Artikel

Enquêtes delen met anderen

Teamfunctie: enquêtes delen is alleen beschikbaar voor een beperkt aantal klanten bij sommige teamabonnementen.

Hoe werkt delen

U kunt enquêtes delen met mensen binnen of buiten uw team als u een Enterprise-account hebt of een licentie met volledige toegang in een team. U kunt zien welk abonnement u hebt in Mijn account.

Uw type abonnement bepaalt:

Enquêtemachtigingen instellen

Als een enquête wordt gedeeld, krijgen mensen machtigingen voor elke sectie van de enquête.

De licentie van teamleden bepaalt het standaard toegangsniveau dat aan ze is toegewezen. Maar eigenaren van een enquête kunnen mogelijk op ieder moment iemands enquêtemachtigingen bewerken of het delen stoppen.

Als een enquête wordt gedeeld met mensen buiten uw team, is de hoogste toegang die zij kunnen krijgen Alleen weergeven.

Zijn mijn enquêtes privé?

Uw enquêtes zijn privé voor uw account tenzij:

  • De instellingen voor teamdeling van uw team of account zijn ingesteld zodat uw enquêtes automatisch worden gedeeld met uw team
  • U ervoor kiest ze te delen met anderen

U kunt op ieder moment controleren of uw enquêtes worden gedeeld en met wie.

Manieren om enquêtes te delen

Afhankelijk van uw abonnementstype kunnen eigenaren van een enquête en teamleden enquêtes op verschillende manieren delen. Breid de onderstaande secties uit voor meer informatie.

  • Eén enquête delen
  • Meerdere enquêtes delen
  • Enquêtes delen met uw hele team

We sturen een e-mailmelding naar iedereen met wie u een enquête deelt. Voor toegang tot de enquête kunnen ze op Enquête openen klikken om zich aan te melden of zich te registreren voor een account. Het e-mailadres van uw account moet overeenkomen met het adres waarmee de enquête is gedeeld.

Gedeelde enquêtes blijven beschikbaar in uw account totdat u ze verwijdert, de eigenaar van de enquête ze verwijdert, of totdat de eigenaar van de enquête u de toegang ontzegt of de enquête overplaatst naar iemand buiten het team.

Gedeelde enquêtes en machtigingen bekijken

U kunt alle enquêtes weergeven in Mijn enquêtes. We maken automatisch mappen voor gedeelde enquêtes, zodat u ze eenvoudig kunt vinden.

Als u gedeelde enquêtes hebt, kunt u op ¥Gedeeld door u of ¥Gedeeld met u klikken om te zien met wie de enquête nog meer is gedeeld en welke machtigingen iedere afzonderlijke persoon heeft.

Mensen buiten het team kunnen niet zien met welke anderen een enquête wordt gedeeld.

Uw gedeelde enquêtes en machtigingen beheren

Machtigingen voor delen bewerken

Als een enquête wordt gedeeld, kunnen eigenaren van een enquête mogelijk machtigingen bewerken om het toegangsniveau te wijzigen dat iemand heeft voor de afzonderlijke secties van een enquête. Ook kunnen ze het delen van de enquête volledig stoppen.

Instellingen voor teamdeling en opnieuw delen beheren

Afhankelijk van uw abonnement kunt u mogelijk aanpassen hoe mensen enquêtes delen of opnieuw delen.

Instellingen voor Advantage- en Premier-teamabonnementen

Als u deel uitmaakt van een Advantage- of Premier-teamabonnement, worden standaard alle enquêtes automatisch gedeeld met het hele team.

Primaire beheerders kunnen een teambrede instelling kiezen die bepaalt of eigenaren van een enquête hun eigen accountbrede instelling kunnen kiezen die regelt hoe hun enquêtes worden gedeeld met het team.

Deze instellingen worden toegepast als een teamlid een nieuwe enquête maakt of ¥ een enquête deelt vanaf de pagina Mijn enquêtes.

Breid een sectie uit voor informatie over het beheren van de instellingen voor team delen.

  • Instellingen voor teambreed delen instellen (voor primaire beheerders)
  • Instellingen voor teambreed delen kiezen (voor eigenaren van een enquête)

Enquêtetoegang aanvragen

Op zoek naar teamenquêtes?

U hebt mogelijk al gedeelde enquêtes in uw account nadat u lid van een team bent geworden. Vraag uw primaire beheerder en teamgenoten om enquêtes te delen, zodat u toegang hebt tot bestaande enquêtes van het team als dat niet het geval is.

Wilt u meer toegang tot een gedeelde enquête?

Leden van hetzelfde team kunnen volledige toegang aanvragen voor een specifieke sectie van de enquête die met hen wordt gedeeld.

Een hoger toegangsniveau aanvragen:

  1. Ga naar Mijn enquêtes en open de enquête waarvoor u een hoger toegangsniveau wilt aanvragen.
  2. Klik in de sectie Enquête ontwerpen, Reacties verzamelen of Resultaten analyseren op het vervolgkeuzemenu met uw huidige toegangsniveau in de rechterbovenhoek (zoals Geen toegang of Alleen weergeven). U ziet een lijst met de afzonderlijke secties van de enquête en uw huidige toegangsniveau.
  3. Klik naast de sectie waarvoor u een hoger toegangsniveau wilt aanvragen op Toegang aanvragen.

De enquête-eigenaar krijgt een e-mail over de aanvraag en kan kiezen of hij of zij uw toegangsniveaus wil wijzigen. U kunt geen specifiek toegangsniveau aanvragen. Het is aan de eigenaar van de enquête om te bepalen welk toegangsniveau hij of zij u geeft.