m

E-mailuitnodigingen bijhouden

Als u uw enquête verzendt via een uitnodiging per e-mail, kunt u op het tabblad Overzicht in het verzamelprogramma zien hoeveel personen uw uitnodiging hebben geopend, hoeveel personen hebben doorgeklikt naar de enquête of hoeveel personen uw enquête niet wilden invullen.

TIP! Voer de volgende stappen uit om uw verzamelprogramma voor uitnodiging per e-mail in te stellen voordat u uw enquête verzendt, zodat u reacties kunt bijhouden.

Ga naar...

Openings- en doorklikpercentage

Door de openings- en doorklikpercentages van uw uitnodigingen per e-mail bij te houden, weet u op welke punten respondenten hulp nodig hebben en kunt u doeltreffende opvolgingsberichten per e-mail verzenden.

Openingspercentage
Openingspercentage = aantal geopende uitnodigingen/totale aantal uitnodigingen

Uw openingspercentage is het percentage geadresseerden dat de uitnodiging in hun e-mailprogramma heeft geopend.

Met het openingspercentage weet u beter bij welke onderwerpregels of bezorgtijdstippen mensen eerder geneigd zijn de e-mailuitnodiging te openen. Uw openingspercentage verbeteren:

Geopend bestaat uit geadresseerden die de uitnodiging alleen hebben geopend EN geadresseerden die de uitnodiging hebben geopend en vervolgens hebben doorgeklikt naar de enquête. Als u het aantal personen wilt berekenen dat de e-mailuitnodiging heeft geopend, maar dat niet heeft doorgeklikt, trekt u het aantal voor Doorgeklikt af van het aantal voor Geopend.

Doorklikpercentage
Doorklikpercentage = aantal geadresseerden dat heeft doorgeklikt/totale aantal uitnodigingen

Uw doorklikpercentage is het percentage geadresseerden dat heeft doorgeklikt naar de enquête door op de knop voor het starten van de enquête te klikken (of het percentage dat op de enquêtekoppeling heeft geklikt).

Met het doorklikpercentage weet u beter welke e-mailinhoud aanzet tot actie. In dit geval wilt u geadresseerden overhalen om op de knop voor het starten van de enquête te klikken. Uw doorklikpercentage verbeteren:

 • Houd uw inhoud beknopt en eenvoudig te begrijpen.
 • Geef een meeslepende reden om de enquête in te vullen. Leg uit waar de enquête over gaat, hoeveel tijd het kost om deze in te vullen en wat u met de resultaten van plan bent.
Klik-om-te-openen-percentage
Klik-om-te-openen-percentage = aantal geadresseerden dat heeft doorgeklikt/aantal geadresseerden dat de uitnodiging heeft geopend

Klik-om-te-openen-percentage is het percentage geadresseerden dat heeft doorgeklikt naar de enquête vanuit de geopende e-mail.

De instelling Uitnodigingen bijhouden

Betaalde functie: U kunt bij Advantage-abonnementen of hogere abonnementen uw uitnodigingen bijhouden. Lees meer informatie over uw abonnement.

Op het tabblad Overzicht van het verzamelprogramma kunt u bijhouden hoeveel personen uw uitnodiging hebben geopend en hebben doorgeklikt naar uw enquête. U moet Uitnodiging bijhouden wel inschakelen. Deze functie is standaard ingeschakeld in de verzamelprogrammaopties.

De functie Uitnodiging bijhouden kent twee instellingen:

 • Aan: weergeven hoeveel mensen uw uitnodiging per e-mail hebben geopend en hebben doorgeklikt naar uw enquête
 • Uit: niet weergeven hoeveel mensen uw uitnodiging per e-mail hebben geopend en hebben doorgeklikt naar uw enquête
U kunt deze instelling niet meer bewerken nadat u uw eerste uitnodiging in het verzamelprogramma hebt gepland. Als u Uitnodiging bijhouden hebt uitgeschakeld, kunt u deze functie niet opnieuw inschakelen. Openings- en doorklikgegevens worden nog steeds verzameld via het back-end, maar u kunt deze niet zien in uw verzamelprogramma. Zie de sectie over paginacodes in ons privacybeleid voor meer informatie.

Diagram voor uitnodigingen

Betaalde functie: Percentages voor geopend, ongeopend en doorgeklikt zijn beschikbaar bij Advantage-abonnementen of hogere abonnementen. Lees meer informatie over uw abonnement.

Het diagram voor uitnodigingen houdt bij wat geadresseerden doen met uw e-mail. Dit diagram bevat nuttige gegevens, zoals hoeveel geadresseerden de e-mailuitnodiging hebben geopend en hoeveel er hebben doorgeklikt naar uw enquête.

