Artikel

Meerkeuzevraag

Meerkeuze is een eenvoudig, gesloten vraagtype waarmee enquêtedeelnemers een antwoord in een vooraf gedefinieerde lijst met keuzen kunnen selecteren.

Video-overzicht

Wat de respondenten te zien krijgen

Enquêtedeelnemers kunnen één optie kiezen uit een door u verstrekte lijst met antwoordkeuzen.

Als u een meerkeuzevraag maakt, kunt u het aantal keuzen beperken of een bepaald aantal keuzen vereisen. Als u deze optie gebruikt, raden we u aan om de foutmelding aan te passen, zodat mensen weten hoe ze de vraag moeten beantwoorden.

Tip: als u uw enquête verzendt via Uitnodiging per e-mail, kunt u een meerkeuzevraag insluiten in uw e-mail, zodat respondenten met slechts één klik kunnen antwoorden.

Een meerkeuzevraag maken

Een meerkeuzevraag toevoegen aan uw enquête:

  1. Ga naar de sectie Enquête ontwerpen.
  2. Kies Meerkeuzevraag in de sectie Opbouwen.
  3. Voer de tekst van de vraag en het antwoord in.
  4. (Optioneel) Stel eventuele extra opties of instellingen in.
  5. Klik op Opslaan.

Bekijk voordat u uw enquête verzendt een voorbeeld van het enquêteontwerp. Zo weet u hoe uw enquête wordt weergegeven bij de mensen die de enquête maken.

Opties en instellingen van vragen

Op het tabblad Bewerken, Opties en Logica kunt u de vraag op de volgende manieren verder aanpassen:

Meer informatie: Vragen bewerken

Analyseren en gegevens delen

Meerkeuzevragen zijn gemakkelijk te analyseren omdat ze gesloten zijn. Gebruik regels voor filteren en vergelijken als u uw resultaten nog verder wilt analyseren.

Diagrammen

Voor dit vraagtype is elk diagramtype beschikbaar, behalve het meterdiagram. Met de weergaveoptie Diepte kunt u kiezen tussen de volgende opties:

  • Gewogen gemiddelde: toont de gemiddelde waardering voor elke keuze.
  • Distributie: hierbij wordt het aantal of percentage respondenten in kaart gebracht dat elke antwoordkeuze heeft geselecteerd.

Gewogen gemiddelde

Hierbij worden gewogen gemiddelden getoond. We passen een waarde toe op elke antwoordkeuze. Deze gewichtwaarden komen overeen met de volgorde van de antwoordkeuzes in uw enquêteontwerp en kunnen niet worden gewijzigd.

Bijvoorbeeld:

  • De eerste antwoordkeuze heeft een gewicht van 1
  • De tweede antwoordkeuze heeft een gewicht van 2
  • De derde antwoordkeuze heeft een gewicht van 3

Tip: als u de gewichtwaarden wilt aanpassen, moet u in plaats daarvan een vraag van het type matrix/beoordelingsschaal gebruiken.

Gewogen gemiddelden berekenen

De gemiddelde beoordeling wordt als volgt berekend, waarbij:

w = gewicht van antwoordkeuze
x = aantal reacties voor antwoordkeuze

(x1w1 + x2w2 + x3w3 ... xnwn) / Totaal aantal reacties

Resultaten exporteren en delen

Alle exporttypen zijn beschikbaar voor meerkeuzevragen.

Als u uw resultaten wilt delen met anderen, kunt u uw exports delen of een pagina met gedeelde gegevens maken. Meer info over onze opties voor delen: enquêteresultaten delen.