m
!

Siteonderhoud voor Canada

*

Op 6 maart van 10:00 - 11:00 uur PT (18:00 - 19:00 uur UTC) voeren we siteonderhoud uit voor enkele Canadese klanten en enquêtes. U kunt tijdens dit uur worden geconfronteerd met korte onderbrekingen van onze service. Meer info

Geavanceerd vertakken

Betaalde functie: Geavanceerd vertakken is alleen beschikbaar bij sommige betaalde abonnementen. Controleer of dat bij uw abonnement het geval is.

Met Geavanceerd vertakken kunt u het gedrag van uw enquête op basis van meerdere voorwaarden aanpassen.

 • Stel voorwaarden op basis van antwoorden van respondenten, aangepaste gegevens uit Contactpersonen en Aangepaste variabelen op. Als wordt voldaan aan de criteria die u definieert in uw voorwaarden, kunt u respondenten naar een toekomstig punt in uw enquête laten verspringen, vragen weergeven of verbergen, pagina's weergeven of verbergen en het foutbericht aanpassen.
 • Voeg onvoorwaardelijke logica voor overslaan toe aan een pagina, zodat iedereen die deze pagina bereikt, naar een bepaalde pagina verderop in de enquête wordt gestuurd.

U kunt bijvoorbeeld respondenten diskwalificeren als zij een reeks vragen op een bepaalde manier hebben beantwoord. Zo kunt u respondenten dus uitfilteren die niet relevant zijn voor de doelstelling van uw enquête. Of u kunt een pagina in uw enquête weergeven of verbergen op basis van het e-mailadres van de respondent.

Tip! U kunt Geavanceerd vertakken het beste toepassen nadat de enquête in zijn geheel is ontworpen.

Video-overzicht

 

Ga naar...

Enquêtevereisten

Voordat u Geavanceerd vertakken aan uw enquête toevoegt, is het handig om te begrijpen op welke gegevens u voorwaarden kunt baseren, en welke typen verzamelprogramma's u nodig hebt om alles soepel met elkaar te laten samenwerken.

Gegevens
Beschrijving
Compatibele typen verzamelprogramma's
VragenElk vraagtype, behalve Tekst, Afbeelding, Tekst A/B-test, A/B-test met vraag en A/B-test met afbeelding. Voor vragen met meerdere rijen, kunt u de rij opgeven waarop u uw voorwaarde wilt baseren.Alle typen verzamelprogramma's
ContactgegevensDe aangepaste gegevens over uw respondenten die zijn opgeslagen in Contactpersonen. Bijvoorbeeld: E-mailadres, Voornaam, Achternaam, Aangepast 1, enz.

 

Uitnodiging per e-mail
Aangepaste variabelenDe waarden van de aangepaste variabelen in de URL naar de enquête.Webkoppeling

 

Geavanceerd vertakken toevoegen

Geavanceerd vertakken aan uw enquête toevoegen:

 1. Ga in de sectie Enquête ontwerpen naar de pagina waaraan u logica wilt toevoegen.
 2. Klik boven aan de pagina op Paginalogica.
 3. Kies Logica voor geavanceerd vertakken.
 4. Klik op + Nieuwe regel.
 5. Geef de voorwaarden en acties op voor deze regel. U kunt meer regels toevoegen nadat u deze regel hebt opgeslagen.
 6. Klik op Regel opslaan.
 7. Klik op Toepassen.
Tip! Als u meerdere regels toevoegt, neemt u de onderstaande sectie Meerdere regels gebruiken door voor meer informatie.

 

Meerdere regels gebruiken

Typen regels

Het tabblad Logica voor geavanceerd vertakken is in twee secties opgesplitst. Hierin kunt u de drie verschillende typen regels instellen.

Sectie
Regeltype
Beschrijving
Regels voor geavanceerd vertakkenRegel voor geavanceerd vertakkenEen regel samengesteld uit een voorwaarde en een actie.
Regels voor geavanceerd vertakkenRegel voor voorwaardelijk overslaanEen regel samengesteld uit een voorwaarde en een vertakkingsactie. U vindt een volledige lijst met acties in de sectie Voorwaarden en acties.
Als er geen andere regels voor overslaan van toepassing zijn, gaat u naar deze pagina...Regel voor onvoorwaardelijk overslaanEen onvoorwaardelijke regel samengesteld uit alleen een actie.
Volgorde van regels en conflicten

Als een respondent een pagina van uw enquête verzendt, worden alle regels op die pagina van boven naar beneden beoordeeld. Gebruikt u meerdere typen regels samen, dan is de volgende hiërarchie van toepassing:

Regel voor geavanceerd vertakken > Regel voor voorwaardelijk overslaan > Regel voor onvoorwaardelijk overslaan

Als twee of meer regels van hetzelfde type met elkaar conflicteren, wordt actie ondernomen op de eerste regel in de lijst en worden daaropvolgende regels die daarmee conflicteren genegeerd.

