m

Licenties in uw team beheren

Teamfunctie: Dit artikel gaat over het beheren van accounts in een team. Wat zijn teams?

Als u de primaire beheerder of beheerder van een team bent, kunt u anderen uitnodigen om lid te worden van uw team en bestaande licenties van het team beheren via de sectie Mijn team van uw account.

Ga naar...

 

Mijn team

Mijn team is de centrale plaats waarop u teaminformatie vindt. Dit item wordt weergegeven in de hoofdnavigatie.

Teamoverzicht

Primaire beheerders en beheerders kunnen op het tabblad Teamoverzicht een overzicht van het team bekijken.

Term
Beschrijving
Licentie

Een account in het team waarvoor u al hebt betaald.

Er zijn twee typen licenties: Licenties met volledige toegang en licenties voor deelgebruikers.

Gebruikte licenties
(of toegewezen licenties)

De accounts in uw team die al aan iemand zijn toegewezen. Dit zijn ook alle licenties met de status Actief, Uitgenodigd of Wacht op hertoewijzing.

Beschikbare licenties
(of ongebruikte licenties)
Het aantal uitnodigingen dat u kunt verzenden voordat kosten voor teamovergebruik in rekening worden gebracht. Met andere woorden, de licenties waarvoor u al hebt betaald, maar die nog niet door iemand worden gebruikt.
Teamgrootte
(of totale aantal licenties)
De som van de gebruikte licenties en de beschikbare licenties. Met andere woorden, het totale aantal gebruikers in het team of dat kan worden uitgenodigd als lid van het team voordat u wordt gefactureerd voor teamovergebruik omdat u meer licenties toevoegt.
TeamnaamDe naam van uw team. De primaire beheerder kan de naam altijd aanpassen.
TeambeschrijvingEen beschrijving van tot 250 tekens van uw team waarmee anderen uw team kunnen herkennen in vergelijking tot andere teams bij hetzelfde bedrijf. De primaire beheerder kan de naam altijd aanpassen.
Primaire beheerderDe persoon die het team heeft gemaakt. Deze persoon beheert licenties en de teamfacturering.
Eigendom van accountDe persoon die bepaalt wie we beschouwen als de eigenaar van het team.
Reacties
(bètafunctie van Enterprise)
Houd bij hoeveel reacties uw team tot dusverre heeft verzameld.

 

Meer licenties toevoegen

Licenties met volledige toegang en licenties voor deelgebruikers zijn momenteel maar voor enkele teams beschikbaar.

U kunt op het tabblad Gebruikers toevoegen op Licenties toevoegen klikken om het aantal extra licenties met volledige toegang en licenties voor deelgebruikers te selecteren dat u aan uw team wilt toevoegen.

Op deze pagina kunt u:

 • Een overzicht weergeven van uw huidige team
 • Rollen en machtigingen vergelijken
 • Een overzicht weergeven van teamovergebruik om extra licenties toe te voegen

Nadat u hebt betaald voor extra licenties, klikt u op uw betalingsbewijsnummer in de bevestiging en gaat u rechtstreeks naar uw factuur. Of u klikt op OK om mensen uit te nodigen om lid te worden van uw team.

 

Mensen uitnodigen om lid te worden

Manieren om mensen uit te nodigen

Op het tabblad Gebruikers toevoegen kunt u een e-mail verzenden om mensen uit te nodigen voor de beschikbare licenties.

Bij sommige Enterprise-teams wordt een optie weergegeven om een teamregistratiepagina te maken waarop mensen in de organisatie uitnodigingen aan zichzelf kunnen sturen om lid te worden.

Teams waarvoor eenmalige aanmelding is ingeschakeld, kunnen deze opties niet zien. Ze kunnen de uitnodigingslink van uw team naar anderen verzenden.

U wordt gefactureerd voor teamovergebruik voor elke verzonden en geaccepteerde uitnodiging die het aantal beschikbare licenties voor het team overschrijdt. U wordt gefactureerd op het moment dat de uitnodiging wordt verzonden. Meer info: Kosten voor het toevoegen van extra licenties (teamovergebruik)
Mensen uitnodigen via e-mail

Mensen via e-mail uitnodigen voor uw team:

 1. Ga naar Mijn team.
 2. Klik op Gebruikers toevoegen.
 3. Selecteer de optie hieronder die beschrijft wat u op uw scherm ziet:
Mensen uitnodigen

 

Licenties met volledige toegang en licenties voor deelgebruikers zijn momenteel maar voor enkele teams beschikbaar.

