SurveyMonkey

Diagrammen en gegevenstabellen aanpassen

Voor alle enquêtevragen met een gesloten einde worden er automatisch diagrammen en gegevenstabellen gegenereerd.

Uw diagrammen en gegevenstabellen aanpassen:

  1. Ga naar de sectie Resultaten analyseren van uw enquête.
  2. Klik boven aan de vraag op Aanpassen.
  3. Selecteer een beschikbaar diagramtype. U kunt voor al uw vragen een keuze maken uit verschillende diagramtypen. Welke diagramtypen beschikbaar zijn, is afhankelijk van het vraagtype.
  4. Onderzoek de opties op de tabbladen Weergaveopties, Kleuren en Labels. Deze worden hieronder in detail uitgelegd.
  5. Schakel Toepassen op alle in om wijzigingen toe te passen op alle diagrammen en gegevenstabellen. Sommige worden mogelijk niet bijgewerkt omdat voor bepaalde vraagtypen niet alle opties beschikbaar zijn.
  6. Klik op Opslaan.

Tip: exporteer uw aangepaste diagrammen en gebruik ze in presentaties, verzend ze via e-mail of deel ze op andere plekken. Aangepaste diagrammen kunnen niet worden geëxporteerd naar een CSV- of XLS-bestand.

Met Weergaveopties kunt u de weergave van uw gegevens in een diagram of gegevenstabel optimaliseren. Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van het vraagtype en het diagramtype.

OptieBeschrijving

Diagram, Gegevens in diagram, Gegevenstabel

Gebruik de selectievakjes om het vraagdiagram, de gegevenstabel onder de vraag of de gegevenswaarden (aantal reacties of percentages) weer te geven of te verbergen in het diagram zelf.
Antwoordopties met nul reactiesVerberg alle antwoordopties die geen reacties hebben ontvangen. Meer info: Antwoordkeuzen combineren of verbergen
Statistische significantieToon statistisch significante verschillen in de gegevenstabel onder het vraagdiagram. Meer info: Statistische significantie
BasisstatistiekenToon het minimum, maximum, gemiddelde, de mediaan en de standaardafwijking voor een gesloten vraag in een aparte gegevenstabel onder het vraagdiagram. Meer info: Basisstatistieken
AsschaalBreng percentages of het absolute aantal reacties in kaart dat voor elke antwoordkeuze is verzameld.
Min. en max.Bewerk de minimale en maximale aswaarde voor het diagram. Tijdens het verzamelen van nieuwe reacties kunnen de waarden voor min. en max. veranderen. De waarde voor min. kan niet groter zijn dan de laagste waarde in het diagram en de waarde voor max. kan niet kleiner zijn dan de hoogste waarde in het diagram.
DiepteBreng het gemiddelde of gewogen gemiddelde in kaart of geef de spreiding van antwoordkeuzen weer.
DecimalenKies tussen 0, 1 of 2 decimalen achter het decimaalteken.
LabelsToon een diagramlegenda of diagramlabels voor taart- of ringdiagrammen. Diagramlabels worden weergegeven naast het diagram zelf en onder aan een diagram staat een diagramlegenda.
Rijen en kolommen omwisselenWissel de rijen en kolommen in de gegevenstabel om bij vragen van het type Rangschikking, Matrix/beoordelingsschaal en Matrix van vervolgkeuzemenu’s als Diepte is ingesteld op Distributie.

Diagramkleuren wijzigen

Betaalde functie
Meld u aan om te zien of deze functie onderdeel is van uw abonnement.

Diagramkleuren bewerken:

  1. Klik op het kleurblokje om de kleur te bewerken. U kunt een kleur selecteren of uw eigen hexcodes invoeren.
  2. Sleep de kleurblokjes in de gewenste volgorde voor het diagram. De eerste kleur in de rij komt overeen met de eerste antwoordkeuze in de gegevenstabel.

Klik op de vraagtekst boven het diagram of een antwoordkeuze in de gegevenstabel en selecteer Dit label bewerken om een label te bewerken.

  • Het bewerken van labels is niet van invloed op de vraagtekst of antwoordkeuzen in uw enquêteontwerp.
  • U kunt het oorspronkelijke label herstellen door rechts van een label in de bewerkingsmodus op Terugzetten te klikken.

Omdat er geen rijen zijn waarmee automatisch labels kunnen worden gegenereerd, wordt voor gegevenstabellen die worden gemaakt op basis van beoordelingsvragen met één rij standaard (geen label) gebruikt voor de kolomkoppen. U kunt dit wijzigen door deze labels te bewerken.