SurveyMonkey

Een vraag insluiten in een uitnodiging per e-mail

U kunt de eerste vraag van uw enquête insluiten in uw uitnodiging per e-mail als dit een ondersteund vraagtype is. Zodra een enquêtedeelnemer een antwoordoptie kiest in de e-mail, wordt hij of zij omgeleid naar de eerste pagina van uw enquête, waar de rest van de enquête kan worden ingevuld.

Tip: als de keuzeoptie Eerste vraag insluiten niet wordt weergegeven wanneer u uw bericht opstelt, gebruikt u een vraagtype dat niet wordt ondersteund. Of uw enquête voldoet niet aan de ontwerpvereisten.

De wisselknop voor het insluiten van de eerste vraag insluiten wordt ingeschakeld boven het voorbeeld van de hoofdtekst van het bericht.

Een vraag insluiten in een e-mail:

 1. Ga naar de sectie Enquête ontwerpen van uw enquête.
 2. Voeg een ondersteund vraagtype toe aan het begin van pagina 1.
 3. Zorg ervoor dat uw enquête voldoet aan de ontwerpvereisten. Schakel geen opties in die ertoe leiden dat de vraag wordt gediskwalificeerd en de optie voor het insluiten van de eerste vraag niet wordt weergegeven.
 4. Ga naar de sectie Reacties verzamelen van uw enquête.
 5. Maak een uitnodiging per e-mail.
 6. Stel uw bericht op en zorg ervoor dat de optie Eerste vraag insluiten ingeschakeld is.
 7. (Optioneel) Pas uw bericht aan.
 8. Klik op Opslaan.

Als enquêtedeelnemers een antwoordkeuze in de e-mail kiezen, leiden we ze door naar de eerste pagina van uw enquête, waar ze de rest van de vragen kunnen beantwoorden. Hun antwoord op de eerste vraag is vooraf geselecteerd in SurveyMonkey. Als enquêtedeelnemers hun reacties willen opslaan en de logica van de enquête willen activeren, moeten ze op Volgende klikken.

Verstuurt u een testbericht om een voorbeeld weer te geven van uw enquête, dan wordt de reactie niet vooraf ingevuld in het enquêtevoorbeeld. Reacties in voorbeeldenquêtes worden namelijk niet verzameld.

Als de eerste vraag ingesloten is, heeft de e-mailuitnodiging geen knop Enquête starten. Enquêtedeelnemers moeten de ingesloten vraag beantwoorden om de enquête in een browsertabblad te openen en de resterende enquêtevragen in te vullen.

Als u een vraag wilt insluiten in een uitnodiging per e-mail, moet u een ondersteund vraagtype gebruiken als de eerste vraag op pagina 1 van uw enquête:

Als u een vraag wilt insluiten in een uitnodiging per e-mail, moet uw enquête voldoen aan deze ontwerpvereisten:

 • Gebruik een ondersteund vraagtype als de eerste vraag op pagina 1 van uw enquête. Voeg niets toe vóór de vraag, zoals een introductiepagina of tekst.
 • Gebruik geen Randomisatie van pagina's of Randomisatie van blokken op pagina 1 van uw enquête.
 • Schakel geen quotum in voor uw enquête.

De instellingen en opties die u hebt toegepast op de vraag die u wilt insluiten, kunnen ertoe leiden dat de vraag wordt gediskwalificeerd of dat de vraag er anders uitziet in de e-mail dan in uw enquêteontwerp.

 • Meerkeuzevragen
 • Sterrenwaarderingsvragen

Als u uw enquêteontwerp bijwerkt na het plannen van uw bericht en dit niet meer aan de vereisten voldoet, wordt de standaard e-mailsjabloon verzonden zonder ingesloten vraag.

E-mailprogramma's kunnen HTML-berichten verschillend weergeven. Hierdoor worden berichten met een HTML-sjabloon of aangepaste HTML soms anders weergegeven dan verwacht.