m

Enquêtereacties analyseren

U kunt uw resultaten op elk gewenst moment bekijken en analyseren tijdens het verzamelproces in het gedeelte Analyseren van de enquête. Hier kunt u een overzichtsweergave van uw gegevens bekijken; individuele reacties doorbladeren; dynamische diagrammen maken en exporteren; filter-, vergelijkings- en weergaveregels gebruiken om specifieke gegevensweergaven en -segmenten te analyseren; reacties op open vragen te bekijken en te categoriseren en op eenvoudige wijze uw resultaten te downloaden in meerdere indelingen.

Enquêtereacties weergeven

U kunt samenvattingen bekijken van elke enquêtevraag of door individuele enquêtereacties bladeren.

Vragenoverzicht

Bij het bekijken van Vragenoverzicht biedt de standaardweergave van Analyseren u snel inzicht in de algehele resultaten van uw enquête. Voor open vragen worden automatisch dynamische diagrammen gegenereerd ten behoeve van visuele analyse.

Individuele reacties

Het weergeven van individuele reacties is nuttig als u de volledige reeks van antwoorden van elke respondent op uw enquête wilt bekijken. Bovendien bevat elke individuele reactie metagegevens voor respondenten, waardoor u meer inzicht krijgt in:

 • Wie het antwoord heeft ingediend (als u reacties hebt bijgehouden)
 • Het verzamelprogramma waarmee de reactie is ingediend
 • De begin- en einddatum en -tijd
 • De tijd die is besteed aan het invoeren van een reactie
 • De volledigheid van een reactie
 • Het IP-adres van de respondent

Klik op het tabblad Individuele reacties boven aan de pagina Analyseren om individuele reacties door te bladeren. Gebruik de linker- en rechterpijl om door elke reactie te navigeren.

Reacties op open vragen

U kunt reacties op open vragen bekijken onder het tabblad Vragenoverzicht en onder het tabblad Individuele reacties. Als u een open vraag bekijkt in het gebied Vragenoverzicht, moet u mogelijk op de koppeling Reacties klikken om alle reacties te kunnen bekijken.

Bij enkele betaalde abonnementen kunt u de functie Tekstanalyse gebruiken om de belangrijke woorden en zinsneden van uw respondenten te categoriseren, coderen en filteren.

Meer info: Een specifieke opmerking in de analyse weergeven

Regels gebruiken voor het analyseren van gegevens

Nadat u het algehele vragenoverzicht hebt bekeken, kunt u regels maken voor het beantwoorden van specifiekere vragen over uw gegevens. Filter-, vergelijkings- en weergaveregels stellen u in staat zich te concentreren op specifieke subsets van uw gegevens, zodat u uw resultaten kunt analyseren op de manier die voor u het meest relevant is.

Gebruikers met een betaald abonnement kunnen een onbeperkt aantal regels maken. Gebruikers met een gratis abonnement kunnen één regel maken.

Filterregels

Met filterregels kunt u zich concentreren op een specifieke subset van uw gegevens op basis van bepaalde criteria die u definieert. Als een filter wordt toegepast, worden alleen resultaten die aan dat criterium voldoen weergegeven in de gefilterde weergave. Filters worden meegenomen naar zowel het tabblad Vragenoverzicht als het tabblad Individuele reacties.

Als u bijvoorbeeld alleen reacties wilt bekijken die zijn ingediend binnen een bepaalde tijdsperiode, maakt u een filter met de naam Filteren op tijdsperiode. Als u alleen reacties wilt zien van vrouwen die antwoorden hebben ingediend binnen die tijdsperiode, maakt u een filter Filteren op vraag en antwoord en past u beide filters tegelijk toe.

U kunt uw resultaten filteren op:

 • Vraag en antwoord
 • Verzamelprogramma
 • Volledigheid
 • Tijdsperiode
 • Metagegevens van respondenten

U kunt een filterregel maken door op +FILTEREN de linkerzijbalk te klikken.

Meer info: Filterregels

Vergelijkingsregels

Via vergelijkingsregels kunt u uw gegevens kruistabelleren om de antwoordkeuzen voor één vraag te vergelijken met de rest van de enquête. In statistische termen is het een gemeenschappelijke verdeling tussen twee (of meer) discrete variabelen, zoals productgebruik en demografische structuur.

Als u bijvoorbeeld een enquêtevraag hebt opgenomen waarin respondenten wordt gevraagd om hun geslacht te selecteren, kunt u een vergelijkingsregel maken om de enquêteresultaten te kruistabelleren en voor elk geslacht naast elkaar te vergelijken.

