m

Typen teamlicenties, rollen en machtigingen

Teamfunctie: Dit artikel gaat in op de rollen binnen een team. Wat zijn teams? Als u een Enterprise-abonnement hebt, wijkt uw accountconfiguratie mogelijk af van wat u in dit artikel ziet.

Het type licentie en rol in een team bepalen welke machtigingen u hebt binnen uw account en hoe u kunt samenwerken met uw team.

Ga naar...

Typen licenties en rollen

De primaire beheerder nodigt mensen uit om gebruik te maken van een licentie (een account) en wijst een rol aan de licentie toe. Iemands type licentie en rol bepalen de machtigingen binnen hun account en wat ze kunnen doen in het team.

Tip! Als u een Enterprise-team hebt, hebt u mogelijk verschillende licentietypen en aanvullende rollen.

Typen licenties

Er zijn twee soorten licenties beschikbaar bij Advantage- of Premier-teamabonnementen:

 • Licenties met volledige toegang hebben volledige toegang tot enquêtes en kunnen enquêtes delen. Licenties met volledige toegang kunnen per stuk worden toegevoegd.
 • Licenties voor deelgebruikers hebben beperkte enquêtemachtigingen en richten zich op één sectie van gedeelde enquêtes, zoals alleen de sectie Analyseren. Licenties voor deelgebruikers kunnen per twee tegelijk worden toegevoegd.

Typen rollen

Het type licentie bepaalt het type rol dat iemand kan hebben in het team.

RolBeschrijving
Primaire beheerderLicentie met volledige toegang. De persoon die het team heeft gemaakt. Ze hebben volledige enquêtemachtigingen en volledige beheermachtigingen. Hiermee kunnen ze de facturering beheren voor het team en licenties beheren.
Beheerder
(alleen Enterprise)
Licentie met volledige toegang. Ze hebben volledige enquêtemachtigingen en een aantal beheermachtigingen.
Volledige gebruiker
(eerder: Gebruiker)
Licentie met volledige toegang. Ze hebben enquêtemachtigingen voor het maken, verzenden en analyseren van enquêtes, maar hebben geen beheermachtigingen.
Analist

Licentie voor deelgebruikers. Ze hebben beperkte enquêtemachtigingen. Ze hebben volledige toegang voor het analyseren van de resultaten van de enquêtes die met hen zijn gedeeld, ze kunnen het enquêteontwerp weergeven en opmerkingen plaatsen, en de verzamelprogramma's weergeven die zijn gebruikt om de enquête te verzenden.

Typen licenties en rollen weergeven

Primaire beheerders en beheerders kunnen het type licentie en rol weergeven van iedereen in het team via het tabblad Gebruikers beheren.

Ga naar het tabblad Gebruikers beheren:

 1. Klik op Mijn team in het hoofdnavigatiemenu.
 2. Klik op Gebruikers beheren.

 

Machtigingen voor licenties met volledige toegang

Dit kunnen mensen in de afzonderlijke rollen in een team doen:

 Primaire
beheerder
BeheerderVolledige gebruiker
Functies voor HIPAA-naleving inschakelen voor het team (alleen Enterprise)3åå
Factureringsgegevens voor het team bewerken en beheren3å å
De standaardinstellingen voor het hele team instellen
(alleen Enterprise)
3åå
Factureringsgegevens voor het team weergeven op de pagina Mijn account33å
De teamnaam bewerken33å
Het teamoverzicht openen33å
Licenties toevoegen33å
Accounts opnieuw toewijzen of verwijderen33å
Kopieën van enquêtes verzenden aan alle teamleden33å
Offline apparaten beheren33å
Items toevoegen aan de teambibliotheek33å
Items uit de bibliotheek voor het team openen en gebruiken333
Enquêtes delen met anderen333
Toegang tot alle betaalde functies die zijn gekoppeld aan het abonnement van het team333

 

Machtigingen voor licenties voor deelgebruikers

Licenties voor deelgebruikers richten zich op één sectie van een enquête: het enquêteontwerp, reacties verzamelen of resultaten analyseren. Teamleden moeten enquêtes delen met analisten zodat die enquêtes hebben om te analyseren.

Dit kunnen analisten met de gedeelde enquêtes van het team doen:

 Analist
Enquêtes analyseren3
Het enquêteontwerp weergeven en opmerkingen plaatsen3
Verzamelprogramma's weergeven3 *
De teambibliotheek weergevenå
Enquêtes bezittenå
Telefonische ondersteuning aanvragenå
Functies van licenties voor deelgebruikers weergeven op de pagina Abonnementen en prijzen (in plaats daarvan ziet u functies van licenties met volledige toegang)å

* In deze tabel ziet u wat een analist kan doen als hij of zij de standaard toegangsniveaus krijgt. Eigenaren van een enquête kunnen machtigingen bewerken om te voorkomen dat analisten toegang hebben tot de sectie Reacties verzamelen.

Tip! Als u een analist bent en u hebt aanvullende machtigingen nodig, neemt u contact op met uw primaire beheerder.

