m

Vraag met matrix/beoordelingsschaal

Een matrixvraag is een vraag met een gesloten einde waarin respondenten wordt gevraagd een of meer rij-items te beoordelen aan de hand van dezelfde reeks van kolomkeuzen.

Een vraag met een beoordelingsschaal, gewoonlijk een Likert-schaal genoemd, is een variant van de matrixvraag waarbij u gewichten kunt toekennen aan elke antwoordkeuze. Beoordelingsschalen berekenen automatisch een gewogen gemiddelde voor elke antwoordkeuze in het gedeelte Resultaten analyseren.

Een vraag met matrix/beoordelingsschaal maken

TIP! Houd kolomkeuzen kort en vermijd het om te veel rijen en kolommen te maken. Grote matrices kunnen ertoe leiden dat respondenten hun antwoorden afraffelen om sneller klaar te zijn met de vraag.

U kunt dit vraagtype als volgt maken:

 1. Sleep een Matrix/beoordelingsschaal naar uw enquête vanuit het gedeelte OPBOUWEN van de zijbalk.
 2. Voer in de velden voor rijen de items in die u wilt laten beoordelen door respondenten.
 3. Voer in de velden voor kolommen de meetcriteria in die u respondenten wilt laten gebruiken voor het beoordelen van de rij-items. Kolomkeuzen moeten van toepassing zijn op elk rij-item.
 4. Configureer eventuele overige opties.
 5. Klik op Opslaan.

Maak hiervan een beoordelingsschaal met één enkele rij (rijkeuzen verwijderen)

Als deze optie wordt geselecteerd, gebeuren er drie dingen tegelijk:

 • De velden met rijen worden verwijderd. U hoeft alleen nog vraagtekst en kolomkeuzen in te voeren.
 • De optie Gewichten gebruiken wordt toegepast zodat een gewogen beoordeling kan worden berekend in het gedeelte Resultaten analyseren.
 • De optie om logica voor het overslaan van vragen toe te voegen, wordt ingeschakeld zodat respondenten naar een punt verderop in de enquête springen op basis van hun antwoordkeuze.

Meerdere reacties per computer toestaan (selectievakjes gebruiken)

Gebruik selectievakjes om respondenten toe te staan meer dan één antwoordkeuze per rij te selecteren.

Gewichten gebruiken

Ken een gewicht toe aan iedere kolom, waarbij de vraag wordt getransformeerd naar een vraag met beoordelingsschaal of Likert-schaal met meerdere rijen.

 • Een kolom N.v.t. toevoegen: Voeg een kolom met de optie "N.v.t." toe die respondenten kunnen selecteren als geen van de andere opties op hen van toepassing is. De antwoorden van respondenten die de optie N.v.t. selecteren, worden niet meegenomen bij het berekenen van het beoordelingsgemiddelde. Deze optie wordt alleen weergegeven als u gewichten gebruikt.

Geforceerde rangschikking (één respons per kolom)

Sta respondenten slechts toe één keuze per kolom te selecteren. Hiermee wordt respondenten gevraagd om de rijkeuzen met elkaar te vergelijken, op een soortgelijke wijze als bij een rangschikkingsvraag. Deze optie wordt alleen weergegeven als u slechts één reactie per rij toestaat.

Extra opties

Op de tabbladen Bewerken, Opties en Logica kunt u de vraag op de volgende manieren verder aanpassen:

Meer info: Vragen bewerken

Enquêtegedrag

Geef voordat u uw enquête verzendt, een voorbeeld en test weer voor uw enquêteontwerp om te controleren hoe uw enquête bij respondenten wordt weergegeven.

Afhankelijk van de schermgrootte van de respondent kunnen vragen met grote matrices/beoordelingsschalen met veel kolommen ertoe leiden dat respondenten naar rechts moeten schuiven om alle beschikbare keuzes in de kolommen weer te geven. Als u vragen met matrices/beoordelingsschalen kort en eenvoudig houdt, verbetert u de voltooiingspercentages. Lees in ons blog meer over de invloed van typen vragen op mobiele en niet-mobiele voltooiingspercentages: Uw enquêterespondenten tevreden houden bij mobiel gebruik

Als u vereist dat respondenten een specifiek aantal of bereik van rijen beantwoorden, zorgt u ervoor dat u het foutbericht aanpast op basis van het vereiste, zodat respondenten weten hoe zij de vraag op correcte wijze moeten beantwoorden.

