SurveyMonkey

Met filterregels kunt u uw enquêteresultaten opsplitsen en specifieke delen van uw gegevens bekijken. U kunt bijvoorbeeld filteren op vraag en antwoord om respondenten te zien die een vraag op een bepaalde manier hebben beantwoord. Of bekijk alleen de voltooide reacties met een filter.

Denk bij het ontwerpen van uw enquête alvast na over hoe u uw resultaten wilt filteren. Als u reacties wilt kunnen filteren per groep, moet u een vraag toevoegen die dat mogelijk maakt.

Worden medewerkers bijvoorbeeld in uw enquête gevraagd hun afdeling te selecteren, dan kunt u filteren op vraag en antwoord om de resultaten van alleen de afdeling Personeelszaken te bekijken. Bent u alleen benieuwd naar de voltooide reacties van de afdeling Personeelszaken? Filter dan ook op volledigheid.

Een filterregel opstellen:

 1. Ga naar de sectie Resultaten analyseren van uw enquête.
 2. Klik in de sectie Regels van de linkerzijbalk op + Filter.
 3. Selecteer een filtertype.
 4. Kies de criteria waarop u zich wilt richten.
 5. Klik op Toepassen. Bovenaan de pagina ziet u het aantal reacties voor uw filter in verhouding tot het totale aantal enquêtereacties dat u hebt ontvangen.
Type filter
Beschrijving
Vraag en antwoordBekijk alleen respondenten die een vraag op een bepaalde manier hebben beantwoord. Selecteer voor vragen met een gesloten einde de antwoorden die u wilt toevoegen aan de gefilterde weergave. Voer voor open vragen de zinnen in die u wilt opnemen en scheid ze met een komma.
VerzamelprogrammaAls u meerdere verzamelprogramma's hebt gebruikt, toont u alleen de reacties die zijn vastgelegd via bepaalde verzamelprogramma's.
VolledigheidAlleen bepaalde reactiestatussen weergeven: Voltooid, Gedeeltelijk, Gediskwalificeerd of Over quotum.
TijdsperiodeBekijk reacties die zijn ingediend tijdens een specifiek tijdsbestek.
Metadata van respondentenFilter op andere metadata van respondenten: reactietijd, IP-adres, e-mailadres, voornaam, achternaam of aangepaste gegevens.
Aangepaste variabeleAls u aangepaste variabelen hebt gebruikt in uw enquête, kunt sorteren op een algemene variabele of unieke naam.
A/B-testAls u een A/B-test hebt gebruikt in uw enquête, toont u alleen respondenten die een specifieke variabele hebben gezien.
CodeBij enquêtes met reacties op een open vraag kunt u alle reacties filteren op tags die u hebt gemaakt.
TaalFilter op taal voor meertalige enquêtes.
StemmingFilter op de stemming van tekstreacties op open vragen: Positief, Neutraal of Negatief.
BereikAls u ervoor kiest mensen hun score te laten zien en een aangepast scorebereik instelt tijdens het maken van een quiz, kunt u met behulp van dit filter de reacties ordenen op het betreffende bereik.
ReactiekwaliteitAls u 50 of meer reacties hebt, kunt u filteren op lage reactiekwaliteit. U kunt de gemarkeerde reacties bekijken en bewaren of ze verwijderen zodat u zich kunt richten op antwoordkeuzen van hoge kwaliteit.

Eén filterregel gebruikt OF-logica. Dit betekent dat u reacties ziet waarop de criteria van minstens één filter van toepassing zijn. Als u bijvoorbeeld filtert op vraag en antwoord en beide antwoordopties A en B selecteert, neemt het filter reacties op van elke respondent die antwoordoptie A OF B koos.

Als u met uitzondering van één antwoordoptie alle antwoordopties wilt bekijken, maakt u een NIET-regel. Selecteer hiervoor alle opties in het filter behalve de optie die u wilt uitsluiten.

U kunt met meerdere filterregels uw enquêtegegevens nog verder beperken.

Als meerdere filters tegelijk worden toegepast, worden deze gecombineerd via EN-logica. Dit betekent dat alleen resultaten worden weergegeven die voldoen aan alle filterregels. Als u bijvoorbeeld een regel voor filteren op vraag en antwoord toepast en antwoordoptie B selecteert en vervolgens een tweede filterregel toepast voor reacties met de tag "Personeelszaken", worden er alleen reacties weergegeven van mensen die antwoord optie B hebben gekozen EN die een reactie met de tag "Personeelszaken" hebben.

Betaalde functie: gecombineerde filters is alleen beschikbaar voor een beperkt aantal klanten bij sommige betaalde abonnementen.

Zodra u een paar filters hebt gemaakt, kunt u twee of meer filters combineren met EN-, OF- of NIET-logica voor geavanceerd filteren.

Een gecombineerd filter maken:

 1. Ga naar de sectie Resultaten analyseren van uw enquête.
 2. Maak de filters die u wilt combineren.
 3. Klik in de sectie Regels van de linkerzijbalk op + Filter.
 4. Klik op Meerdere filters combineren.
 5. Gebruik in het venster Gecombineerde filters de vervolgkeuzemenu's om een voorwaarde en een filter te selecteren. Als u NIET-logica wilt gebruiken, selecteert u Komt niet overeen met.
 6. Klik op + Voorwaarde en gebruik de vervolgkeuzemenu's om een ander filter toe te voegen aan uw gecombineerde filter.
 7. Klik op de knop e En om te schakelen tussen EN- of OF-logica.
 8. Klik rechtsonder in de hoek op Opslaan. Uw gecombineerde filter wordt toegepast op uw resultaten en weergegeven in de sectie Regels van de linkerzijbalk.

Tip: aangepaste combinaties van filters kunnen worden opgeslagen als weergaven. Als uw enquête wordt gedeeld met een team, is alle opgeslagen informatie in het gedeelte Resultaten analyseren zichtbaar voor alle medewerkers met toegang tot deze enquête. Met duidelijke namen kunnen andere medewerkers sneller weergaven herkennen en gebruiken in hun eigen analyses.

Klik in de sectie Regels van de linkerzijbalk op het pictogram Meer (...) naast een filterregel om deze te deactiveren, bewerken, hernoemen, kopiëren of verwijderen.

Een groen selectievinkje ✅ naast een filter betekent dat de regel actief is. U kunt een regel in- of uitschakelen door op de filternaam te klikken.

U kunt uw resultaten exporteren met een toegepast filter of delen met anderen.