonen als een CSV-bestand. Klik op . rechts van een groep onder Groepen en klik op Contactpersonen exporteren.
 2. Voeg de aangepaste gegevens toe aan het CSV-bestand. Zorg ervoor dat het CSV-bestand correct is opgemaakt.
 3. Importeer het CSV-bestand in Contactpersonen en zorg dat u contactgegevens bijwerken selecteert in het vervolgkeuzemenu.

 

Aangepaste gegevens gebruiken in uitnodigingen per e-mail

Als u uw uitnodigingen per e-mail wilt personaliseren, kunt u tags voor Aangepaste gegevens invoegen in een berichtopmaak. Deze tags zijn tijdelijke aanduidingen die automatisch worden vervangen door de aangepaste gegevens van uw contactpersoon wanneer uw bericht wordt verzonden.

Aangepaste gegevens toevoegen aan uw bericht:

 1. Maak een verzamelprogramma voor e-mailuitnodigingen.
 2. Klik op Bericht bewerken.
 3. Klik tijdens het bewerken van uw bericht op de plek waar u aangepaste gegevens wilt invoegen.
 4. Klik op de knop Aangepaste gegevens invoegen en selecteer de tag die u wilt invoegen.

Als u uw onderwerpregel wilt personaliseren, typt of kopieert en plakt u een tag voor aangepaste gegevens uit de onderstaande lijst. De tags (inclusief de haakjes) mogen niet worden bewerkt.

Als een contactpersoon geen aangepaste gegevens heeft, zien ze een lege ruimte in hun bericht op de plek van de tag.

Tags voor aangepaste gegevens

Voeg een of meer van de onderstaande tags voor aangepaste gegevens toe aan uw bericht:

[Email]
[FirstName]
[LastName]
[CustomData1]
[CustomData2]
[CustomData3]
[CustomData4]
[CustomData5]
[CustomData6]

Voorbeeldbericht met aangepaste gegevens

Dit is een voorbeeld van een bericht met tags voor aangepaste gegevens (in geel gemarkeerd):

Hallo [FirstName],

We plannen een picknick voor de afdeling [CustomData1] en we willen u graag om feedback vragen.

Stuur dit bericht niet door aangezien het aan uw e-mailadres is gekoppeld: [Email]

Hartelijk dank voor uw deelname.

- Annie

Elke geadresseerde krijgt het bericht met zijn of haar eigen aangepaste gegevens in plaats van de tags voor aangepaste gegevens. Dit is een voorbeeld van wat een geadresseerde ziet (de aangepaste gegevens zijn geel gemarkeerd):

Hallo Danny,

We plannen een picknick voor de afdeling Klantenservice en we willen graag u om feedback vragen.

Stuur dit bericht niet door aangezien het aan uw e-mailadres is gekoppeld: danny@surveymonkey.com

Hartelijk dank voor uw deelname.

- Annie

Tip! Wanneer u een testbericht verzendt, worden er aangepaste gegevens opgehaald bij een willekeurige geadresseerde in uw verzamelprogramma.

 

Aangepaste gegevens in Analyseren

Wanneer u individuele reacties of reactiegegevensexports bekijkt, ziet u de volgende aangepaste gegevens:

 • E-mailadres
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Aangepast 1

Als u alle aangepaste gegevensvelden 1-6 wilt bekijken, kunt u uw resultaten exporteren als een XLS-spreadsheet.

U kunt regels voor analyseren toepassen om enquêtegegevens weer te geven, te filteren of te vergelijken op basis van aangepaste gegevens. Op deze manier begrijpt u beter waarom mensen bepaalde antwoorden hebben gegeven.

Als u geen aangepaste gegevens ziet in uw resultaten, komt dat waarschijnlijk doordat:

 • De enquête niet is verzonden via een verzamelprogramma voor uitnodiging per e-mail of sms-berichten
 • Er aangepaste gegevens zijn toegevoegd aan Contactpersonen nadat de enquêtedeelnemer uw enquête heeft voltooid
 • Anonieme reacties is ingesteld om alle respondentinformatie uit te sluiten
Als u het verzamelprogramma voor sms-berichten gebruikt, worden de telefoonnummers niet doorgegeven aan Resultaten analyseren.

 

Met aangepaste gegevens kunt u extra informatie opslaan in Contactpersonen over de mensen die u uitnodigt om uw enquête te maken en deze opnemen in uw enquêteresultaten. U kunt met aangepaste gegevens ook berichten persoonlijk afstemmen als u Uitnodiging per e-mail gebruikt.

Ontvang antwoorden