m

E-mailuitnodigingen bijhouden

Als u uw enquête verzendt via een uitnodiging per e-mail, kunt u op het tabblad Overzicht in het verzamelprogramma weergeven hoeveel personen uw uitnodiging hebben geopend, hoeveel personen hebben doorgeklikt naar de enquête of hoeveel personen uw enquête niet wilden invullen.

TIP! Voer de volgende stappen uit om uw verzamelprogramma voor uitnodiging per e-mail in te stellen voordat u uw enquête verzendt, zodat u reacties kunt bijhouden.

Ga naar...

Openings- en doorklikpercentages

Door de openings- en doorklikpercentages van uw uitnodigingen per e-mail bij te houden, kunt u in kaart brengen op welke punten respondenten hulp nodig hebben en kunt u doeltreffende opvolgingsberichten per e-mail verzenden.

Openingspercentage
Openingspercentage = aantal geopende uitnodigingen / totale aantal uitnodigingen

Openingspercentage: Geadresseerden die de e-mailuitnodiging hebben geopend in hun e-mailclient.

Het openingspercentage helpt u meten welke onderwerpregels of bezorgingstijdstippen mensen aanzetten om de e-mailuitnodiging te openen. Uw openingspercentage verbeteren:

Geopend omvat geadresseerden die de uitnodiging alleen hebben geopend EN geadresseerden die de uitnodiging hebben geopend en die vervolgens hebben doorgeklikt naar de enquête. Als u het aantal personen wilt berekenen dat de e-mailuitnodiging heeft geopend, maar dat niet heeft doorgeklikt, trekt u het aantal voor Doorgeklikt af van het aantal voor Geopend.

Doorklikpercentage
Doorklikpercentage = aantal geadresseerden dat heeft doorgeklikt gedeeld door het totale aantal uitnodigingen

Doorklikpercentage: Geadresseerden die hebben doorgeklikt naar de enquête door op de knop voor het starten van de enquête te klikken (of die op de enquêtekoppeling hebben geklikt).

Het doorklikpercentage helpt u meten welke e-mailinhoud aanzet tot actie. In dit geval betreft het geadresseerden overhalen om op de knop voor het starten van de enquête te klikken. Uw doorklikpercentage verbeteren:

 • Zorg ervoor dat uw inhoud beknopt en eenvoudig te begrijpen is.
 • Bied een meeslepende reden om de enquête in te vullen. Leg uit waar de enquête over gaat, hoeveel tijd het vergt om deze in te vullen en wat u met de resultaten zult doen.
Klik-om-te-openen-percentage
Klik-om-te-openen-percentage = aantal geadresseerden dat heeft doorgeklikt / aantal geadresseerden dat de uitnodiging heeft geopend

Klik-om-te-openen-percentage: het aantal personen dat heeft geklikt van het aantal personen dat het e-mailbericht heeft geopend.

De instelling Uitnodigingen bijhouden

BETAALDE FUNCTIE: De functie voor het bijhouden van uitnodigingen is alleen beschikbaar bij sommige betaalde plannen. Controleer of dat bij uw plan het geval is.

U kunt op het tabblad Overzicht van het verzamelprogramma bijhouden hoeveel personen uw uitnodiging hebben geopend en hebben doorgeklikt naar uw enquête. U moet er bovendien voor zorgen dat Uitnodiging bijhouden is ingeschakeld. Dit is standaard ingeschakeld in de verzamelprogramma-opties.

Uitnodiging bijhouden kent twee instellingen:

 • Aan, weergeven hoeveel mensen uw uitnodiging per e-mail hebben geopend en hebben doorgeklikt naar uw enquête.
 • Uit, niet weergeven hoeveel mensen uw uitnodiging per e-mail hebben geopend en hebben doorgeklikt naar uw enquête.
U kunt deze instelling bewerken nadat u uw eerste uitnodiging in het verzamelprogramma hebt gepland. Als u Uitnodiging bijhouden hebt uitgeschakeld, kunt u dit niet opnieuw inschakelen. Openings- en doorklikgegevens worden nog steeds verzameld via het back-end, maar u kunt deze niet weergeven in uw verzamelprogramma. Zie de sectie over paginacodes in ons privacybeleid voor meer informatie.

Diagram voor uitnodigingen

BETAALDE FUNCTIE: Percentages voor geopend, ongeopend en doorklikken zijn beschikbaar bij sommige betaalde plannen. Controleer of dat bij uw plan het geval is.

Het diagram voor uitnodigingen houdt bij van welke interactie er bij geadresseerden sprake is met betrekking tot uw e-mail. Dit diagram bevat nuttige gegevens, zoals hoeveel geadresseerden de e-mailuitnodiging hebben geopend en hoeveel er hebben doorgeklikt naar uw enquête.

