SurveyMonkey

Geavanceerd overnemen van vragen en antwoorden

Geavanceerd overnemen van vragen en antwoorden

Betaalde functie
Meld u aan om te zien of deze functie onderdeel is van uw abonnement.

Alleen in het Engels: geavanceerd overnemen van vragen en antwoorden is alleen beschikbaar als de enquêtetaal is ingesteld op Engels.

Met Geavanceerd overnemen van vragen en antwoorden kunt u uw vragen afstemmen op elke respondent op basis van wie dit is en hoe hij of zij bepaalde vragen in uw enquête beantwoordt. Met deze functionaliteit kunt u tekst invoegen zoals aangepaste variabelen en aangepaste gegevens uit Contactpersonen. Ook kunt u een antwoord van een respondent op een eerdere vraag in uw enquête overnemen.

Geavanceerd overnemen van vragen en antwoorden heeft betrekking op het overnemen van vragen en antwoorden. Dit is een eenvoudigere versie van de eerste functie, waarbij u uitsluitend tekst kunt invoegen vanuit één gegevensbron, namelijk eerdere vragen in de enquête.

Geavanceerd overnemen van vragen en antwoorden gebruiken:

  1. Klik op het tekstvak waarin u tekst wilt invoegen. Hierna wordt een lijst met ondersteunde velden weergegeven.
  2. Klik op Tekst invoegen vanuit....
  3. Selecteer een gegevensbron in het menu. U kunt kiezen uit vorige vragen, contactpersonen of aangepaste variabelen.

Wanneer u tekst invoegt vanuit een van de beschikbare gegevensbronnen in uw enquête, wordt de volgende syntaxis ingevoegd in het tekstvak:

{{ expression }}

Wanneer een respondent uw enquête invult, wordt de uitvoer van de expressie vervangen door de haakjes op basis van hun unieke antwoorden, aangepaste gegevens of aangepaste variabelen die daaraan zijn gekoppeld.

Ondersteunde veldenBeperkingen
Tekst van vraagNiet van toepassing (n.v.t.)
AntwoordkeuzenU kunt geen antwoordkeuzes overnemen uit een  matrix van vragen met vervolgkeuzemenu's .
Rijlabelsn.v.t.
Kolomlabelsn.v.t.
’Andere’ tekstvaklabelsHet overnemen van vragen en antwoorden werkt mogelijk niet als u dat probeert bij een antwoordkeuze 'Andere' die is overgenomen .

U kunt verwijzen naar de volgende gegevensbronnen in de expressie voor Geavanceerd overnemen van vragen en antwoorden.

  • Sommige gegevensbronnen worden alleen ondersteund wanneer u uw enquête via specifieke typen verzamelprogramma’s naar respondenten verzendt. Meer informatie hierover vindt u verderop.
  • U kunt geen vragen overnemen op pagina 1 van een enquête, maar u kunt wel op pagina 1 aangepaste gegevens uit contactpersonen en aangepaste variabelen overnemen.
  • Als u anonieme reacties hebt ingeschakeld voor uw Verzamelprogramma voor uitnodiging per e-mail, kunt u geen aangepaste gegevens gebruiken uit Contactpersonen voor geavanceerd overnemen van vragen en antwoorden.
Bron
Description
Compatibele typen verzamelprogramma's
VraagTekst uit de volgende vraagtypen: meerkeuze, sterrenwaardering, vervolgkeuzemenu, matrix/beoordelingsschaal, Net Promoter® Score, afbeeldingskeuze (alleen bijschriften), commentaarvak, enkelvoudig tekstvak, schuifregelaar, matrix van vervolgkeuzemenu’s, meerdere tekstvakken en contactinformatieAlle typen verzamelprogramma's
Aangepaste gegevens uit ContactpersonenDe aangepaste gegevens over uw respondenten die zijn opgeslagen in Contactpersonen. Bijvoorbeeld: E-mailadres, Voornaam, Achternaam, Aangepast 1, enz.Email Invitation
Aangepaste variabelenDe waarden van de aangepaste variabelen in de URL naar de enquête.Web Link

De beste manier om Geavanceerd overnemen van vragen en antwoorden te testen voordat u uw enquête verzendt naar respondenten, is afhankelijk van de gegevensbronnen waarnaar u verwijst in uw expressies voor geavanceerd overnemen.

  • Het testen van overnemen van vragen en antwoorden op basis van vragen
  • Het testen van overnemen van vragen en antwoorden op basis van aangepaste gegevens uit Contactpersonen
  • Het testen van overnemen van vragen en antwoorden op basis van aangepaste variabelen

Elke expressie tussen dubbele accolades wordt geëvalueerd door de functie voor het geavanceerd overnemen van vragen en antwoorden wanneer een respondent uw enquête invult.

Als er geen antwoord, aangepaste gegevens of aangepaste variabele is voor het vervangen van de sjabloon, wordt de sjabloon tussen de accolades vervangen door een spatie, zodat deze sjablonen nooit worden weergeven in uw enquête.

In de sectie Resultaten analyseren wordt de sjabloon voor Geavanceerd overnemen van vragen en antwoorden tussen accolades weergegeven in de vraag- en in de antwoordtekst, net als wanneer u uw enquête ontwerpt. De uitvoerwaarden van Geavanceerd overnemen van vragen en antwoorden worden niet geregistreerd in de sectie Resultaten analyseren. Ze worden alleen geëvalueerd op de enquêtepagina wanneer een respondent de enquête invult, zodat er een aangepaste ervaring wordt geboden.

U kunt uw resultaten filteren op vraag en antwoord of op respondentmetagegevens om weer te geven hoe de respondentinformatie zich verhoudt tot de reacties op de overige vragen in de enquête.