m

Geadresseerden toevoegen aan uitnodigingen per e-mail

Leer hoe u geadresseerden kunt toevoegen aan een uitnodiging per e-mail, zodat u uw enquête per e-mail naar mensen kunt verzenden. U kunt contactpersonen ook rechtstreeks importeren in uw Contactpersonen van SurveyMonkey en ze vervolgens gebruiken in uitnodigingen per e-mail.

Ga naar...

 

Geadresseerden toevoegen

E-mailadressen kopiëren en plakken

U kunt rechtstreeks in het veld Verzenden naar een lijst met e-mailadressen invoeren, of deze kopiëren en plakken. Plaats deze in het veld en druk op Enter.

Geadresseerden toevoegen

Geadresseerden toevoegen door ze te importeren:

 1. Klik op de knop Geadresseerden toevoegen in de rechterbovenhoek van het bericht.
 2. Kies een importeermethode (meer informatie hierover vindt u hieronder).
 3. Geef de groep een naam (de e-mailadressen worden opgeslagen in de sectie Contactpersonen).
 4. Bepaal wat u wilt doen als een contactpersoon al bestaat in de sectie Contactpersonen. U kunt contactgegevens bijwerken met het e-mailadres en de informatie uit de huidige import of importinformatie negeren, zodat de al beschikbare informatie voor die contactpersoon ongewijzigd blijft.
 5. Klik op Toevoegen.
 6. Lees de sectie hieronder als er fouten worden weergegeven.

Limieten voor geadresseerden en berichten

Er geldt een limiet voor het aantal mensen aan wie u berichten kunt verzenden en voor het aantal berichten dat u op één dag kunt verzenden: Limieten voor verzenden, importeren en tekens

 

Importeermethoden

Handmatige lijst (eenvoudig kopiëren en plakken)

U kunt een eenvoudige lijst met e-mailadressen kopiëren en plakken via de optie Handmatig importeren.

Richtlijnen: Elk e-mailadres moet op een eigen regel staan.

Bijvoorbeeld:
bob@email.com
jane@email.com
marge@email.com
pat@email.com

Handmatige lijst (geavanceerd kopiëren en plakken)

U kunt een eenvoudige lijst met e-mailadressen, namen en aangepaste gegevens kopiëren en plakken via de optie Handmatig importeren.

Als u een plaats en staat invoert (zoals Portland, Oregon), worden er twee velden gemaakt: één voor Portland en één voor Oregon.

Als de komma's te verwarrend zijn, kunt u gewoon de rijen uit uw spreadsheet in het vak plakken.

Richtlijnen: Elk e-mailadres moet op een afzonderlijke regel staan en de velden moeten door komma's van elkaar worden gescheiden. Als u geen informatie hebt voor een gegeven veld, laat u dit leeg. U moet het e-mailadres vooraan plaatsen: E-mailadres, Voornaam, Achternaam, Aangepast 1, Aangepast 2, enz.

Bijvoorbeeld: Hier is een voorbeeldlijst met het e-mailadres, de voornaam, de achternaam en drie aangepaste gegevensvelden (voor leeftijd, geslacht en favoriete ijssmaak): We beschikken niet over de leeftijd van Jane, en de leeftijd en het geslacht van Pat. Verder weten we niet wat de favoriete ijssmaak is van Marge. Dus zijn de velden daarvoor leeggelaten:

bob@email.com, Bob, Thompson, 39, man, chocola
jane@email.com, Jane, Smith, , vrouw, aardbeien
marge@email.com, Marge, Simpson, 33, man,
pat@email.com, Pat, Lyon, , , pistache

CSV-spreadsheet

U kunt een spreadsheet maken met het e-mailadres, de naam en aangepaste gegevens van mensen in een toepassing als Excel, Numbers, of Google Spreadsheets. U kunt dit dan exporteren of downloaden als CSV-bestand en vervolgens uploaden naar SurveyMonkey.

Richtlijnen: Elke contactpersoon moet een eigen regel in het spreadsheet hebben. Als u geen gegevens hebt voor een bepaalde contactpersoon, laat de cel dan leeg. Verwijder de koprij uit uw spreadsheet voordat u het importeert. Plaats de kolommen in deze volgorde met het e-mailadres in de eerste kolom: E-mailadres, Voornaam, Achternaam, Aangepast 1, Aangepast 2, enz.

Bijvoorbeeld:
Een voorbeeld van een CSV-bestand

E-mailadressen importeren
 • U kunt Gmail, Yahoo! Mail, LinkedIn, Office 365 of Outlook.com gebruiken om al uw contactpersonen te importeren. Als u wijzigingen aanbrengt in contactpersonen in uw e-mailaccount, worden deze niet weergegeven in SurveyMonkey (uw SurveyMonkey-account wordt niet gesynchroniseerd met deze toepassingen).
 • Als u een deel van uw contactpersonen wilt toevoegen of importeren via een andere e-mailprovider, gaat u naar uw e-mailaccount en exporteert u de gewenste contactpersonen als een CSV-bestand, dat u vervolgens importeert. Voor instructies over het exporteren van uw contactpersonen naar een CSV, doorzoekt u het helpcenter van uw e-mailprovider.
 • Houd er rekening mee dat Outlook.com (de gratis e-mailservice via het web die vroeger Hotmail.com heette) afwijkt van de e-mailtoepassing Microsoft Office Outlook. Als u contactpersonen wilt importeren vanuit Outlook in Microsoft Office, exporteert u eerst uw contactpersonen in een CSV-bestand en importeert u vervolgens het bestand. Of vraag uw IT-afdeling of uw Outlook-toepassing gebruikmaakt van Office 365.

