m

Een vraag insluiten in een uitnodiging per e-mail

Als u uw enquête begint met een ondersteund vraagtype, kunt u die insluiten in uw uitnodiging per e-mail. Zodra een respondent op een antwoordoptie klikt in de e-mail, wordt hij of zij omgeleid naar de eerste pagina van uw enquête, waar de rest van de enquête kan worden ingevuld.

TIP! Als u een ondersteund vraagtype gebruikt en uw enquête voldoet aan de ontwerpvereisten, dan wordt het selectievakje Eerste vraag insluiten weergegeven. Als dat niet het geval is, wordt de optie niet weergegeven.

Insluiten

Een vraag insluiten in een e-mailuitnodiging:

 1. Ga naar het onderdeel Enquête ontwerpen van uw enquête.
 2. Voeg een ondersteund vraagtype toe aan het begin van pagina 1.
 3. Zorg ervoor dat uw enquête voldoet aan de ontwerpvereisten. Schakel geen opties in die ertoe zouden leiden dat de vraag wordt gediskwalificeerd en de optie Ingesloten niet wordt weergegeven.
 4. Ga naar het onderdeel Reacties verzamelen van uw enquête.
 5. Maak een uitnodiging per e-mail.
 6. Stel uw bericht op en zorg ervoor dat de optie Eerste vraag insluiten is ingeschakeld.
 7. Klik op Bericht bewerken om de tekst aan te passen die voorafgaande aan de vraag in het e-mailbericht wordt weergegeven of om de berichtindeling te wijzigen.
 8. Klik op Opslaan om het bericht op te slaan en een voorbeeld van uw bericht weer te geven. U kunt door links onder in de hoek van het berichtvoorbeeld op het pictogram 'Computer' of het pictogram 'Mobiele telefoon' te klikken een desktopversie of een mobiele versie van uw e-mailbericht weergeven.
Als u de optie 'Ingesloten' wilt weergeven wanneer u uw bericht opstelt, moet u ervoor zorgen dat u (1) een ondersteund vraagtype gebruikt als de eerste vraag en (2) dat uw enquête voldoet aan de ontwerpvereisten.

Enquêtegedrag

Als respondenten op een antwoordkeuze in een e-mail klikken, leiden we ze door naar de eerste pagina van uw enquête, waar ze de rest van de vragen kunnen beantwoorden. Hun antwoord op de eerste vraag is vooraf geselecteerd in SurveyMonkey. Als ze hun reacties willen opslaan en de logica van de enquête willen activeren, moeten respondenten op 'Volgende' klikken.

Verstuurt u een testbericht om een voorbeeld weer te geven van uw enquête, dan wordt de reactie niet vooraf ingevuld in het enquêtevoorbeeld. Reacties in voorbeeldenquêtes worden namelijk niet verzameld.

Ondersteunde vraagtypen

Als u een vraag wilt insluiten in een uitnodiging per e-mail, moet u een van de volgende ondersteunde vraagtypen gebruiken als de eerste vraag op pagina 1 van uw enquête:

Vereisten voor enquêteontwerp

Als u een vraag wilt insluiten in een uitnodiging per e-mail, moet deze voldoen aan de vereisten voor enquêteontwerp voordat de optie 'Ingesloten' wordt weergegeven in Uitnodiging per e-mail:

 • U moet een ondersteund vraagtype gebruiken als de eerste vraag op pagina 1 van uw enquête. U kunt voor de vraag niets toevoegen vanuit het menu OPBOUWEN (zoals een introductiepagina of tekst).
 • U kunt de opties Randomisatie van pagina's en Randomisatie van blokken niet gebruiken op pagina 1 van de enquête.

Daarnaast kunnen de instellingen en opties die u heeft toegepast op de vraag die u wilt insluiten, ertoe leiden dat de vraag wordt gediskwalificeerd (wat inhoudt dat de optie 'Eerste vraag insluiten' niet wordt weergegeven in Uitnodiging per e-mail) of er de oorzaak van zijn dat de vraag anders wordt weergegeven in het e-mailbericht dan in uw enquêteontwerp.

Meerkeuzevragen
 • Het is niet mogelijk om een afbeelding of video in te voegen in een antwoordkeuze voor de vraag die u wilt insluiten.
 • Het is niet mogelijk om de optie Quota in te schakelen voor de vraag die u wilt insluiten.
 • Als u de optie voor in willekeurige volgorde weergeven, omwisselen of het sorteren van antwoordkeuzes inschakelt voor de vraag die u wilt insluiten, kunt u antwoordkeuzes niet in willekeurige volgorde weergeven of omwisselen, maar u kunt deze wel in alfabetische volgorde weergeven.
 • Het is niet mogelijk om de optie Vraaglay-out aanpassen in te schakelen voor de vraag die u wilt insluiten.
 • Het is niet mogelijk om de optie A/B-test voor vraagtekst in te schakelen voor de vraag die u wilt insluiten.
 • U kunt het selectievakje Voeg de antwoordoptie Andere of een commentaarveld toe niet inschakelen voor de vraag die u wilt insluiten. Als u 'Andere' als antwoordkeuze wilt toevoegen, hoeft u alleen maar op het groene plusteken te klikken om een extra antwoordkeuze aan de lijst toe te voegen. Als u meer informatie wilt, kunt u Logica voor overslaan van vragen aan deze antwoordkeuze toevoegen en respondenten een follow-upvraag van het type Enkelvoudig tekstvak sturen wanneer ze op de eerste pagina van uw enquête op Volgende klikken.
 • Als u de indeling van de vraag in 2 kolommen, 3 kolommen of horizontaal heeft gewijzigd, wordt deze in de e-mail weergegeven als 1 kolom.
Sterrenwaarderingsvragen
 • U kunt de sterren, hartjes of smileys gebruiken in de vraag die u wilt insluiten, maar als gevolg van e-mailclientcompatibiliteit is het niet mogelijk om duimen te gebruiken.
 • U kunt Andere niet toevoegen als een antwoordoptie voor opmerkingen in de vraag die u wilt insluiten.
 • Het is niet mogelijk om de optie A/B-test voor vraagtekst in te schakelen voor de vraag die u wilt insluiten.
 • Het is niet mogelijk om beoordelingslabels voor afbeeldingen of video in te voegen in een antwoordkeuze voor de vraag die u wilt insluiten.
 • U kunt kiezen uit een schaal van 2 tot 10, maar vragen met een omvangrijke schaal zijn niet reactief in mobiel opzicht. Deze worden statisch in het e-mailbericht, zodat mensen moeten schuiven om de volledige schaal weer te geven.

Waarom wordt het e-mailbericht anders weergegeven dan in SurveyMonkey?

Als u uw enquêteontwerp bijwerkt na het plannen van uw bericht en dit niet meer aan de vereisten voldoet, wordt dit verzonden met de standaardsjabloon.

E-mailprogramma's kunnen HTML-berichten verschillend weergeven. Hierdoor worden berichten met een HTML-sjabloon of aangepaste HTML soms anders weergegeven dan verwacht.

Daarnaast worden vragen mogelijk anders in het e-mailbericht weergegeven wanneer u vragen in een e-mailbericht insluit. Raadpleeg de informatie in de sectie hiervoor over vereisten voor enquêteontwerp voor het vraagtype dat u insluit.

Als u een (1) ondersteund vraagtype gebruikt als de eerste vraag in uw enquête en (1) deze vraag aan de ontwerpvereisten voldoet, kunt u deze vraag mogelijk insluiten in een uitnodiging per e-mail zodat klanten via één klik kunnen reageren.

Ontvang antwoorden