 

Label
Beschrijving
Totaal uitnodigingenHet totale aantal e-mailuitnodigingen dat in het verzamelprogramma naar afzonderlijke e-mailadressen is verzonden. Dit is ook het totale aantal geadresseerden dat aan het verzamelprogramma is toegevoegd.
Geopend

Het minimumaantal geadresseerden dat de uitnodiging per e-mail heeft geopend in hun e-mailclient. Het aantal mensen dat de uitnodiging per e-mail heeft geopend, is mogelijk hoger omdat:

 • Openingsgegevens kunnen niet worden bijgehouden als geadresseerden geen afbeeldingen downloaden in hun e-mailclient.
 • Openingsgegevens kunnen niet worden bijgehouden als u hebt gekozen voor verzending in platte tekstindeling. Geadresseerden waaraan u platte tekstberichten verzendt, worden geteld als ongeopend, tenzij er wordt doorgeklikt. Als ze doorklikken, worden ze aangemerkt als Geopend en Doorgeklikt.
OngeopendHet maximale aantal geadresseerden dat de e-mailuitnodiging niet heeft geopend. Het is mogelijk dat meer geadresseerden de uitnodiging hebben geopend, maar niet zijn geteld (zie de informatie in de rij Geopend hierboven).
GeweigerdGeadresseerden bij wie de e-mailuitnodiging is geweigerd, zodat deze niet kon worden bezorgd.
DoorgekliktGeadresseerden die hebben doorgeklikt naar de enquête door op de knop voor het starten van de enquête te klikken (of die op de enquêtekoppeling hebben geklikt).
AfgewezenGeadresseerden die zich hebben uitgeschreven voor de ontvangst van enquêtes die via uw SurveyMonkey-account zijn verzonden.

Diagram voor reacties

Het diagram voor reacties houdt bij van welke interactie met uw enquête er bij geadresseerden sprake is. Dit diagram bevat nuttige gegevens, zoals hoeveel personen op uw enquête hebben gereageerd, hoeveel personen uw enquête hebben ingevuld en hoeveel personen uw enquête slechts gedeeltelijk hebben ingevuld.

 

Label
Beschrijving
Totaal reactiesHet totale aantal geadresseerden dat heeft doorgeklikt EN dat op de enquête heeft gereageerd. Dit omvat volledig ingevulde en gedeeltelijk ingevulde enquêtes. Niet alle geadresseerden die hebben doorgeklikt, reageren op de enquête.
VolledigGeadresseerden die uw enquête hebben voltooid. Deze geadresseerden hebben op de knop Gereed geklikt aan het einde van de enquête. Dit omvat volledige, gediskwalificeerde en overschreden quotumreacties.
GedeeltelijkRespondenten die aan de enquête zijn begonnen. Zij hebben ten minste één antwoord ingevoerd en hebben op ten minste één enquêtepagina op Volgende geklikt. Ze hebben echter niet op Gereed hebben geklikt op de laatste pagina van de enquête.
Niet gereageerdOntvangers die geen enquêtereactie hebben ingediend. Als u het aantal ontvangers wilt berekenen dat niet heeft gereageerd, trekt u het totale aantal reacties af van het totale aantal uitnodigingen. Deze informatie wordt ook weergegeven op het tabblad Geadresseerden.
TIP! U kunt het reactiepercentage van uw enquête berekenen door het totale aantal uitnodigingen te delen door het totale aantal reacties. Over het algemeen kunt u een laag reactiepercentage verwachten als uw enquête lang is, als uw enquêtetaal ingewikkeld is of als u uw enquête naar de verkeerde doelgroep stuurt. Lees onze tips om er zeker van te zijn dat u alles probeert om het best mogelijke reactiepercentage te verkrijgen.

Veelvoorkomende vragen

Hoe kan ik afzonderlijke reacties weergeven?

U kunt via het tabblad Ontvangers van uw verzamelprogramma voor e-mailuitnodigingen exact weergeven welke ontvangers uw enquête wel en welke ontvangers uw enquête niet hebben ingevuld. Gebruik de vervolgkeuzemenu's om te filteren op:

 • Alle geadresseerden
 • Alle gereageerd
 • Voltooide reacties
 • Gedeeltelijke reacties
 • Niet gereageerd
 • Afgewezen
 • Geweigerd

Het is niet mogelijk om te filteren op Geopend, Doorgeklikt of Ongeopend.

U kunt ook afzonderlijke reacties weergeven via het gedeelte Resultaten analyseren van uw enquête. Onder het tabblad Afzonderlijke resultaten worden het e-mailadres en de reactiestatus weergegeven die aan elke afzonderlijke reactie zijn gekoppeld.