 

Fouten als gevolg van ongeldige e-mailadressen

Als er een bericht over ongeldige e-mailadressen verschijnt of als wordt aangegeven dat er iets is fout gegaan bij het plannen of verzenden van een uitnodiging per e-mail, betekent dit het volgende:

 • Er zijn dubbele e-mailadressen toegevoegd
 • Er zijn geadresseerden opgenomen die zijn uitgeschreven of bij wie het bericht wordt geblokkeerd
 • De geïmporteerde lijst met contactpersonen heeft een verkeerde indeling

Dubbele e-mailberichten

Enquêtes kunnen maar één keer worden ingevuld per e-mailadres. Als u iemand al een uitnodigingsbericht hebt gestuurd, kunt u de enquête niet opnieuw verzenden met de optie Meer uitnodigen. Er kan in plaats daarvan een eenmalige herinnering worden verzonden.

U hoeft geen lijstserver, distributielijst of e-mailalias te gebruiken (omdat anders slechts één persoon in de lijst de enquête kan invullen). Voeg in plaats daarvan individuele e-mailadressen vanuit de lijst toe.

Als u een enquête meerdere keren door iemand wilt laten invullen, maakt u een nieuw verzamelprogramma voor uitnodiging per e-mail voor de enquête.

Uitgeschreven of onbezorgbare e-mailadressen

U kunt geen berichten verzenden naar mensen met uitgeschreven of onbezorgbare e-mailadressen. U kunt hun vragen zich opnieuw in te schrijven als ze uw enquête wil invullen. Maak daarna een nieuw verzamelprogramma voor uitnodiging per e-mail om ze de enquête te sturen (in het oude verzamelprogramma worden ze nog steeds weergegeven als uitgeschreven of geblokkeerd).

U kunt controleren op uitgeschreven of onbezorgbare e-mailadressen via het tabblad Geadresseerden onder de kolom Verzonden.

Fouten in spreadsheets en contactpersonen

Als u een lijst met contactpersonen hebt geïmporteerd of toegevoegd die niet juist is ingedeeld, kan uw bericht niet worden verzonden. Hier zijn enkele tips om de fouten te herstellen. Probeer daarna opnieuw geadresseerden toe te voegen.

 • Als u een spreadsheet met meer dan 2500 rijen importeert, moet u deze verdelen over meerdere CSV-bestanden met minder dan 2500 rijen per bestand. Daarna importeert u deze bestanden één voor één. Het is ook mogelijk om de rijen van het spreadsheet te kopiëren en plakken via de optie voor handmatig importeren.
 • Verwijder de koprij uit uw spreadsheet. Eventuele opmaak in de koprij kan fouten veroorzaken.
 • Zorg ervoor dat u een geaccepteerd scheidingsteken gebruikt voor het spreadsheet (dubbele punt, puntkomma, koppelteken, komma of tab) en dat de tekencodering Unicode (UTF-8 of UTF-16) wordt gebruikt.
 • Bevat uw spreadsheet Aziatische tekens, dan moet de tekencodering zijn ingesteld op UTF-8.
 • Als u een Mac gebruikt, kunt u proberen om uw bestand op te slaan als een met komma's gescheiden MS-DOS-bestand (.csv). Ga naar Bestand > Opslaan als > Opmaak.
 • Neem onze limieten voor verzenden, importeren en tekens door voor meer informatie over speciale tekens en vanity-domeinen.
 • Als u een lijst met e-mailadressen kopieert en plakt via de optie voor handmatig importeren, moet u het e-mailadres eerst worden vermeld. U kunt daarna andere informatie toevoegen. Bekijk het voorbeeld hierboven.

 

Geadresseerden bewerken

Concept- of geplande e-mails

U kunt geadresseerden verwijderen uit concept- of geplande e-mails. Klik in het tabblad Overzicht op Hervatten om een conceptbericht te bewerken, of klik op . rechts naast een gepland bericht en selecteer Bericht bewerken.

Herinnerings- en bedankberichten

Wilt u een herinnerings- of bedankbericht verzenden, dan hoeft u geadresseerden niet helemaal opnieuw te uploaden. U kunt in plaats daarvan kiezen uit de mensen die u al hebt uitgenodigd.

Klik op Geadresseerden bewerken in een herinnerings- of bedankbericht om geadresseerden te verwijderen. U kunt maximaal 1000 geadresseerden verwijderen.

