SurveyMonkey

Contactpersonen wordt geïntegreerd met de verzamelprogramma's Uitnodiging per e-mail en Sms-bericht, zodat u op eenvoudige wijze enquêtes kunt sturen naar groepen contactpersonen die u maakt.

U kunt toegang krijgen tot uw Contactpersonen door u aan te melden en op uw gebruikersnaam te klikken in de rechterbovenhoek van uw account.

Een groep maken:

  1. Klik onderaan de linkerzijbalk op + Groep.
  2. Voer een naam in voor de groep en selecteer Opslaan.

Wilt u een groep bewerken, klik dan op . rechts naast een groep om de groep een andere naam te geven, te kopiëren, te exporteren of te verwijderen.

Tip: als u de contactpersonen rechtstreeks in het veld Verzenden naar van een verzamelprogramma voor sms-berichten of uitnodigingen per e-mail kopieert en plakt, kunt u ze opslaan als een nieuwe groep die automatisch wordt weergegeven in Contactpersonen.

Als u nog geen contactpersonen hebt, klikt u op + Contactpersonen bovenaan de pagina om contactpersonen toe te voegen of te importeren.

Contactpersonen toevoegen aan een groep:

  1. Vink in de groep Alle contactpersonen het vakje aan naast een of meerdere contactpersonen.
  2. Klik bovenaan de lijst op Toevoegen aan groep.
  3. Selecteer een bestaande groep uit de vervolgkeuzelijst.
  4. U kunt de contactpersonen aan meerdere groepen toevoegen door opnieuw op Toevoegen aan groep te klikken en een andere groep te selecteren.

Elke groep kan maximaal 10.000 contactpersonen bevatten. Als u een grote groep maakt, moet u onthouden dat er een dagelijkse berichtenlimiet is.

Contactpersonen verwijderen uit een groep:

  1. Klik op de groep in de linkerzijbalk.
  2. Vink het vakje aan naast de contactpersonen die u wilt verwijderen.
  3. Klik bovenaan de lijst op Verwijderen uit groep.

Als u contactpersonen uit een groep verwijdert of een groep verwijdert, blijven de contactpersonen staan in andere groepen waaraan u hen hebt toegewezen en blijven zij tevens beschikbaar onder Alle contactpersonen. Klik op het e-mailadres van een contactpersoon om de optie voor het definitief verwijderen van een contactpersoon uit alle groepen te selecteren.

Klik op de drie stippen (...) rechts naast een groep en selecteer Groep verwijderen.

Als u een groep verwijdert, worden de contactpersonen niet uit Contactpersonen verwijderd. Ze worden nog steeds weergegeven in Alle contactpersonen of andere groepen waaraan u ze hebt toegevoegd.

Als de groep wordt toegevoegd aan een Uitnodiging per e-mail met berichten die gepland zijn of als concepten zijn opgeslagen, worden de contactpersonen (soms geadresseerden genoemd) van deze berichten verwijderd.

Als u een e-mailadres toevoegt of importeert dat is uitgeschreven of geweigerd, wordt de contactpersoon toegevoegd aan een groep Uitgeschreven of Geweigerd. Deze contactpersonen worden in een gekleurd lettertype weergegeven in de lijst met contactpersonen.