m

Geavanceerd vertakken

BETAALDE FUNCTIE: Geavanceerd vertakken is alleen beschikbaar bij sommige betaalde plannen. Controleer of dat bij uw plan het geval is.

Met Geavanceerd vertakken kunt u het gedrag van uw enquête op basis van meerdere voorwaarden aanpassen.

 • Stel voorwaarden op op basis van antwoorden van respondenten, aangepaste gegevens uit Contactpersonen en Aangepaste variabelen. Als wordt voldaan aan de criteria die u definieert in uw voorwaarden, kunt u respondenten naar een toekomstig punt in uw enquête laten verspringen, vragen weergeven of verbergen, pagina's weergeven of verbergen en het foutbericht aanpassen.
 • Voeg onvoorwaardelijke logica voor overslaan toe aan een pagina, zodat iedereen die die pagina bereikt, naar een bepaalde pagina verderop in de enquête wordt gestuurd.

U kunt bijvoorbeeld respondenten diskwalificeren als zij een reeks vragen op een bepaalde manier hebben beantwoord. Zo kunt u respondenten dus uitfilteren die niet relevant zijn voor de doelstelling van uw enquête. Of u kunt een pagina in uw enquête weergeven of verbergen op basis van het e-mailadres van de respondent.

TIP! U kunt Geavanceerd vertakken het beste toepassen nadat de enquête in zijn geheel is ontworpen.

Ga naar...

Enquêtevereisten

Voordat u Geavanceerd vertakken aan uw enquête toevoegt, is het handig om te begrijpen op welke gegevens u voorwaarden kunt baseren, en welke typen verzamelprogramma's u nodig hebt om alles soepel met elkaar te laten samenwerken.

Gegevens
Beschrijving
Compatibele typen verzamelprogramma's
VragenElk vraagtype waarmee gegevens worden verzameld (met uitzondering van Tekst, Afbeelding, A/B-test en A/B-test met afbeelding). Voor vragen met meerdere rijen, kunt u de rij opgeven waarop u uw voorwaarde wilt baseren.Alle typen verzamelprogramma's
ContactgegevensDe aangepaste gegevens over uw respondenten die zijn opgeslagen in Contactpersonen. Bijvoorbeeld: E-mailadres, Voornaam, Achternaam, Aangepast 1, enz.

 

Uitnodiging per e-mail
Aangepaste variabelenDe waarden van de aangepaste variabelen in de URL naar de enquête.Webkoppeling

 

Geavanceerd vertakken toevoegen

Geavanceerd vertakken aan uw enquête toevoegen:

 1. Ga in de sectie Enquête ontwerpen naar de pagina waaraan u logica wilt toevoegen.
 2. Klik boven aan de pagina op Paginalogica.
 3. Kies Logica voor geavanceerd vertakken.
 4. Klik op + Nieuwe regel.
 5. Geef de voorwaarden en acties op voor deze regel. U kunt meer regels toevoegen nadat u deze regel hebt opgeslagen.
 6. Klik op Regel opslaan.
 7. Klik op Toepassen.
TIP! Als u meerdere regels toevoegt, neemt u de onderstaande sectie Meerdere regels gebruiken door voor meer informatie.

 

Meerdere regels gebruiken

Typen regels

Het tabblad Logica voor geavanceerd vertakken is in twee secties opgesplitst, waarin u de drie verschillende typen regels kunt instellen.

Sectie
Regeltype
Beschrijving
Regels voor Geavanceerd vertakkenRegel voor Geavanceerd vertakkenEen regel samengesteld uit een voorwaarde en een actie.
Regels voor Geavanceerd vertakkenRegel voor Voorwaardelijk overslaanEen regel samengesteld uit een voorwaarde en voornamelijk een vertakkingsactie. U vindt een volledige lijst met acties in de sectie Voorwaarden en acties.
Als er geen andere regels voor overslaan van toepassing zijn, gaat u naar deze pagina...Regel voor Onvoorwaardelijk overslaanEen onvoorwaardelijke regel samengesteld uit alleen een actie.
Volgorde van regels en conflicten

Wanneer een respondent een pagina van uw enquête verzendt, worden alle regels op die pagina van boven naar beneden beoordeeld. Als u meerdere typen regels gecombineerd gebruikt, is de volgende hiërarchie van toepassing:

Regel voor Geavanceerd vertakken > Regel voor Voorwaardelijk overslaan > Regel voor Onvoorwaardelijk overslaan

Als twee of meer regels van hetzelfde type met elkaar conflicteren, wordt actie ondernomen op de eerste regel in de lijst en worden volgende regels die daarmee conflicteren, genegeerd.

Geavanceerd vertakken gebruiken in combinatie met logica voor het overslaan van vragen
Hoewel u logica voor overslaan van vragen en Geavanceerd vertakken in dezelfde enquête kunt gebruiken, raden wij aan alleen Geavanceerd vertakken te gebruiken, zodat u al uw logica op één plaats beheert en u conflicten beter kunt vermijden.

