m

Teamrollen en -machtigingen

TEAMFUNCTIE: Dit artikel gaat in op de rollen binnen een team. Wat zijn teams?

Uw rol in het team bepaalt wat u kunt doen gezien vanuit een teambeheerperspectief, zoals teamfacturering en gebruikers beheren.

Ga naar...

Rollen

Als u de primaire beheerder of beheerder van het team bent, kunt u de rollen van iedereen in het team weergegeven via Gebruikers beheren op het tabblad Mijn team:

 1. Klik op uw gebruikersnaam in de rechterbovenhoek van uw account.
 2. Kies Mijn team.
 3. Klik op Gebruikers beheren.

Hierna volgen enkele basisbeschrijvingen van de afzonderlijke rollen in een team:

Rol
Beschrijving
Primaire beheerderDe persoon die het team heeft gemaakt. Deze persoon beheert de facturering voor het team en beschikt over alle machtigingen om gebruikers te beheren.
Beheerder
(alleen Enterprise-teams)
De primaire beheerder van een Enterprise-team kan andere gebruikers wijzigen in beheerders. Beheerders beschikken over nagenoeg dezelfde machtigingen als de primaire beheerder. Er zijn wel enkele beperkingen.
GebruikerAlle overige leden van het team. Gebruikers kunnen enquêtes maken en delen, maar beschikken niet over machtigingen om het team te beheren.

 

 

Machtigingen per rol

Wat mensen in de afzonderlijke rollen in een team kunnen doen.

 
Primaire
beheerder
Beheerder
Gebruiker
Functies voor HIPAA-conformiteit inschakelen voor het team
3
å
å
Factureringsgegevens voor het team bewerken en beheren
3
å
å
De standaardinstellingen van verzamelprogramma's voor het team instellen (alleen Enterprise)
3
å
å
Offline apparaten beheren
3
3
å
Factureringsgegevens voor het team weergeven op de pagina Mijn account
3
3
å
De teamnaam bewerken
3
3
å
Toegang tot de pagina Mijn team
3
3
å
Gebruikers toevoegen
3
3
å
Accounts opnieuw toewijzen of verwijderen
3
3
å
Kopieën van enquêtes verzenden aan alle teamleden
3
3
å
Items toevoegen aan de teambibliotheek
3
3
å
Items uit de bibliotheek voor het team gebruiken
3
3
3
Enquêtes delen met medewerkers
3
3
3
Toegang tot alle betaalde functies die zijn gekoppeld aan het abonnement van het team
3
3
3
Enquêtemachtigingen Als iemand lid wordt van een team, beschikt deze persoon standaard niet over machtigingen om enquêtes weer te geven in accounts van anderen. Mensen in een team kunnen enquête delen met anderen en machtigingen instellen voor de afzonderlijke secties van de enquête om de toegang te beheren.

 

De rol van iemand wijzigen

Hieronder staat hoe u de rol van iemand in een team kunt wijzigen.

De primaire beheerder wijzigen

Als een primaire beheerder een andere primaire beheerder wil kiezen voor het team, kan die zijn eigen accountgegevens bewerken en deze vervangen door de accountgegevens van de nieuwe persoon.

De stappen die de primaire beheerder hiervoor moet volgen, zijn afhankelijk van de vraag of de nieuwe primaire beheerder al lid is van het team.

De nieuwe primaire beheerder is nog geen lid van het team

De primaire beheerder wijzigen:

 1. Meld u aan bij uw Primaire beheerder-account in SurveyMonkey.
 2. Wijzig het e-mailadres voor uw account in het e-mailadres van de persoon die u wilt instellen als de nieuwe primaire beheerder.
Als u deze procedure volgt, verliest u de toegang tot het account en alle daarin opgeslagen enquêtes en gegevens. U maakt geen deel meer uit van het team, tenzij de nieuwe primaire beheerder u uitnodigt.
De nieuwe primaire beheerder is al lid van het team

Als u de primaire beheerder wilt wijzigen in iemand anders die al deel uitmaakt van uw team, bestaat het proces uit meerdere stappen. Een voorbeeld:

VOORBEELD

In dit voorbeeld maken Cindy en Diana deel uit van hetzelfde team. Cindy is de primaire beheerder en Diana is een gebruiker. Cindy wil Diana instellen als de nieuwe primaire beheerder. Hiervoor moet het volgende gebeuren:

 • Diana plaatst al haar enquêtes over naar het Primaire beheerder-account van Cindy.
 • Cindy verwijdert het gebruikersaccount van Diana uit het team.
 • Cindy wijzigt het e-mailadres van haar eigen account in het e-mailadres van Diana.

Als u de huidige primaire beheerder bent, volgt u deze stappen om de primaire beheerder te wijzigen in iemand die al deel uitmaakt van het team:

 1. Vraag eerst de andere persoon om zich aan te melden bij zijn of haar account en zijn of haar enquêtes over te plaatsen naar uw huidige Primaire beheerder-account.
 2. Meld u aan bij uw Primaire beheerder-account in SurveyMonkey.
 3. Klik rechtsboven op uw gebruikersnaam.
 4. Kies Mijn team.
 5. Klik op Gebruikers beheren.
 6. Zoek de persoon die u als nieuwe primaire beheerder wilt instellen.
 7. Verwijder het account van deze persoon uit het team.
 8. Wijzig het e-mailadres voor uw account in het e-mailadres van de nieuwe persoon.

Als de oorspronkelijke primaire beheerder deel moet blijven uitmaken van het team, kan de nieuwe primaire beheerder deze persoon uitnodigen om de niet-gebruikte licentie zonder extra kosten te benutten.

 

Een gebruiker wijzigen in een beheerder (alleen Enterprise)

U kunt een gebruiker wijzigen in een beheerder als u de primaire beheerder van een Enterprise-team bent. Andere teams hebben geen beheerdersrol.

Een gebruiker veranderen in een beheerder:

 1. Selecteer Mijn team in het bovenste navigatiemenu.
 2. Selecteer Gebruikers beheren.
 3. Zoek de gebruiker die u tot beheerder wilt maken.
 4. Klik op de pijl omlaag rechts van die gebruiker en kies Gebruikersgegevens weergeven.
 5. Klik naast de rol op Wijzigen.
 6. Kies in het venster Gebruikersrol bewerken de optie Beheerder.
 7. Klik op Opslaan. De nieuwe beheerder ontvangt een kennisgeving per e-mail. Hierin staat dat hij of zij de nieuwe beheerder is.
TIP! Lees het volgende artikel voor meer informatie over het beheren van bestaande gebruikers in het team: Gebruikers in een team beheren.

 

Uw rol in het team bepaalt wat u kunt doen gezien vanuit een teambeheerperspectief, zoals teamfacturering en gebruikers beheren.

Ontvang antwoorden