 

Het licentietype of de rol van iemand wijzigen

Als u iemands rol of licentietype wilt wijzigen, klikt u op een optie hieronder voor meer informatie.

Licentietype wijzigen

Het licentietype van iemand wijzigen:

 1. Klik op Mijn team in het hoofdnavigatiemenu.
 2. Selecteer Gebruikers beheren.
 3. Zoek de persoon van wie u het licentietype wilt bijwerken, klik op . en kies Gebruikersgegevens weergeven.
 4. Selecteer naast Licentietype de optie Wijzigen.
 5. Selecteer het licentietype dat u wilt toewijzen. U kunt nu zien hoeveel beschikbare licenties u hebt. Als voor het licentietype 0 beschikbaar wordt weergegeven, klikt u op Licenties toevoegen om het licentietype te kopen.
 6. Klik op Opslaan.

Er wordt een e-mailmelding verzonden naar het teamlid met zijn of haar nieuwe licentie en rol.

Aangezien licenties voor deelgebruikers geen enquête-eigenaar kunnen zijn, moet u mogelijk om een licentie met volledige toegang vragen om de bijbehorende enquêtes over te plaatsen of te verwijderen voordat het licentietype kan worden gewijzigd in een licentie voor deelgebruikers.
De primaire beheerder wijzigen

De primaire beheerder kan de accountgegevens wijzigen (naam, e-mailadres, enz.) in die van de nieuwe persoon.

De stappen voor dit proces hangen er echter vanaf of de nieuwe persoon al deel uitmaakt van het team:

Wijzigen naar iemand die nog geen deel uitmaakt van het team

De primaire beheerder wijzigen:

 1. Meld u aan bij uw Primaire beheerder-account in SurveyMonkey.
 2. Wijzig het e-mailadres voor uw account in het e-mailadres van de persoon die u wilt instellen als de nieuwe primaire beheerder.
Wijzigen naar iemand die deel uitmaakt van het team

Als u de primaire beheerder wilt wijzigen in iemand anders die al deel uitmaakt van uw team, bestaat het proces uit meerdere stappen. Een voorbeeld:

Voorbeeld

In dit voorbeeld maken Cindy en Diana deel uit van hetzelfde team. Cindy is de primaire beheerder en Diana is een volledige gebruiker. Cindy wil Diana instellen als de nieuwe primaire beheerder. Hiervoor moet het volgende gebeuren:

 • Diana plaatst al haar enquêtes over naar het Primaire beheerder-account van Cindy.
 • Cindy verwijdert het volledige gebruikersaccount van Diana uit het team.
 • Cindy wijzigt het e-mailadres van haar eigen account in het e-mailadres van Diana.
 • Diana is nu de primaire beheerder en Cindy zit niet langer in het team.

Als u de huidige primaire beheerder bent, volgt u deze stappen om de primaire beheerder te wijzigen in iemand die al deel uitmaakt van het team:

 1. Vraag allereerst de andere persoon om zich aan te melden bij zijn of haar account en zijn of haar enquêtes over te plaatsen naar het huidige account van de primaire beheerder.
 2. Meld u aan bij het primaire beheerder-account in SurveyMonkey.
 3. Klik op Mijn team in het hoofdnavigatiemenu.
 4. Klik op Gebruikers beheren.
 5. Zoek de persoon die u als nieuwe primaire beheerder wilt instellen.
 6. Verwijder het account van deze persoon uit het team.
 7. Wijzig het e-mailadres voor uw account in het e-mailadres van de nieuwe persoon. Als de oorspronkelijke primaire beheerder deel moet blijven uitmaken van het team, kan de nieuwe primaire beheerder deze persoon uitnodigen om de niet-gebruikte licentie zonder extra kosten te benutten.
Als u het e-mailadres voor uw account wijzigt naar iemand anders, verliest u de toegang tot het account, inclusief alle enquêtes en gegevens. U maakt geen deel meer uit van het team, tenzij de nieuwe primaire beheerder u uitnodigt om deel te nemen aan het team.

 

Een volledige gebruiker wijzigen in een beheerder (alleen Enterprise)

 

Alleen Enterprise: u kunt een volledige gebruiker wijzigen in een beheerder als u de primaire beheerder van een Enterprise-team bent.

Een volledige gebruiker veranderen in een beheerder:

 1. Selecteer Mijn team in het hoofdnavigatiemenu.
 2. Selecteer Gebruikers beheren.
 3. Vind de gebruiker die u wilt wijzigen naar een beheerder, klik op . en kies Gebruikersgegevens weergeven.
 4. Klik naast de rol op Wijzigen.
 5. Kies in het venster Gebruikersrol bewerken de optie Beheerder.
 6. Klik op Opslaan. De nieuwe beheerder ontvangt een kennisgeving per e-mail. Hierin staat dat hij of zij de nieuwe beheerder is.
Het type licentie en rol in een team bepalen welke machtigingen u hebt binnen uw account en hoe u kunt samenwerken met uw team.

Ontvang antwoorden