Geavanceerd vertakken gebruiken in combinatie met logica voor het overslaan van vragen
Hoewel u logica voor overslaan van vragen en geavanceerd vertakken in dezelfde enquête kunt gebruiken, raden wij aan alleen geavanceerd vertakken te gebruiken. Zo beheert u namelijk al uw logica op één plek en kunt u beter conflicten vermijden.

Als u toch geavanceerd vertakken combineert met logica voor overslaan van vragen en er is een conflict tussen de twee typen logica, dan is de volgende hiërarchie van toepassing:

Regel voor geavanceerd vertakken > Regel voor voorwaardelijk overslaan > Logica voor overslaan van vragen > Regel voor onvoorwaardelijk overslaan

Als u bijvoorbeeld een regel voor geavanceerd vertakken en logica voor overslaan van vragen op dezelfde voorwaarde hebt ingesteld, krijgt de regel voor geavanceerd vertakken voorrang.

 

Voorwaarden en acties

U kunt op basis van vragen in uw enquête of informatie over uw respondent even makkelijk regels maken als logische zinnen opstellen. Elke regel bestaat uit twee delen: een voorwaarde en een actie.

U kunt regels maken op basis van de volgende onderwerpen. Onthoud dat bepaalde onderwerpen alleen werken wanneer u de enquête met een bepaald type verzamelprogramma verzendt.

Voorwaarden

Voorwaarden bepalen op welke velden u de regel wilt baseren en hoe u wilt dat deze velden worden beoordeeld. Voorwaarden bestaan uit drie delen:

Onderdeel
Beschrijving
Voorbeeld
OnderwerpDe gegevens waarop u de regel wilt baseren.V4: Wat is uw leeftijd?
OperatorGeeft aan hoe de waarde van het onderwerp moet worden beoordeeld om de voorwaarde waar te laten zijn. U kunt verschillende operators gebruiken om de relatie te definiëren tussen het onderwerp en de waarde.is een van
WaardeDe waarde van het onderwerp waarop u de regel baseert. Dit kan de antwoordkeuze zijn die respondenten hebben geselecteerd, het reactietype met een open einde dat zij in uw enquête invullen, of de gegevens die we al van ze kennen uit Contactpersonen of Aangepaste variabelen.17 of jonger
18-20
21-29

Meerdere voorwaarden aan een regel toevoegen

U kunt meerdere voorwaarden aan een regel toevoegen en de Booleaanse operators OR of AND gebruiken om de relatie tussen de voorwaarden te definiëren.

Binnen één regel voor geavanceerd vertakken kunt u alle AND-operators gebruiken, of alle OR-operators. Het is niet mogelijk deze twee operators met elkaar te combineren.

De Booleaanse operator NOT is niet beschikbaar.

Acties

Acties definiëren wat de enquête moet doen als aan de voorwaarden wordt voldaan.

Er zijn twee typen acties: Vertakkingsacties en Overige acties. Met vertakkingsacties kunt u respondenten naar een punt verderop in de enquête laten springen als aan de voorwaarden van de regel wordt voldaan. Met Overige acties kunt u vragen en pagina's weergeven of verbergen, of vragen ongeldig maken wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Regeltype
Actie
Beschrijving
VertakkingsactieDoorgaan naar paginaDe respondent naar een pagina verderop in uw enquête laten springen.
VertakkingsactieBlok afsluitenDe respondent naar het volgende beschikbare blok laten springen, als Randomisatie van blokken is toegepast. Is er geen blok beschikbaar, dan springt de respondent naar de volgende beschikbare pagina.
VertakkingsactieEnquête beëindigenDe respondent naar de optie Eindpagina voor enquête laten springen. De reactie is gemarkeerd als Voltooid wanneer u hun individuele reacties bekijkt
VertakkingsactieRespondent diskwalificerenDe respondent naar de diskwalificatiepagina laten springen die u in de opties van het verzamelprogramma selecteert. De reactie is gemarkeerd als Gediskwalificeerd wanneer u hun individuele reacties bekijkt.
Overige actiesVraag verbergenEen vraag verbergen op een pagina verderop in de enquête. Totdat aan de voorwaarden is voldaan, worden de vragen weergegeven.
Overige actiesVraag weergevenEen vraag weergeven op een pagina verderop in de enquête. Totdat aan de voorwaarden is voldaan, worden de vragen verborgen.
Overige actiesPagina verbergenEen pagina verderop in de enquête verbergen.
Overige actiesPagina weergevenEen pagina verderop in de enquête weergeven.
Overige actiesOngeldige vraagMaak vragen op pagina's verderop of op de huidige pagina ongeldig en pas de foutmelding aan die respondenten zien wanneer ze proberen door te gaan naar de volgende pagina van de enquête.

 

Bestaande regels beheren

Een bestaande regel weergeven of bewerken:

 1. Klik op het pictogram voor geavanceerd vertakken « bovenaan de pagina om de regels te bekijken of bewerken die op die pagina zijn toegepast.
 2. Klik op de pijl omlaag rechts van een regel om de regel te kopiëren, verwijderen of verplaatsen.

U kunt regels niet naar een andere pagina in de enquête kopiëren of verplaatsen.