Mensen via e-mail uitnodigen voor uw team:

 1. Klik op Mensen uitnodigen.
 2. Voer met komma's gescheiden e-mailadressen in.
 3. Klik op Volgende. Dubbele e-mailadressen worden voor u verwijderd. Dit geldt ook voor e-mailadressen met uitnodigingen die in behandeling zijn.
 4. Controleer het aantal licenties en licentietypen dat u uitnodigt. Als u meer mensen uitnodigt dan het beschikbare aantal licenties voor een licentietype, worden er kosten voor overgebruik in rekening gebracht wanneer u de uitnodigingen verzendt.
 5. Klik op Uitnodigingen verzenden.

U kunt de e-mail niet aanpassen.

Een uitnodiging per e-mail verzenden

Mensen via e-mail uitnodigen voor uw team:

 1. Ga naar Mijn team.
 2. Klik op Gebruikers toevoegen.
 3. Kies Een uitnodiging per e-mail verzenden.
 4. Voer de e-mailadressen in van de personen die u wilt uitnodigen. Voer meerdere adressen in die worden gescheiden door komma's, of plaats elk e-mailadres op een aparte regel.
 5. Pas de e-mail aan.
 6. Klik op Uitnodigingen verzenden.

Er worden kosten voor een extra account in rekening gebracht voor elke uitnodiging die u verzendt die het beschikbare aantal licenties in het team overschrijdt. Het bedrag wordt prorata in rekening gebracht op basis van de dag waarop u ze uitnodigt en op basis van de resterende duur van het teamabonnement.

Als uw volgende verlengingsdatum bijvoorbeeld over zes maanden is, bedragen de kosten ongeveer de helft van wat wordt weergegeven. Nadat u de mensen hebt uitgenodigd, sturen we u een factuur voor teamovergebruik met het exacte bedrag.

Een pagina voor teamregistratie maken (alleen Enterprise)

 

U kunt een registratiepagina activeren en de URL delen met anderen, zodat ze op eigen houtje lid kunnen worden van uw team. Iedereen met de koppeling kan zijn of haar e-mailadres invoeren en zichzelf een uitnodiging sturen.

Een registratiepagina maken:

 1. Ga naar Mijn team.
 2. Klik op Gebruikers toevoegen.
 3. Kies Een registratiepagina instellen.
 4. Voer in het veld voor het maximale aantal registraties een limiet in voor het aantal personen dat zich kan registreren.
 5. Klik op Opslaan en activeren.
 6. Kopieer de koppeling en deel deze.

Waarom kan ik niet meer mensen uitnodigen?

Als u geen uitnodiging kunt verzenden of gebruikers zichzelf niet kunnen uitnodigen vanaf de teamregistratiepagina, is er waarschijnlijk een openstaande factuur die u moet betalen. Nadat u alle openstaande facturen hebt betaald, kunt u meer mensen uitnodigen. Facturen vindt u in uw transactiegeschiedenis.

Kunnen teamleden bestaande enquêtes bekijken?

Bestaande enquêtes zijn privé voor de persoon die deze maakt, tenzij deze persoon de enquête deelt met anderen in het team. Mogelijk bepalen de instellingen voor het delen met teams of nieuwe enquêtes automatisch worden gedeeld binnen het team.

Primaire beheerders kunnen niet zien welke enquêtes zijn opgenomen in accounts van afzonderlijke teamleden. Maar ze kunnen regelen hoe enquêtes worden gedeeld binnen het team.

 

Uitnodigingen beheren die in behandeling zijn

Uitnodigingen per e-mail

U kunt per e-mail verzonden teamuitnodigingen beheren op het tabblad Gebruikers beheren van Mijn team.

Als iemand een uitnodiging in behandeling heeft, maar u deze persoon uitnodigt voor een ander licentietype, annuleert de meest recente uitnodiging de uitnodiging in behandeling.