Als u Geforceerde rangschikking (één respons per kolom) hebt geselecteerd, kunnen respondenten elke kolomkeuze aan maximaal één rij-item toevoegen. Als een respondent probeert dezelfde kolomkeuze te selecteren voor een andere rij, verdwijnt de vorige selectie.

Resultaten analyseren

Uw resultaten worden gepresenteerd in een tabel met de vragen of uitspraken in de eerste kolom en de antwoordkeuzen op de eerste rij.

Zie voorbeeldresultaten (alleen in het Engels) »

Gemiddelde beoordeling

Als u de optie Gewichten gebruiken of Maak hiervan een beoordelingsschaal met één enkele rij hebt ingeschakeld bij het opstellen van de vraag, wordt tevens de gemiddelde beoordeling weergegeven voor elke vraag of bewering die u door respondenten wilt laten evalueren.

Indien nodig kunt u het gewicht van elke antwoordkeuze wijzigen in het gedeelte Ontwerpen van de enquête, zelfs nadat de enquête al reacties heeft verzameld.

De gemiddelde beoordeling wordt als volgt berekend, waarbij:

w = gewicht van antwoordkeuze
x = aantal reacties voor antwoordkeuze

x1w1 + x2w2 + x3w3 ... xnwn

Totaal

Als u ervoor kiest om de kolom N.v.t. op te nemen in uw vraag van het type Beoordelingsschaal, worden eventuele reacties van het type N.v.t. niet meegenomen bij het bepalen van het gewogen gemiddelde.

Voorbeeld

In dit voorbeeld maken we gebruik van een vraag met een uit 5 punten bestaande beoordelingsschaal. De gewichten die aan elke antwoordkeuze worden toegewezen worden tussen haakjes weergegeven:

De verantwoordelijkheden worden op een gelijkmatige wijze gedeeld door uw teamleden.

Helemaal niet mee eens (1)
Niet mee eens (2)
Neutraal (3)
Mee eens (4)
Helemaal mee eens (5)

Nadat u reacties op de enquête hebt verzameld, worden de resultaten ongeveer als volgt weergegeven:

 Helemaal niet mee eensNiet mee eensNeutraalMee eensHelemaal mee eensTotaalGemiddelde beoordeling
De verantwoordelijkheden worden op een gelijkmatige wijze gedeeld door uw teamleden.20,45%
9
27,27%
12
20,45%
9
11,36%
5
20,45%
9
442,84

De gemiddelde beoordeling van 2,84 geeft aan dat de gemiddelde opvatting onder respondenten is dat de verantwoordelijkheden niet op eerlijke wijze worden gedeeld door hun teamgenoten. De gemiddelde beoordeling is als volgt berekend:

(9*1) + (12*2) + (9*3) + (5*4) + (9*5)

44

125/44 = 2,84

Diagrammen

Met de weergaveoptie Diepte kunt u kiezen tussen de volgende opties:

 • Gewogen gemiddelde: Hierbij wordt de gemiddelde beoordeling voor elke antwoordkeuze in kaart gebracht.
 • Verspreiding: Hierbij wordt het absolute aantal of percentage respondenten dat elke antwoordkeuze heeft geselecteerd, in kaart gebracht.

Welke diagramtypen beschikbaar zijn, is afhankelijk van het vraagtype en de weergaveopties die u configureert. Meer info: Aangepaste diagrammen en gegevenstabellen

Een vraag van het type Matrix is een reeks van vragen of stellingen met gemeenschappelijke antwoordkeuzen. Dit vraagtype is geordend in de vorm van een tabel of raster. Bij vragen met een beoordelingsschaal (zoals een Likert-schaal) worden gewichten toegewezen aan elke antwoordkeuze.

Ontvang antwoorden