m

Enquêteresultaten filteren

Met filteringsregels kunt u uw enquêteresultaten opsplitsen en zich concentreren op een specifieke subset van uw gegevens. U kunt bijvoorbeeld filteren op vraag en antwoord om respondenten te bekijken die een vraag op een bepaalde manier hebben beantwoord of filteren op volledigheid om alleen voltooide reacties te bekijken.

Wanneer u bezig bent met het ontwerpen van uw enquête, moet u vooruit denken over hoe u uw resultaten wilt filteren. Als u respondenten wilt kunnen filteren per groep, moet u een vraag opnemen in de enquête die u de mogelijkheid biedt om dit te doen.

Als u bijvoorbeeld een vraag hebt opgenomen in uw enquête waarin medewerkers worden gevraagd hun afdeling te selecteren, kunt u filteren op vraag en antwoord om de resultaten van alleen de afdeling Human Resources te bekijken. Als u alleen voltooide reacties van afdeling Human Resources wilt bekijken, kunt u tevens filteren op volledigheid.

Filteringsregels opstellen

U kunt als volgt een filteringsregel opstellen:

  1. Ga naar de sectie Resultaten analyseren van uw enquête.
  2. Klik op FILTEREN in de sectie HUIDIGE WEERGAVE op de linkerzijbalk. 
  3. Kies een filtertype (in de tabel hieronder beschreven).
  4. Geef de criteria op waarop u zich wilt richten De gefilterde weergave omvat reacties die overeenkomen met elk willekeurig antwoordcriterium dat u kiest.
  5. Klik op Toepassen. Boven aan de pagina ziet u het aantal reacties dat is opgenomen in uw filter vergeleken met het totale aantal enquêtereacties dat u hebt ontvangen.
Type filter
Beschrijving
Vraag en antwoordBekijk alleen respondenten die een vraag op een bepaalde manier hebben beantwoord. Selecteer voor vragen met een gesloten einde de antwoordkeuzen die u wilt opnemen in de gefilterde weergave. Voer voor open vragen de zinsneden in die u wilt opnemen, gescheiden door komma's.
VolledigheidAlleen specifieke reactiestatussen weergeven: Voltooid, Gedeeltelijk, Gediskwalificeerd of Overschreden quotum.
VerzamelprogrammaAls u meerdere verzamelprogramma's hebt gebruikt, toont u alleen de reacties die zijn vastgelegd via bepaalde verzamelprogramma's.
TijdsperiodeBekijk reacties die zijn ingediend op of tussen een specifiek tijdsbestek.
Metagegevens van respondentenFilter op andere metadata van respondenten: reactietijd, IP-adres, e-mailadres, voornaam, achternaam of aangepaste gegevens 1.
A/B-testAls u een A/B-test hebt gebruikt in uw enquête, toont u alleen respondenten die een specifieke variabele hebben gezien.

Filterlogica

Eén filterregel gebruikt OF-logica in het filter. Dit betekent dat respondenten worden getoond op wie de criteria van minstens één filter van toepassing zijn. Als u bijvoorbeeld filtert op vraag en antwoord en twee antwoordopties selecteert (A en B), sluit het filter elke respondent in die als antwoord optie A OF antwoord B koos.

U kunt een GEEN-weergave maken door alle opties in het filter te selecteren, behalve de optie die u wilt uitsluiten.

Als meerdere filteringsregels tegelijk worden toegepast, worden deze gecombineerd via EN-logica. Dit betekent dat alleen resultaten worden weergegeven die aan de regels van BEIDE filters voldoen. Een reactie moet aan de criteria van alle filters voldoen om te worden opgenomen in de gefilterde gegevensset.

Als u complexere rapporten wilt maken met een combinatie van OF of NIET, raden wij u aan resultaten te exporteren als een spreadsheet. Wij bieden verscheidene exportindelingen voor spreadsheets die u kunt gebruiken: XLS, CSV of Google Sheets.

Meerdere filters gebruiken.

BETAALDE FUNCTIE: U moet over een betaald plan beschikken als u meerdere regels (filteren, vergelijken of weergeven) tegelijk wilt gebruiken.

U kunt meerdere filteringsregels tegelijk toepassen om uw subset van gegevens nog verder te beperken.

Als meerdere filteringsregels tegelijk worden toegepast, worden deze gecombineerd via EN-logica. Dit betekent dat alleen resultaten worden weergegeven die aan de regels van BEIDE filters voldoen. Een reactie moet aan de criteria van alle filters voldoen om te worden opgenomen in de gefilterde gegevensset.

TIP! Sla aangepaste combinaties van filters op als weergaven. Als uw enquête wordt gedeeld met een team, is alles wat is opgeslagen in het gedeelte Resultaten analyseren zichtbaar voor alle medewerkers wanneer zij toegang hebben tot de resultaten voor de desbetreffende enquête. Duidelijke namen maken het anderen die aan de enquête samenwerken eenvoudiger om weergaven te herkennen en te gebruiken in hun eigen analyses.

Filteringsregels beheren

Klik op de linkerzijbalk van de sectie HUIDIGE WEERGAVE op de zwarte pijl omlaag rechts van de regel om deze te bewerken, hernoemen, kopiëren of verwijderen, of om de toepassing ervan ongedaan te maken.

Een groene lijn rechts van het filter geeft aan dat een regel actief is. U kunt een regel in- of uitschakelen door op de filterknop met de groene lijn te klikken.

Gefilterde resultaten delen en exporteren

U kunt uw resultaten exporteren met toegepaste filteringsregels om rapporten op te stellen die specifiek zijn voor een bepaalde subset van uw gegevens.

U kunt als volgt uw enquêteresultaten delen of exporteren terwijl uw filteringsregels zijn ingeschakeld:

  1. Controleer of uw filteringsregels actief zijn.
  2. Klik onder de sectie Opgeslagen weergaven in de linkerzijbalk op Opslaan als...
  3. Voer een naam voor uw opgeslagen weergave in en klik op Opslaan.
  4. Klik op het zwarte pijltje omlaag rechts van uw opgeslagen weergave.
  5. Klik op Weergave exporteren of Weergave delen.
Met filteringsregels kunt u uw enquêteresultaten opsplitsen en zich concentreren op een specifieke subset van uw gegevens. U kunt filteren op vraag en antwoord om respondenten te bekijken die een vraag op een bepaalde manier hebben beantwoord of filteren op volledigheid om alleen voltooide reacties te bekijken.

Ontvang antwoorden