Een uitnodiging opnieuw verzenden

U kunt een uitnodiging opnieuw versturen aan iedereen met de status Uitgenodigd of Uitnodiging verlopen. Er worden geen kosten voor teamovergebruik in rekening gebracht als u een uitnodiging opnieuw verzendt.

Een uitnodiging opnieuw verzenden:

 1. Ga naar Mijn team.
 2. Klik op Gebruikers beheren.
 3. Zoek de persoon naar wie u een nieuwe uitnodiging wilt verzenden.
 4. Klik op . rechts van die persoon en klik op Uitnodiging opnieuw verzenden.
 5. Kies uit de volgende opties:
  • Uitnodiging opnieuw verzenden: Hiermee stuurt u een nieuwe e-mailuitnodiging om de persoon te vragen lid te worden van uw team.
  • Uitnodigingskoppeling kopiëren: Hiermee maakt u een koppeling die u met de persoon kunt delen. Deze koppeling is uitsluitend verbonden aan de persoon aan wie u de uitnodiging opnieuw stuurt. U mag de koppeling dus alleen aan die persoon geven.
Een uitnodiging annuleren

U kunt uitnodigingen met de status Uitgenodigd annuleren.

Als een uitnodiging wordt geannuleerd, wordt de uitnodigingskoppeling uitgeschakeld die is verzonden. Als u een uitnodiging annuleert, kunt u zonder bijkomende kosten naar iemand anders een uitnodiging verzenden omdat u voor de eerste uitnodiging al een factuur hebt ontvangen voor teamovergebruik.

Een uitnodiging annuleren:

 1. Ga naar Mijn team.
 2. Klik op Gebruikers beheren.
 3. Zoek de persoon van wie u de uitnodiging wilt annuleren.
 4. Klik op . rechts van die persoon.
 5. Klik op Uitnodiging annuleren.
 6. Klik op Ja om te bevestigen.

De pagina voor teamregistratie

Enterprise-functie: Teamregistratiepagina's zijn momenteel alleen beschikbaar voor Enterprise-klanten.

U kunt uw pagina voor teamregistratie beheren via het tabblad Gebruikers beheren van Mijn team.

Registraties beheren

U kunt op elk gewenst moment het aantal registraties bekijken dat via uw registratiepagina heeft plaatsgevonden. Dit aantal geeft aan hoeveel mensen om een uitnodiging hebben gevraagd via de registratiepagina, niet hoeveel mensen zich via de uitnodiging hebben geregistreerd voor een account.

Het aantal registraties weergeven dat via uw pagina voor teamregistratie heeft plaatsgevonden:

 1. Ga naar Mijn team.
 2. Klik op Gebruikers toevoegen.
 3. Kies Een registratiepagina activeren.
 4. Onder de koppeling wordt het aantal uitgevoerde registraties weergegeven van het maximale aantal registraties dat u hebt gekozen toen u de pagina maakte.
Uw registratiepagina deactiveren

U kunt op elk moment een pagina voor teamregistratie deactiveren en zo voorkomen dat nieuwe mensen door middel van de koppeling lid worden van uw team. Iedereen die al via de koppeling met het registratieproces is begonnen, kan dat proces afronden, tenzij u de uitnodiging annuleert.

Een registratiepagina deactiveren:

 1. Ga naar Mijn team.
 2. Klik op Gebruikers toevoegen.
 3. Klik onder de URL voor de registratiepagina op Pagina deactiveren.
 4. Klik op Deactiveren.

Als iemand probeert de gedeactiveerde pagina voor teamregistratie te openen, wordt er een bericht weergegeven dat de pagina is gedeactiveerd.

 

Accounts opnieuw toewijzen of verwijderen

Als u nieuwe mensen krijgt, kunt u accounts opnieuw toewijzen of verwijderen via het tabblad Gebruikers beheren van Mijn team.

Een account opnieuw toewijzen

U kunt een account voor een volledige gebruiker of een beheerdersaccount in uw team opnieuw toewijzen aan iemand anders, samen met alle enquêtes en gegevens die hierin zijn opgenomen. Er worden geen kosten voor teamovergebruik in rekening gebracht voor het opnieuw toewijzen van een account, omdat u al een factuur hebt ontvangen voor de licentie.