Als u toch Geavanceerd vertakken in combinatie met Logica voor overslaan van vragen gebruikt en er een conflict ontstaat tussen de twee typen logica, is de volgende hiërarchie van toepassing:

Regel voor Geavanceerd vertakken > Regel voor Voorwaardelijk overslaan > Logica voor overslaan van vragen > Regel voor Onvoorwaardelijk overslaan

Als u bijvoorbeeld een regel voor Geavanceerd vertakken en Logica voor overslaan van vragen op dezelfde voorwaarde hebt ingesteld, krijgt de regel voor Geavanceerd vertakken voorrang.

 

Voorwaarden en acties

Regels maken is net zo gemakkelijk als het maken van logische zinnen op basis van vragen in uw enquête of informatie over uw respondent. Elke regel bestaat uit twee delen: een voorwaarde en een actie.

U kunt regels maken op basis van de volgende onderwerpen. Onthoud dat bepaalde onderwerpen alleen werken wanneer u een bepaald type verzamelprogramma gebruikt voor het verzenden van uw enquête.

Voorwaarden

Voorwaarden bepalen op welke velden u de regel wilt baseren en hoe u wilt dat deze velden worden beoordeeld. Voorwaarden bestaan uit drie delen:

Onderdeel
Beschrijving
Voorbeeld
OnderwerpDe gegevens waarop u de regel wilt baseren.V4: Wat is uw leeftijd?
OperatorZeg hoe de waarde van het onderwerp moet worden beoordeeld om de voorwaarde waar te laten zijn. U kunt verschillende operators gebruiken om de relatie te definiëren tussen het onderwerp en de waarde.is een van
WaardeDe waarde van het onderwerp waarop u de regel baseert. Dit kan de antwoordkeuze zijn die de respondent heeft geselecteerd, het responsetype met een open einde dat zij in uw enquête invullen, of de gegevens die we al van ze kennen uit Contactpersonen of Aangepaste variabelen.17 of jonger
18-20
21-29

Meerdere voorwaarden aan een regel toevoegen

U kunt meerdere voorwaarden aan een regel toevoegen en de Booleaanse operators OR of AND gebruiken om de relatie tussen de voorwaarden te definiëren.

Binnen één regel voor geavanceerd vertakken kunt u alle AND-operators gebruiken, of alle OR-operators. Het is niet mogelijk deze twee operators gecombineerd te gebruiken.

De Booleaanse operator NOT is niet beschikbaar.

Acties

Acties definiëren wat de enquête moet doen als aan de voorwaarden wordt voldaan.

Er zijn twee typen acties: Vertakkingsacties en Overige acties. Met vertakkingsacties kunt u respondenten naar een punt verderop in de enquête laten verspringen wanneer aan de voorwaarden van de regel wordt voldaan. Met Overige acties kunt u vragen en pagina's weergeven of verbergen, of vragen ongeldig maken wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Regeltype
Actie
Beschrijving
VertakkingsactieDoorgaan naar paginaDe respondent naar een pagina verderop in uw enquête laten verspringen.
VertakkingsactieBlok afsluitenDe respondent naar het volgende beschikbare blok laten verspringen, als Randomisatie van blokken is toegepast. Als er geen blok beschikbaar is, verspringt de respondent naar de volgende beschikbare pagina.
VertakkingsactieEnquête beëindigenDe respondent naar de optie Eindpagina voor enquête laten verspringen. De reactie is gemarkeerd met VOLTOOID wanneer u hun individuele reacties bekijkt
VertakkingsactieRespondent diskwalificerenDe respondent naar de diskwalificatiepagina laten verspringen die u in de opties van het verzamelprogramma selecteert. De reactie is gemarkeerd met GEDISKWALIFICEERD wanneer u hun individuele reacties bekijkt
Overige actiesVraag verbergenEen vraag verbergen op een pagina verderop in de enquête. Er worden vragen weergegeven tot aan de voorwaarden is voldaan.
Overige actiesVraag weergevenEen vraag weergeven op een pagina verderop in de enquête. Er worden vragen verborgen tot aan de voorwaarden is voldaan.
Overige actiesPagina verbergenEen pagina verderop in de enquête verbergen.
Overige actiesPagina weergevenEen pagina verderop in de enquête weergeven.
Overige actiesOngeldige vraagMaak vragen op pagina's verderop of op de huidige pagina ongeldig en pas het foutbericht aan dat respondenten zien wanneer ze proberen door te gaan naar de volgende pagina van de enquête.

 

Bestaande regels beheren

Een bestaande regel weergeven of bewerken:

 1. Klik op het pictogram voor geavanceerd vertakken « bovenaan de pagina om de regels te bekijken of bewerken die op die pagina zijn toegepast.
 2. Klik op de pijl omlaag rechts van een regel om de regel te kopiëren, verwijderen of verplaatsen.

Het is niet mogelijk regels naar een andere pagina in de enquête te kopiëren of verplaatsen.

TIP! Wanneer u een regel opslaat, wordt die geconverteerd in een script. Om te begrijpen wat een bestaande regel inhoudt, kunt u de muisaanwijzer op het script laten rusten om te zien wat elk onderdeel vertegenwoordigt.