 

Label
Beschrijving
Totaal uitnodigingenHet totale aantal e-mailuitnodigingen dat in het verzamelprogramma naar afzonderlijke e-mailadressen is verzonden. Dit is ook het totale aantal geadresseerden dat aan het verzamelprogramma is toegevoegd.
Geopend

Het minimumaantal geadresseerden dat de uitnodiging per e-mail heeft geopend in hun e-mailprogramma. Het aantal mensen dat de uitnodiging per e-mail heeft geopend ligt mogelijk hoger, want:

 • Openingsgegevens kunnen niet worden bijgehouden als geadresseerden geen afbeeldingen downloaden in hun e-mailprogramma.
 • Openingsgegevens kunnen niet worden bijgehouden als u hebt gekozen voor verzending van tekst zonder opmaak. Geadresseerden waaraan u berichten zonder opmaak verzendt, worden geteld als ongeopend, tenzij er wordt doorgeklikt. Als ze doorklikken, worden ze aangemerkt als Geopend en Doorgeklikt.
OngeopendHet maximale aantal geadresseerden dat de e-mailuitnodiging niet heeft geopend. Soms hebben meer geadresseerden de uitnodiging geopend, maar zijn ze niet geteld (zie de informatie in de rij Geopend hierboven).
OnbezorgbaarGeadresseerden bij wie de e-mailuitnodiging is geweigerd, zodat deze niet kon worden bezorgd.
DoorgekliktGeadresseerden die hebben doorgeklikt naar de enquête door op de knop voor het starten van de enquête te klikken (of die op de enquêtekoppeling hebben geklikt).
UitgeschrevenGeadresseerden die zich hebben uitgeschreven voor de ontvangst van enquêtes die via uw SurveyMonkey-account zijn verzonden.

Diagram voor reacties

Het diagram voor reacties houdt bij hoe geadresseerden reageren op uw enquête. Dit diagram bevat nuttige gegevens, zoals hoeveel personen op uw enquête hebben gereageerd, hoeveel personen uw enquête hebben ingevuld en hoeveel personen uw enquête slechts gedeeltelijk hebben ingevuld.

 

Label
Beschrijving
Totaal reactiesHet totale aantal geadresseerden dat heeft doorgeklikt EN dat op de enquête heeft gereageerd. Dit aantal bestaat uit volledig ingevulde en gedeeltelijk ingevulde enquêtes. Niet alle geadresseerden die hebben doorgeklikt, reageren op de enquête.
VolledigGeadresseerden die uw enquête hebben voltooid. Deze geadresseerden hebben op de knop Gereed geklikt aan het einde van de enquête. Dit aantal bestaat uit volledige, gediskwalificeerde en overschreden quotumreacties.
GedeeltelijkRespondenten die aan de enquête zijn begonnen. Zij hebben ten minste één antwoord ingevoerd en hebben op ten minste één enquêtepagina op Volgende geklikt. Ze hebben echter niet op Gereed geklikt op de laatste pagina van de enquête.
Niet gereageerdGeadresseerden die geen enquêtereactie hebben ingediend. Als u het aantal geadresseerden wilt berekenen dat niet heeft gereageerd, trekt u het totale aantal reacties af van het totale aantal uitnodigingen. Deze informatie wordt ook weergegeven op het tabblad Geadresseerden.
TIP! U kunt het reactiepercentage van uw enquête berekenen door het totale aantal uitnodigingen te delen door het totale aantal reacties. Over het algemeen kunt u een laag reactiepercentage verwachten als uw enquête lang is, u ingewikkelde taal gebruikt of als u uw enquête naar de verkeerde doelgroep stuurt. Lees onze tips om zoveel mogelijk reacties te ontvangen.

Veelvoorkomende vragen

Hoe kan ik afzonderlijke reacties weergeven?

U kunt via het tabblad Geadresseerden van uw verzamelprogramma voor e-mailuitnodigingen precies zien welke geadresseerden uw enquête wel en niet hebben ingevuld. Gebruik de vervolgkeuzemenu's om te filteren op:

 • Alle geadresseerden
 • Alle gereageerd
 • Voltooide reacties
 • Gedeeltelijke reacties
 • Niet gereageerd
 • Uitgeschreven
 • Onbezorgbaar

U kunt niet filteren op Geopend, Doorgeklikt of Ongeopend.

U kunt ook individuele reacties weergeven via de sectie Resultaten analyseren van uw enquête. Onder het tabblad Individuele reacties staan het e-mailadres dat en de reactiestatus die aan elke afzonderlijke reactie zijn gekoppeld.