Wat als een geadresseerde zich uitschrijft?

Geadresseerden kunnen zich op elk gewenst moment uitschrijven voor toekomstige uitnodigingen.

Het aantal geadresseerden dat zich heeft uitgeschreven, wordt onder het diagram voor de uitnodigingen weergegeven, apart van het totale aantal uitnodigingen dat u hebt verzonden. Dit is omdat:

 • Geadresseerden die zich hebben uitgeschreven, de e-mailuitnodiging mogelijk hebben geopend voordat ze zich hebben uitgeschreven.
 • Geadresseerden die zich hebben uitgeschreven, mogelijk hebben gereageerd op uw enquête voordat ze zich hebben uitgeschreven.
 • Geadresseerden zich mogelijk al eerder hebben uitgeschreven met betrekking tot het ontvangen van uw e-mailuitnodigingen.
Voorbeeld
Status
Een geadresseerde opent de e-mailuitnodiging en klikt onmiddellijk op de koppeling voor uitschrijven.• Uitgeschreven
• Geopend
• Niet gereageerd
Een geadresseerde opent de e-mailuitnodiging, klikt op de knop voor het starten van de enquête en vult deze volledig in. De geadresseerde klikt vervolgens op de koppeling voor uitschrijven.• Uitgeschreven
• Geopend
• Doorgeklikt
• Volledig ingevuld
Een geadresseerde klikt op de koppeling voor uitschrijven uit een eerder bericht dat u vanuit een ander verzamelprogramma hebt verzonden. Vervolgens voegt u deze geadresseerde toe aan een nieuw bericht en verzendt u dit bericht.• Uitgeschreven
• Ongeopend*
• Niet gereageerd

* We sturen geen berichten naar e-mailadressen van personen die zich eerder hebben uitgeschreven, maar we nemen deze nog steeds op als Ongeopend in uw totale aantal uitnodigingen, en op het tabblad Ontvangers als Niet gereageerd.

Wat als één geadresseerde meerdere berichten verzendt?

De diagrammen voor uitnodigingen en reacties tellen elke geadresseerde slechts één keer. Het maakt niet uit hoeveel berichten u via het verzamelprogramma naar een afzonderlijk ontvanger verzendt, deze ontvanger wordt in de diagrammen slechts één keer geteld.

Voorbeeld
Status
U stuurt een ontvanger een uitnodigingsbericht dat deze niet opent. U stuurt vervolgens een herinneringsbericht dat wel wordt geopend.• Geopend
U stuurt een ontvanger een uitnodigingsbericht dat deze niet opent. U stuurt vervolgens een herinneringsbericht dat wel wordt geopend en waarbij de ontvanger klikt op de knop voor het starten van de enquête.• Geopend
• Doorgeklikt
U stuurt een ontvanger een uitnodigingsbericht dat deze niet opent. U stuurt vervolgens een ander uitnodigingsbericht dat wel wordt geopend.• Geopend

 

Waarom worden Geopend of Doorgeklikt niet weergegeven in mijn diagram?

Deze functie is alleen beschikbaar bij sommige plannen. Controleer of dat bij uw plan het geval is. Als u de functie voor het bijhouden van uitnodigingen hebt uitgeschakeld, kunt u deze opnieuw inschakelen zodra u een bericht in het verzamelprogramma plant of verzendt. Geopend, Doorgeklikt en Ongeopend zijn mogelijk niet beschikbaar in sommige van uw oudere verzamelprogramma's voor e-mailuitnodigingen.

Deze functie voor bijhouden is geïntroduceerd in juni 2015. Nadat deze functie aan uw SurveyMonkey-account is toegevoegd, bevat elk nieuw verzamelprogramma voor uitnodiging per e-mail dat u maakt deze bijgehouden gegevens. Het is echter niet mogelijk om deze gegevens met terugwerkende kracht in uw verzamelprogramma voor uitnodigingen per e-mail op te nemen, aangezien bijhouden niet mogelijk was op het moment dat deze berichten werden verzonden.

Kan ik uitnodigingen bijhouden en de bijhorende reacties toch anoniem houden?

Zelfs als Anonieme reacties is ingeschakeld, kunt u nog steeds e-mailuitnodigingen bijhouden. Deze informatie is gekoppeld aan de e-mailuitnodiging, niet aan enquêteresultaten.

Als u uw enquête verzendt via e-mailuitnodigingen, kunt u bijhouden hoeveel personen uw uitnodiging hebben geopend, hoeveel personen hebben doorgeklikt naar de enquête of hoeveel personen op uw enquête hebben gereageerd.

Ontvang antwoorden