m

Diagrammen en gegevenstabellen aanpassen

Er worden automatisch diagrammen en gegevenstabellen gegenereerd voor alle enquêtevragen met een gesloten einde.

Uw diagrammen en gegevenstabellen aanpassen:

  1. Ga naar de sectie Resultaten analyseren van uw enquête.
  2. Klik boven aan de vraag op Aanpassen.
  3. Selecteer een beschikbaar diagramtype. U kunt een keuze maken uit verschillende diagramtypen voor elk van uw vragen. Welke diagramtypen beschikbaar zijn, is afhankelijk van het vraagtype.
  4. Onderzoek de opties op de tabbladen Weergaveopties, Kleuren en Labels. Deze worden hieronder in detail uitgelegd.
  5. Schakel Toepassen op alles in om wijzigingen toe te passen op alle diagrammen en gegevenstabellen. Sommige worden mogelijk niet bijgewerkt omdat sommige opties niet beschikbaar zijn voor bepaalde vraagtypen.
  6. Klik op Opslaan.
TIP! Exporteer uw aangepaste diagrammen en gebruik ze in presentaties, verzend ze via e-mail of deel ze op elke gewenste andere locatie. Aangepaste diagrammen kunnen niet worden geëxporteerd naar een CSV- of XLS-bestand.

Weergaveopties

Via Weergaveopties kunt u de weergave van uw gegevens in een diagram of gegevenstabel optimaliseren. Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van het vraagtype en het diagramtype.

OptieBeschrijving

Diagram, Gegevens in diagram, Gegevenstabel

Gebruik de selectievakjes om het vraagdiagram, de gegevenstabel die onder de vraag wordt weergegeven of de gegevenswaarden (aantal reacties of percentages) weer te geven of te verbergen in het diagram zelf.
Antwoordopties met nul reactiesVerberg alle antwoordopties die geen reacties hebben ontvangen. Meer info: Antwoordkeuzen combineren of verbergen
Statistische significantieToon statistisch significante verschillen in de gegevenstabel onder het vraagdiagram. Meer info: Statistische significantie
BasisstatistiekenToon de minimum, maximum, gemiddelde, mediaan en standaardafwijking voor een gesloten vraag in een aparte gegevenstabel onder het vraagdiagram. Meer info: Basisstatistieken
AsschaalBreng percentages of het absolute aantal reacties in kaart dat voor elke antwoordkeuze is verzameld.
Min en MaxBewerk de minimale en maximale aswaarde voor het diagram. Terwijl u nieuwe reacties verzamelt, worden de waarden voor min. en max. mogelijk aangepast. De waarde voor min. kan niet groter zijn dan de laagste waarde in het diagram en de waarde voor max. kan niet kleiner zijn dan de hoogste waarde in het diagram.
DiepteBreng het gemiddelde of gewogen gemiddelde in kaart of geef de spreiding van antwoordkeuzen weer.
DecimalenKies tussen 0, 1 of 2 decimalen achter het decimaalteken.
LabelsToon een diagramlegenda of diagramlabels voor taart- of ringdiagrammen. Diagramlabels worden weergegeven naast het diagram zelf en een diagramlegenda wordt onder aan een diagram weergegeven.
Rijen en kolommen omwisselenWissel de rijen en kolommen in de gegevenstabel om bij vragen van het type Rangschikking, Matrix/beoordelingsschaal en Matrix van vervolgkeuzemenu's als Diepte is ingesteld op Distributie.

Kleuren

BETAALDE FUNCTIE: U hebt een betaald plan nodig als u diagramkleuren wilt aanpassen.

Diagramkleuren bewerken:

  1. Klik op het kleurblokje om de kleur te bewerken.
  2. Sleep de kleurblokjes in de gewenste volgorde voor weergave in het diagram zelf. De eerste kleur in de rij komt overeen met de eerste antwoordkeuze in de gegevenstabel.

Het is op dit moment nog niet mogelijk om diagramkleuren aan te passen via hexadecimale codes.

Labels

Klik op de vraagtekst boven het diagram of een antwoordkeuze in de gegevenstabel en selecteer Dit label bewerken om een label te bewerken.

  • Het bewerken van labels is niet van invloed op de vraagtekst of antwoordkeuzen in uw enquêteontwerp.
  • U kunt het oorspronkelijke label herstellen door rechts van een label in de bewerkingsmodus op Terugzetten te klikken.
Omdat er geen rijen zijn op basis waarvan automatisch labels kunnen worden gegenereerd, wordt voor gegevenstabellen die worden gemaakt op basis van beoordelingsvragen met één rij standaard (geen label) gebruikt voor de kolomkoppen. U kunt dit wijzigen door deze labels te bewerken.
Er kunnen diagrammen, gegevenstabellen en basisstatistieken worden gegenereerd voor alle enquêtevragen met een gesloten einde. Bewerk de weergaveopties om de manier waarop uw gegevens worden weergegeven aan te passen, combineer of verberg antwoordkeuzen of bewerk diagramkleuren of -labels.

Ontvang antwoorden