 

Regels vooraf bekijken en testen

De beste manier om Geavanceerd vertakken te testen, is afhankelijk van de onderwerpen waarop u uw regels hebt gebaseerd.

Er is op dit moment geen manier om naar regels voor geavanceerd vertakken te verwijzen naast uw enquête wanneer u die test. Er is ook geen manier om een kaart van de logica weer te geven of exporteren die u op de gehele enquête hebt toegepast.

Regels testen op basis van vragen

Als alle voorwaarden in uw enquête zijn gebaseerd op vragen en de reacties daarop, kunt u een voorbeeld van de enquête weergeven in de sectie Enquête ontwerpen en de verschillende enquêtepaden testen op basis van welke antwoordkeuzes u selecteert.

Regels testen op basis van aangepaste gegevens uit Contactpersonen

Als u voorwaarden hebt die zijn gebaseerd op aangepaste gegevens uit Contactpersonen, is de beste manier om uw enquête te testen een groep maken in Contactpersonen en die groep een uitnodiging per e-mail te sturen.

Wanneer u een testgroep maakt, neemt u er e-mailadressen in op waartoe u voor testdoeleinden toegang hebt. Wanneer u aangepaste gegevens aan die contactpersonen toevoegt, zorgt u ervoor dat u een testcontactpersoon hebt voor elke persona waarop u uw regels voor geavanceerd vertakken hebt gebaseerd. Als u bijvoorbeeld het veld Aangepast 1 gebruikt om de afdeling van elke contactpersoon vast te leggen, en u regels voor geavanceerd vertakken hebt gebaseerd op meerdere afdelingen, zorgt u ervoor dat u een testcontactpersoon maakt die elke afdeling vertegenwoordigt.

Wanneer u uw uitnodigingsbericht samenstelt, voegt u tags voor aangepaste gegevens toe in het bericht, zodat u naar de reeks aangepaste gegevens kunt verwijzen die u op het punt staat te testen wanneer u het e-mailbericht ontvangt.

Als u klaar bent met testen, maakt u het verzamelprogramma leeg en verwijdert dit om de testgegevens uit uw enquête te verwijderen.

Regels testen op basis van aangepaste variabelen

Als een of meer van uw voorwaarden zijn gebaseerd op aangepaste variabelen, is de beste manier om uw enquête te testen een webkoppeling maken en de variabelen in de URL bewerken, zodat u verschillende logicapaden kunt testen.

Sta meerdere reacties toe, zodat u de enquête meerdere keren met verschillende variabelen kunt testen.

 

Uw resultaten analyseren

Uw resultaten in de sectie Resultaten analyseren zien er hetzelfde uit als elke normale enquête. Als een respondent een vraag of pagina heeft overgeslagen als gevolg van een vertakkingsactie, of als een vraag voor een respondent verborgen is geweest, worden de vragen die de respondent niet heeft gezien, gemarkeerd als overgeslagen in de sectie Resultaten analyseren.

Er is geen manier om het logicapad te bekijken of exporteren dat een bepaalde respondent in uw enquête heeft gevolgd.

 

Veelvoorkomende vragen

Kan ik vragen dynamisch weergeven of verbergen op dezelfde pagina?

Nee. Wij beoordelen de regels voor geavanceerd vertakken op een pagina wanneer een respondent die pagina indient, dus u kunt alleen vragen weergeven of verbergen op pagina's verder op.

Worden mijn regels bijgewerkt als ik meer vragen of pagina's verwijder of toevoeg?

Als u pagina's, vragen of antwoordkeuzes uit uw enquête verwijdert, worden regels voor geavanceerd vertakken automatisch bijgewerkt, zodat u niet hoeft terug te gaan om ze handmatig bij te werken. Als een van uw regels bijvoorbeeld is gebaseerd op Vraag 1 en u voegt vervolgens een nieuwe vraag toe die de nieuwe Vraag 1 wordt, wordt de regel dynamisch bijgewerkt om naar Vraag 2 te verwijzen.

Wij raden echter aan om te wachten met het toepassen van regels voor geavanceerd vertakken tot uw enquête volledig is ontworpen. Het is gemakkelijk om logica toe te passen wanneer de enquête helemaal klaar is.

Zijn waarden hoofdlettergevoelig?

Ja, waarden zijn hoofdlettergevoelig.

Wat is het verschil tussen Logica voor geavanceerd vertakken en Logica voor overslaan van vragen?

Logica voor overslaan van vragen kan slechts één actie uitvoeren op basis van één voorwaarde (het antwoord op één vraag met een gesloten einde) en met Logica voor geavanceerd vertakken kunt u meerdere acties laten uitvoeren op basis van meerdere voorwaarden, waaronder voorwaarden die zijn gebaseerd op velden met een open einde.

Met Geavanceerd vertakken kunt u het gedrag van uw enquête aanpassen op basis van de antwoorden van een respondent op een vraag, meerdere vragen, aangepaste variabelen of aangepaste gegevens uit Contactpersonen.

Ontvang antwoorden