m

Een vraag insluiten in een uitnodiging per e-mail

U kunt de eerste vraag van uw enquête insluiten in uw uitnodiging per e-mail als dit een ondersteund vraagtype is. Zodra een enquêtedeelnemer een antwoordoptie kiest in de e-mail, wordt hij of zij omgeleid naar de eerste pagina van uw enquête, waar de rest van de enquête kan worden ingevuld.

Tip! Als de schakeloptie Eerste vraag insluiten niet wordt weergegeven wanneer u uw bericht opstelt, gebruikt u een vraagtype dat niet wordt ondersteund. Of uw enquête voldoet niet aan de ontwerpvereisten.

Ga naar...

 

Insluiten

Een vraag insluiten in een e-mail:

 1. Ga naar de sectie Enquête ontwerpen van uw enquête.
 2. Voeg een ondersteund vraagtype toe aan het begin van pagina 1.
 3. Zorg ervoor dat uw enquête voldoet aan de ontwerpvereisten. Schakel geen opties in die ertoe leiden dat de vraag wordt gediskwalificeerd en de optie voor het insluiten van de eerste vraag niet wordt weergegeven.
 4. Ga naar het onderdeel Reacties verzamelen van uw enquête.
 5. Maak een uitnodiging per e-mail.
 6. Stel uw bericht op en zorg ervoor dat de schakeloptie Eerste vraag insluiten is ingeschakeld.
 7. (Optioneel) Klik op Bericht bewerken om uw bericht aan te passen.
 8. Klik op Opslaan.

 

Enquêtegedrag

Als enquêtedeelnemers een antwoordkeuze in de e-mail kiezen, leiden we ze door naar de eerste pagina van uw enquête, waar ze de rest van de vragen kunnen beantwoorden. Hun antwoord op de eerste vraag is vooraf geselecteerd in SurveyMonkey. Als enquêtedeelnemers hun reacties willen opslaan en de logica van de enquête willen activeren, moeten ze op Volgende klikken.

Verstuurt u een testbericht om een voorbeeld weer te geven van uw enquête, dan wordt de reactie niet vooraf ingevuld in het enquêtevoorbeeld. Reacties in voorbeeldenquêtes worden namelijk niet verzameld.

 

Ondersteunde vraagtypen

Als u een vraag wilt insluiten in een uitnodiging per e-mail, moet u een ondersteund vraagtype gebruiken als de eerste vraag op pagina 1 van uw enquête:

 

Vereisten voor enquêteontwerp

Als u een vraag wilt insluiten in een uitnodiging per e-mail, moet uw enquête voldoen aan deze ontwerpvereisten:

 • Gebruik een ondersteund vraagtype als de eerste vraag op pagina 1 van uw enquête. Voeg niets toe vóór de vraag, zoals een introductiepagina of tekst.
 • Gebruik geen Randomisatie van pagina's of Randomisatie van blokken op pagina 1 van uw enquête.

Vereisten voor instellingen en opties

De instellingen en opties die u hebt toegepast op de vraag die u wilt insluiten, kunnen ertoe leiden dat de vraag wordt gediskwalificeerd of dat de vraag er anders uitziet in de e-mail dan in uw enquêteontwerp.

Meerkeuzevragen
 • Voeg geen afbeelding of video in antwoordkeuzes in.
 • Schakel geen quotum in voor de vraag.
 • Als u de optie voor het in willekeurige volgorde weergeven, omwisselen of sorteren van antwoordkeuzes inschakelt voor de vraag, kunt u antwoordkeuzes niet in willekeurige volgorde weergeven of omwisselen. U kunt deze wel op alfabetische volgorde weergeven.
 • Schakel de optie Vraaglay-out aanpassen niet in.
 • Schakel de optie Vraagtekst A/B-test niet in.
 • We raden aan de antwoordoptie of het commentaarveld Anders niet toe te voegen voor de vraag die u wilt insluiten. De vraag wordt hierdoor anders weergegeven in de e-mail. Hoewel de antwoordoptie of het commentaarveld Anders wordt weergegeven zodra de enquête in een browser wordt geopend, zien deelnemers de extra antwoordoptie soms over het hoofd.
 • Als u de indeling van de vraag in twee kolommen, drie kolommen of horizontaal hebt gewijzigd, wordt deze in de e-mail weergegeven als één kolom.
Sterrenwaarderingsvragen
 • U kunt de sterren, hartjes of smileys gebruiken in de vraag die u wilt insluiten, maar als gevolg van e-mailclientcompatibiliteit is het niet mogelijk om duimen te gebruiken.
 • Voeg de optie Anders niet toe als een antwoordoptie voor opmerkingen.
 • Schakel de optie Vraagtekst A/B-test niet in.
 • Gebruik geen waarderingslabels voor afbeeldingen of video.
 • U kunt kiezen uit een schaal van 2 tot 10, maar vragen met een omvangrijke schaal zijn niet reactief in mobiel opzicht. Deze worden statisch in het e-mailbericht, zodat mensen moeten schuiven om de volledige schaal weer te geven.

 

Problemen oplossen

Waarom wordt het e-mailbericht anders weergegeven dan in SurveyMonkey?

Als u uw enquêteontwerp bijwerkt na het plannen van uw bericht en dit niet meer aan de vereisten voldoet, wordt de standaard e-mailsjabloon verzonden zonder ingesloten vraag.

E-mailprogramma's kunnen HTML-berichten verschillend weergeven. Hierdoor worden berichten met een HTML-sjabloon of aangepaste HTML soms anders weergegeven dan verwacht.

 

Als u een ondersteund vraagtype gebruikt als de eerste vraag in uw enquête en deze vraag aan de ontwerpvereisten voldoet, kunt u deze vraag mogelijk insluiten in een uitnodiging per e-mail. Klanten kunnen dan via één klik reageren.

Ontvang antwoorden