m

Vergelijkingsregels gebruiken om kruistabellen van resultaten te maken

Kruistabellering is een statistisch hulpmiddel dat wordt gebruikt in marktonderzoek, sociale wetenschappen en vele andere vakgebieden om categoriegegevens te analyseren, waardoor u de relatie kunt vergelijken tussen twee of meer categorieën en begrijpt hoe zij onderling verband houden.

Als u kruistabellen van uw enquêteresultaten wilt maken, past u een vergelijkingsregel op een vraag in uw enquête toe en kiest u twee of meer antwoordopties die u met elkaar wilt vergelijken. Hiermee wordt de rest van uw enquêteresultaten opgesplitst per antwoordoptie in een vergelijking naast elkaar.

Als u bijvoorbeeld respondenten vraagt de regio te selecteren waar zij wonen, kunt u een vergelijkingsregel op de vraag toepassen om de resultaten voor elke regio naast elkaar te vergelijken. Hierdoor kunt u nuttige gegevens identificeren over hoe de regio mogelijk overeenkomt met verschillende houdingen en meningen over bepaalde onderwerpen.

TIP! Gedeelde enquêtes. Als uw enquête wordt gedeeld met een team, is alles wat is opgeslagen in het gedeelte Resultaten analyseren zichtbaar voor alle medewerkers wanneer zij toegang hebben tot de resultaten voor de desbetreffende enquête. Duidelijke namen maken het andere medewerkers gemakkelijk om regels en weergaven te herkennen en gebruiken in hun eigen analyse.

Een vergelijkingsregel toevoegen

Betaalde functie: U moet over een betaald plan beschikken als u meerdere regels (filteren, vergelijken of weergeven) tegelijk wilt gebruiken.

U kunt als volgt een vergelijkingsregel toevoegen:

 1. Ga naar het gedeelte Resultaten analyseren van uw enquête.
 2. Klik op VERGELIJKEN in de sectie Huidige weergave op de linkerzijbalk.
 3. Klik op Filter op vraag en antwoord, tenzij u een A/B-test hebt gebruikt in uw enquête.
 4. Gebruik het vervolgkeuzemenu om de gewenste vraag te vinden.
 5. Selecteer de antwoordopties die u wilt vergelijken. Deze antwoordopties worden gebruikt om kruistabellen te maken van uw gegevens in de rest van de enquête. Een groot aantal antwoordkeuzen kan resulteren in een grote tabel die enige tijd nodig heeft om te laden.
 6. Klik op Toepassen.

Klik op het ... rechts van de vergelijkingsregel op de linkerzijbalk om een regel te bewerken of te verwijderen.

TIP! Schakel statistisch significante verschillen in als u automatisch wilt berekenen of uw resultaten statistisch significante verschillen vertonen voor wat betreft hoe verschillende reactiegroepen uw enquête beantwoorden.

Vraagtypen

Vergelijkingsregels werken alleen voor de volgende typen gesloten vragen:

U moet gebruikmaken van een van de bovenstaande vraagtypen in uw enquêteontwerp om een vergelijkingsregel te kunnen toepassen. Bovendien worden vergelijkingsregels uitsluitend weergegeven voor de bovenstaande vraagtypen.

Als u een vergelijkingsregel toepast op een matrixvraag, is het niet mogelijk om de antwoorden daarvan te combineren of te verbergen.

Voorbeeld

U wilt bekijken of mannen tevredener zijn over uw product dan vrouwen.

 1. Voeg twee meerkeuzevragen aan uw enquête toe:
   •  Wat is uw geslacht? (Man, Vrouw)
   •  Hoe tevreden of ontevreden bent u over ons product? (Tevreden, Ontevreden)
 2. Verstuur uw enquête en verzamel reacties.
 3. Voeg een vergelijkingsregel toe aan de vraag "Wat is uw geslacht?" en selecteer zowel antwoordoptie Man als antwoordoptie Vrouw.
 4. Geef het vragenoverzicht weer voor "Hoe tevreden of ontevreden bent u over ons product?" om een vergelijking naast elkaar te zien van hoe mannen (groep 1) en vrouwen (groep 2) de vraag hebben beantwoord.
Als u kruistabellen van uw enquêteresultaten wilt maken, past u een vergelijkingsregel op een vraag in uw enquête toe en kiest u twee of meer antwoordopties die u met elkaar wilt vergelijken. Hiermee wordt de rest van uw enquêteresultaten opgesplitst per antwoordoptie in een vergelijking naast elkaar.

Ontvang antwoorden