Tip! Regels die u opslaat, worden geconverteerd in een script. Wilt u weten wat een bestaande regel inhoudt, dan kunt u met de muisaanwijzer het script aanwijzen om te zien wat elk onderdeel betekent.

 

Regels vooraf bekijken en testen

De beste manier om Geavanceerd vertakken te testen, is afhankelijk van de onderwerpen waarop u uw regels hebt gebaseerd.

Er is op dit moment geen manier om naar regels voor geavanceerd vertakken te verwijzen naast uw enquête tijdens het testen.

Regels testen op basis van vragen

Als alle voorwaarden in uw enquête zijn gebaseerd op vragen en hun reacties, kunt u een voorbeeld van de enquête weergeven in de sectie Voorbeeld en score en de verschillende enquêtepaden testen op basis van de antwoordkeuzes die u selecteert.

Regels testen op basis van aangepaste gegevens uit de contactpersonen

Als u voorwaarden hebt die zijn gebaseerd op aangepaste gegevens uit Contactpersonen, kunt u de enquête het beste testen door een groep te maken in Contactpersonen en die groep een uitnodiging per e-mail te sturen.

Maakt u een testgroep, voeg dan e-mailadressen toe die u bij het testen kunt bereiken. Als u aangepaste gegevens aan die contactpersonen toevoegt, zorgt u ervoor dat u een testcontactpersoon hebt voor elke persoon waarop u uw regels voor geavanceerd vertakken hebt gebaseerd. Gebruikt u bijvoorbeeld het veld Aangepast 1 om de afdeling van elke contactpersoon vast te leggen en hebt u regels voor geavanceerd vertakken gebaseerd op meerdere afdelingen, maak dan een testcontactpersoon die elke afdeling vertegenwoordigt.

Bij het opstellen van uw uitnodigingsbericht voegt u tags voor aangepaste gegevens toe aan het bericht, zodat u naar de reeks aangepaste gegevens kunt verwijzen die u op het punt staat te testen wanneer u het e-mailbericht ontvangt.

Zodra u klaar bent met testen, maakt u het verzamelprogramma leeg en verwijdert u dit om de testgegevens uit uw enquête te verwijderen.

Regels testen op basis van aangepaste variabelen

Als een of meer van uw voorwaarden zijn gebaseerd op aangepaste variabelen, kunt u de enquête het beste testen door een webkoppeling te maken en de variabelen in de URL te bewerken, zodat u verschillende logicapaden kunt testen.

Sta meerdere reacties toe. Zo kunt u namelijk de enquête meerdere keren met verschillende variabelen testen.

 

Uw resultaten analyseren

Uw resultaten in de sectie Resultaten analyseren zien er hetzelfde uit als bij elke normale enquête. Als een respondent een vraag of pagina heeft overgeslagen als gevolg van een vertakkingsactie, of als een vraag voor een respondent verborgen is geweest, worden de vragen die de respondent niet heeft gezien in de sectie Resultaten analyseren gemarkeerd als overgeslagen.

U kunt het logicapad van een bepaalde respondent in uw enquête niet bekijken of exporteren.

 

Veelvoorkomende vragen

Kan ik vragen dynamisch weergeven of verbergen op dezelfde pagina?

Nee. Wij beoordelen de regels voor geavanceerd vertakken op een pagina wanneer een respondent die pagina indient. Dus u kunt alleen vragen weergeven of verbergen op pagina's verderop.

Worden mijn regels bijgewerkt als ik meer vragen of pagina's verwijder of toevoeg?

Als u pagina's, vragen of antwoordkeuzes uit uw enquête verwijdert, worden regels voor geavanceerd vertakken automatisch bijgewerkt, zodat u ze later niet handmatig hoeft bij te werken. Als een van uw regels bijvoorbeeld is gebaseerd op Vraag 1 en u voegt vervolgens een nieuwe vraag toe die de nieuwe Vraag 1 wordt, wordt de regel dynamisch bijgewerkt om naar Vraag 2 te verwijzen.

Wij raden wel aan om te wachten met het toepassen van regels voor geavanceerd vertakken tot u de enquête volledig hebt ontworpen. Het is gemakkelijker om logica toe te passen wanneer de enquête helemaal klaar is.

Zijn waarden hoofdlettergevoelig?

Ja, waarden zijn hoofdlettergevoelig.

Wat is het verschil tussen logica voor geavanceerd vertakken en logica voor overslaan van vragen?

Logica voor overslaan van vragen kan maar één actie uitvoeren op basis van één voorwaarde (het antwoord op één vraag met een gesloten einde). Met logica voor geavanceerd vertakken kunt u meerdere acties laten uitvoeren op basis van meerdere voorwaarden, waaronder voorwaarden die zijn gebaseerd op velden met een open einde.

Met geavanceerd vertakken kunt u het gedrag van uw enquête aanpassen op basis van de antwoorden van een respondent op een vraag, meerdere vragen, aangepaste variabelen of aangepaste gegevens uit de contactpersonen.

Ontvang antwoorden