E-mailadressen of aangepaste gegevens bewerken

Iemands gegevens bijwerken op het tabblad Geadresseerden:

 1. Klik op uw gebruikersnaam in de rechterbovenhoek van de sectie Contactpersonen.
 2. Zoek het e-mailadres, klik op de contactpersoon om deze te bewerken en klik vervolgens op Opslaan.
 3. Ga terug naar uw verzamelprogramma voor uitnodiging per e-mail.
 4. Uw nieuwe informatie wordt nu weergegeven op het tabblad Geadresseerden. Voor nieuwe berichten die u verzendt wordt de bijwerkte informatie gebruikt die u hebt opgeslagen in de sectie Contactpersonen.
 5. Exporteer de gegevens op het tabblad Geadresseerden, zodat u deze kunt gebruiken om uw resultaten te analyseren. Contactgegevens worden toegevoegd aan uw enquêteresultaten wanneer een geadresseerde zijn of haar reactie verzendt. Deze worden dus niet bijgewerkt wanneer u bewerkingen uitvoert in de sectie Contactpersonen.
Verzonden berichten

Als een geadresseerde diens recht om te worden vergeten wil gebruiken, moet de accounthouder alle persoonlijke gegevens en reacties van de geadresseerde verwijderen.

Een geadresseerde uit het verzamelprogramma verwijderen:

 1. Ga naar het onderdeel Reacties verzamelen van uw enquête.
 2. Open het verzamelprogramma Uitnodiging per e-mail om uw enquête te verzenden.
 3. Klik op het tabblad Geadresseerden.
 4. Klik op het e-mailadres van de geadresseerde.
 5. Klik op Gegevens geadresseerde verwijderen.

De geadresseerde wordt verwijderd uit het verzamelprogramma Uitnodiging per e-mail. Ontvangt u een verzoek om te worden vergeten, dan raden we ook aan dat u:

 

SurveyMonkey-contactpersonen

SurveyMonkey verkoopt geen e-mailadressen van uw contactpersonen en gebruikt deze alleen om uw enquête te verzenden, zoals wordt uitgelegd in ons privacybeleid.

Uw contactpersonen beheren

Voor toegang tot uw lijst met contactpersonen in SurveyMonkey meldt u zich aan en klikt u op uw gebruikersnaam in de rechterbovenhoek van uw account. Klik vervolgens op Contactpersonen.

Wat
Procedure
Een groep makenKlik onder aan de linkerzijbalk op + Nieuwe groep. Voegt u contactpersonen toe aan een groep, dan kunt u deze contactpersonen eenvoudig opnemen in een uitnodiging die per e-mail wordt verzonden door de groepsnaam in te voeren in het veld Verzenden naar.
Bladeren door contactpersonenSchuif naar de onderkant van de lijst met contactpersonen en gebruik de linker- en rechterpijltoets om te navigeren.
Een specifieke contactpersoon zoekenGebruik de zoekbalk rechtsboven. U kunt zoeken op de eerste drie tekens in elk veld. Momenteel kunt u niet zoeken op domein en het is ook niet mogelijk om te zoeken met jokertekens.
Een contactpersoon bewerkenKlik op het e-mailadres van de contactpersoon in de lijst. Er wordt een klein venster geopend waarin u wijzigingen kunt doorvoeren. Wijzigingen die u aanbrengt op het tabblad Geadresseerden worden weergegeven in bestaande uitnodigingen per e-mail.
Een contactpersoon verwijderen

Ga naar de groep Alle contactpersonen en schakel het vakje in naast het e-mailadres dat u uit Contactpersonen wilt verwijderen. U vindt een knop aan de bovenkant om dit definitief te verwijderen.

Hierdoor worden alleen de gegevens uit Contactpersonen verwijderd. Als de contactpersoon een enquête-uitnodiging per e-mail of sms heeft ontvangen, moet u mogelijk ook de gegevens van de geadresseerde uit het verzamelprogramma verwijderen en de reactie van deze persoon verwijderen om alle persoonlijke gegevens van een geadresseerde uit uw account te wissen.

Contactpersonen exporteren naar een CSVKlik op het pijltje omlaag rechts naast een groep op de linkerzijbalk. De limiet per export is 10.000 contactpersonen. U moet dus mogelijk uw contactpersonen in kleinere groepen verdelen en deze groepen afzonderlijk exporteren.
Tip! U kunt deze contactpersonen gebruiken om mensen uitnodigingen per e-mail te sturen voor het invullen van enquêtes.

Teamsamenwerking

Contactpersonen zijn uniek voor uw account. Wanneer u enquêtes deelt, kunt u alleen uitnodigingen per e-mail verzenden aan e-mailadressen die zijn opgeslagen in uw exemplaar van Contactpersonen. U hebt geen toegang tot contactpersonen die toebehoren aan andere leden van uw team.

U kunt een lijst van contactpersonen bijhouden in SurveyMonkey en deze personen een uitnodiging per e-mail sturen om uw enquêtes te maken. Upload een spreadsheet met contactpersonen of importeer vanuit Gmail, Yahoo! Mail, LinkedIn, Office 365 of Outlook.com.

Ontvang antwoorden