U kunt een vergelijkingsregel maken door op +VERGELIJKEN op de linkerzijbalk te klikken.

Meer info: Vergelijkingsregels

Weergaveregels

U kunt weergaveregels gebruiken om alleen bepaalde vragen of pagina's weer te geven in het overzicht met resultaten. Als u alleen geïnteresseerd bent in het analyseren van bepaalde vragen of pagina's in uw enquête, maakt u een weergaveregel, zodat u zich kunt concentreren op die delen van de enquête zonder last te hebben van de rest van de enquête.

Als u bijvoorbeeld logica voor overslaan hebt gebruikt in uw enquête om bepaalde respondenten naar andere vragen te leiden op basis van hun antwoorden op eerdere vragen, kunt u een weergaveregel maken die alleen de vragen bevat die zijn opgenomen in dat logicapad ten behoeve van een eenvoudigere analyse.

U kunt een weergaveregel maken door op +WEERGEVEN op de linkerzijbalk te klikken.

Meer info: Weergaveregels

Opgeslagen weergaven gebruiken

Een weergave is een momentopname van uw gegevens die de filter-, vergelijkings- of weergaveregels omvat die u toepast op de enquêteresultaten. Met elk geavanceerd abonnement kunt u weergaven opslaan, zodat u eenvoudig op elk gewenst moment heen en weer kunt schakelen tussen verschillende weergaven van uw gegevens zonder deze continu opnieuw te hoeven maken.

Meer info: Weergaven

 

Exports

Bij elk geavanceerd abonnement kunt u uw resultaten downloaden in een reeks van verschillende indelingen. U kunt een offline exemplaar van uw enquêteresultaten bewaren, de exports naar anderen verzenden, individuele resultaten downloaden om af te drukken of uw onbewerkte gegevens exporteren voor verdere analyse.

Exports zijn beschikbaar voor betaalde abonnementen.

Overzichtsgegevens

Exports van overzichtsgegevens bevatten de reactiepercentages, het aantal reacties en de reacties op open vragen (optioneel). De PDF-, PPT- en Excel-exports omvatten tevens presentatieklare grafieken en diagrammen.

Klik op de knop Opslaan als in de rechterbovenhoek van de pagina Analyseren, selecteer Bestand exporteren en selecteer Alle overzichtsgegevens.

Meer info: Exports

Alle reactiegegevens

Alle exports van reactiegegevens stellen u in staat de onbewerkte gegevens van uw enquête te downloaden voor verdere analyse. Alle spreadsheet-exports van reactiegegevens zijn beschikbaar in vele indelingen. U kunt ook individuele reacties exporteren in PDF-indeling zodat deze gemakkelijk kunnen worden afgedrukt en gedeeld.

Klik op de knop de Opslaan als in de rechterbovenhoek van de pagina Analyseren, selecteer Bestand exporteren en selecteer Alle reactiegegevens.

Meer info: Exports

Individuele reacties (PDF)

Bij de export van individuele reacties wordt een PDF-document geproduceerd dat de volledige antwoordenset van elke respondent bevat, alsmede metagegevens over de respondent. U kunt tevens één enkele reactie exporteren onder het tabblad Individuele reacties in het gedeelte Analyseren.

Klik op de knop de Opslaan als in de rechterbovenhoek van de pagina Analyseren, selecteer Bestand exporteren en selecteer Alle individuele reacties als u individuele reacties naar een PDF-bestand wilt exporteren.

Meer info: Exports

Diagrammen exporteren

Onder het tabblad Vragenoverzicht (de standaardweergave) worden diagrammen gegenereerd voor elke gesloten vraag of vraag met numerieke tekstvakken in de enquête.

U kunt als volgt een diagram exporteren:

 1. Klik in de rechterbovenhoek van de vraag op Exporteren.
 2. Kies Alleen vraagdiagram.
 3. Klik op Exporteren.

Meer info: Aangepaste diagrammen maken en exporteren

Bekijk uw resultaten in het gedeelte Resultaten analyseren van een enquête. U kunt een overzichtsweergave van uw gegevens bekijken; individuele reacties doorbladeren; aangepaste diagrammen maken; filters gebruiken om specifieke gegevensweergaven en -segmenten te analyseren en op eenvoudige wijze uw resultaten te downloaden in meerdere indelingen.

Ontvang antwoorden