Een account opnieuw toewijzen:

 1. Ga naar Mijn team.
 2. Klik op Gebruikers beheren.
 3. Zoek het account dat u opnieuw wilt toewijzen.
 4. Klik op . rechts van dat account en kies Account opnieuw toewijzen.
 5. Voer het e-mailadres in van de persoon aan wie u het account opnieuw wilt toewijzen.
 6. Klik op E-mail verzenden.

De status van het account is Wacht op opnieuw toewijzen tot de nieuwe persoon de uitnodiging heeft geaccepteerd.

Als het account gedeelde enquêtes heeft, blijven deze gedeeld met het account, zelfs nadat het account opnieuw is toegewezen aan een andere persoon.

Een account verwijderen
Voordat u een account verwijdert, is het verstandig contact op te nemen met de huidige eigenaar om na te gaan of dit geen enquêtegegevens bevat die bewaard moeten blijven of moeten worden overgeplaatst naar een ander account in het team. Neem ook de volgende voorzorgsmaatregelen en herinneringen in overweging voordat u tot verwijdering overgaat:
 • Dit is een actie die niet ongedaan kan worden gemaakt.
 • Alle enquêtegegevens van het account worden definitief verwijderd.
 • De gebruikersnaam is niet langer gekoppeld aan het account.
 • Alle enquêtes waarvan dit account de eigenaar is en die met anderen zijn gedeeld, worden definitief verwijderd. Personen met toegang tot deze enquêtes, verliezen de toegang.
 • Als de eigenaar van het account verzamelprogramma's heeft gemaakt bij een enquête die met hen is gedeeld, krijgt de enquête-eigenaar Alleen weergeven-toegang tot dat verzamelprogramma. Het is niet mogelijk om een open verzamelprogramma te wijzigen of te sluiten dat is gemaakt voor een account dat is verwijderd.
 • Hun licentie wordt niet uit uw team verwijderd. In plaats daarvan is de licentie beschikbaar en kunt u zonder bijkomende een andere gebruiker uitnodigen in het team.

Een account in uw team verwijderen:

 1. Ga naar Mijn team.
 2. Klik op Gebruikers beheren.
 3. Zoek het account dat u wilt verwijderen.
 4. Klik op . rechts van dat account en kies Account verwijderen.
 5. Klik op Verwijderen om het account definitief te verwijderen.

U kunt de primaire beheerder niet verwijderen. Zie Iemands rol wijzigen als u de primaire beheerder wilt wijzigen.

 

Gebruikersstatussen

U kunt de status van elk account in een team controleren via het tabblad Gebruikers beheren. Hieronder staat wat de afzonderlijke statussen betekenen:

Status
Beschrijving
ActiefDeze persoon heeft de uitnodiging geaccepteerd om lid te worden van uw team.
UitgenodigdDeze persoon is uitgenodigd om lid te worden van het team, maar heeft de uitnodiging nog niet geaccepteerd.
Wacht op opnieuw toewijzen

Dit account staat op het punt om opnieuw te worden toegewezen aan iemand anders. Dit betekent dat de primaire beheerder of een beheerder een uitnodiging naar iemand anders heeft gestuurd via dit account, maar die heeft de uitnodiging nog niet geaccepteerd.

De oorspronkelijke eigenaar van het account en de nieuwe eigenaar krijgen pas toegang tot het account als de persoon aan wie u het account opnieuw hebt toegewezen de uitnodiging heeft geaccepteerd. Indien nodig kunt u een account in deze status opnieuw toewijzen aan een andere persoon.

Uitnodiging verlopenDeze persoon is uitgenodigd voor het team, maar heeft de uitnodiging niet binnen 30 dagen geaccepteerd. Uitnodigingen vervallen na 30 dagen, maar u kunt de uitnodiging altijd opnieuw verzenden naar dezelfde gebruiker.
Tip! Zie Typen teamlicenties, machtigingen en rollen voor meer info over de verschillende rollen in een team, zoals Primaire beheerder en Volledige gebruiker.

 

De primaire beheerder of beheerder van een team kan licenties toevoegen, mensen uitnodigen om lid te worden van uw team en bestaande licenties binnen uw team beheren via de sectie Mijn team van uw account.

Ontvang antwoorden