Wat als een geadresseerde zich uitschrijft?

Geadresseerden kunnen zich altijd uitschrijven voor toekomstige uitnodigingen.

Het aantal geadresseerden dat zich heeft uitgeschreven, staat onder het diagram voor de uitnodigingen, apart van het totale aantal uitnodigingen dat u hebt verzonden. Dit is omdat:

 • Uitgeschreven geadresseerden de e-mailuitnodiging mogelijk hebben geopend of hebben doorgeklikt voordat zij zich hebben uitgeschreven.
 • Uitgeschreven geadresseerden mogelijk hebben gereageerd op uw enquête voordat ze zich hebben uitgeschreven.
 • Geadresseerden zich mogelijk al eerder hebben uitgeschreven voor uw e-mailuitnodigingen.
Voorbeeld
Status
Een geadresseerde opent de e-mailuitnodiging en klikt onmiddellijk op de koppeling voor uitschrijven.• Uitgeschreven
• Geopend
• Niet gereageerd
Een geadresseerde opent de e-mailuitnodiging, klikt op de knop voor het starten van de enquête en vult deze volledig in. De geadresseerde klikt dan op de koppeling voor uitschrijven.• Uitgeschreven
• Geopend
• Doorgeklikt
• Volledig ingevuld
Een geadresseerde klikt op de koppeling voor uitschrijven uit een eerder bericht dat u vanuit een ander verzamelprogramma hebt verzonden. Vervolgens voegt u deze geadresseerde toe aan een nieuw bericht en verzendt u dit bericht.• Uitgeschreven
• Ongeopend
• Niet gereageerd

* We sturen geen berichten naar e-mailadressen van personen die zich eerder hebben uitgeschreven. Wel nemen we deze nog steeds op als Ongeopend in uw totale aantal uitnodigingen en op het tabblad Geadresseerden als Niet gereageerd.

Wat als één geadresseerde meerdere berichten verzendt?

De diagrammen voor uitnodigingen en reacties tellen elke geadresseerde slechts één keer. Het maakt niet uit hoeveel berichten u via het verzamelprogramma naar een afzonderlijke geadresseerde verzendt, deze geadresseerde wordt in de diagrammen maar één keer geteld.

Voorbeeld
Status
U stuurt een geadresseerde een uitnodiging die deze niet opent. U stuurt dan een herinnering die wel wordt geopend.• Geopend
U stuurt een geadresseerde een uitnodiging die deze niet opent. U stuurt dan een herinnering die wel wordt geopend en waarbij de geadresseerde klikt op de knop voor het starten van de enquête.• Geopend
• Doorgeklikt
U stuurt een geadresseerde een uitnodiging die deze niet opent. U stuurt dan een andere uitnodiging die wel wordt geopend.• Geopend

 

Waarom worden Geopend of Doorgeklikt niet weergegeven in mijn diagram?

Percentages voor geopend, ongeopend en doorgeklikt zijn beschikbaar bij Advantage-abonnementen of hogere abonnementen. Lees meer informatie over uw abonnement. Hebt u de functie voor het bijhouden van uitnodigingen uitgeschakeld, dan kunt u deze weer inschakelen zodra u een bericht in het verzamelprogramma plant of verzendt. Geopend, Doorgeklikt en Ongeopend zijn mogelijk niet beschikbaar in sommige oudere verzamelprogramma's voor e-mailuitnodigingen.

Deze functie voor bijhouden is geïntroduceerd in juni 2015. Nadat deze functie aan uw SurveyMonkey-account is toegevoegd, bevat elk nieuw verzamelprogramma voor uitnodiging per e-mail dat u maakt deze bijgehouden gegevens. Het is echter niet mogelijk om deze gegevens met terugwerkende kracht in uw verzamelprogramma voor uitnodigingen per e-mail op te nemen. Toen deze berichten werden verzonden, kon u deze gegevens namelijk nog niet bijhouden.

Kan ik uitnodigingen bijhouden en de bijhorende reacties toch anoniem houden?

Zelfs als Anonieme reacties is ingeschakeld, kunt u nog steeds uitnodigingen per e-mail bijhouden. Deze informatie is gekoppeld aan de uitnodiging per e-mail, niet aan enquêteresultaten.

Als u uw enquête verzendt via e-mailuitnodigingen, kunt u bijhouden hoeveel personen uw uitnodiging hebben geopend, hoeveel personen hebben doorgeklikt naar de enquête of hoeveel personen op uw enquête hebben gereageerd.

Ontvang antwoorden