m

Hoe kan ik mijn enquêteresultaten onderverdelen?

Nadat u uw enquêtereacties hebt verzameld, gebruikt u regels voor het filteren, vergelijken en weergeven van resultaten om trends en patronen in uw gegevens te bekijken.

 • Filteren - Concentreer u op een specifieke subset van uw gegevens op basis van bepaalde criteria, zoals vraag en antwoord, metagegevens van respondenten of verzamelprogramma.
 • Vergelijken - Selecteer twee of meer antwoordkeuzen voor een specifieke vraag om een vergelijking naast elkaar te bekijken van hoe mensen die deze antwoordkeuzen hebben geselecteerd de rest van de enquête hebben beantwoord.
 • Weergeven - Geef alleen de resultaten weer van bepaalde vragen in de enquête.

Regels verwijderen of bewerken

U kunt als volgt op elk gewenst moment wijzigingen aanbrengen in een filter-, vergelijkings- of weergaveregel:

 1. Ga naar de sectie Resultaten analyseren van de enquête.
 2. Klik aan de linkerkant onder Huidige weergave op . rechts van de regel.
 3. Kies uit:
  • Regel toepassen: Klik hierop om de regel toe te passen.
  • Regel niet toepassen: Klik hierop om de regel niet toe te passen (niet om deze te verwijderen). Deze optie wordt niet weergegeven als de regel niet wordt toegepast (dit wordt aangegeven met een groene lijn rechts van de regel als deze is toegepast).
  • Regel bewerken: Breng wijzigingen aan in de definitie van de regel en klik op Toepassen om deze te activeren.
  • Naam regel wijzigen: Voer een nieuwe of aangepaste naam in voor uw regel en klik op Opslaan.
  • Regel kopiëren: Alleen filter- en vergelijkingsregels kunnen worden gekopieerd. Klik op Regel kopiëren en vervolgens op Naam regel wijzigen om deze een eigen naam te geven.
  • Regel verwijderen: Klik op Verwijderen om uw keuze te bevestigen. De regel wordt vervolgens verwijderd.
Nadat u uw enquêtereacties hebt verzameld, gebruikt u regels voor het filteren, vergelijken en weergeven van resultaten om trends en patronen in uw gegevens te bekijken.

Ontvang antwoorden